Quay thử xổ số – Quay thử kết quả xổ số 3 miền lấy hên

Quay thử xổ số – Quay thử XS – Quay thử xổ số hôm nay thử vận may với những cặp số may mắn khi tham gia xổ số 3 miền Bắc Trung Nam, giúp người xem nhận được những con số ưng ý nhất.

XSMB99 đã thực hiện quay thử, mời các bạn tham khảo:

 • Quay thu XSMB 27/9 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 09 năm 2022

  Quay thử XSMB 27/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 27/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSDLK 27/9 – Quay thử xổ số Đắk Lắk 27/09/2022 thử vận may

  Quay thử DLK 27/09 – Quay thử XSDLK 27/09 – Quay thử xổ số Đắk Lắk ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đắk Lắk

  Quay thử DLK 27/09 – Quay thử XSDLK 27/09 – Quay thử xổ số Đắk Lắk ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đắk Lắk
 • Quay thu XSMT 27/9 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 27 tháng 09 năm 2022

  Quay thử XSMT 27/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 27/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSQNA 27/9 – Quay thử xổ số Quảng Nam 27/09/2022 thử vận may

  Quay thử QNA 27/09 – Quay thử XSQNA 27/09 – Quay thử xổ số Quảng Nam ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Nam

  Quay thử QNA 27/09 – Quay thử XSQNA 27/09 – Quay thử xổ số Quảng Nam ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Nam
 • Quay thử XSBL 27/9 – Quay thử xổ số Bạc Liêu 27/09/2022 thử vận may

  Quay thử BL 27/09 – Quay thử XSBL 27/09 – Quay thử xổ số Bạc Liêu ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bạc Liêu

  Quay thử BL 27/09 – Quay thử XSBL 27/09 – Quay thử xổ số Bạc Liêu ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bạc Liêu
 • Quay thu XSMN 27/9 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 27 tháng 09 năm 2022

  Quay thử XSMN 27/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMN 27/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSBT 27/9 – Quay thử xổ số Bến Tre 27/09/2022 thử vận may

  Quay thử BT 27/09 – Quay thử XSBT 27/09 – Quay thử xổ số Bến Tre ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bến Tre

  Quay thử BT 27/09 – Quay thử XSBT 27/09 – Quay thử xổ số Bến Tre ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bến Tre
 • Quay thử XSVT 27/9 – Quay thử xổ số Vũng Tàu 27/09/2022 thử vận may

  Quay thử VT 27/09 – Quay thử XSVT 27/09 – Quay thử xổ số Vũng Tàu ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Vũng Tàu

  Quay thử VT 27/09 – Quay thử XSVT 27/09 – Quay thử xổ số Vũng Tàu ngày 27 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Vũng Tàu
 • Quay thu XSMB 26/9 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 09 năm 2022

  Quay thử XSMB 26/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 26/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSPY 26/9 – Quay thử xổ số Phú Yên 26/09/2022 thử vận may

  Quay thử PY 26/09 – Quay thử XSPY 26/09 – Quay thử xổ số Phú Yên ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Phú Yên

  Quay thử PY 26/09 – Quay thử XSPY 26/09 – Quay thử xổ số Phú Yên ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Phú Yên
 • Quay thu XSMT 26/9 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 26 tháng 09 năm 2022

  Quay thử XSMT 26/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 26/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSTTH 26/9 – Quay thử xổ số Thừa Thiên Huế 26/09/2022 thử vận may

  Quay thử TTH 26/09 – Quay thử XSTTH 26/09 – Quay thử xổ số Thừa Thiên Huế ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Thừa Thiên Huế

  Quay thử TTH 26/09 – Quay thử XSTTH 26/09 – Quay thử xổ số Thừa Thiên Huế ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Thừa Thiên Huế
 • Quay thử XSCM 26/9 – Quay thử xổ số Cà Mau 26/09/2022 thử vận may

  Quay thử CM 26/09 – Quay thử XSCM 26/09 – Quay thử xổ số Cà Mau ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Cà Mau

  Quay thử CM 26/09 – Quay thử XSCM 26/09 – Quay thử xổ số Cà Mau ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Cà Mau
 • Quay thu XSMN 26/9 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 26 tháng 09 năm 2022

  Quay thử XSMN 26/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMN 26/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSDT 26/9 – Quay thử xổ số Đồng Tháp 26/09/2022 thử vận may

  Quay thử DT 26/09 – Quay thử XSDT 26/09 – Quay thử xổ số Đồng Tháp ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đồng Tháp

  Quay thử DT 26/09 – Quay thử XSDT 26/09 – Quay thử xổ số Đồng Tháp ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đồng Tháp
 • Quay thử XSTPHCM 26/9 – Quay thử xổ số TP HCM 26/09/2022 thử vận may

  Quay thử TPHCM 26/09 – Quay thử XSTPHCM 26/09 – Quay thử xổ số TP HCM ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số TP HCM

  Quay thử TPHCM 26/09 – Quay thử XSTPHCM 26/09 – Quay thử xổ số TP HCM ngày 26 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số TP HCM
 • Quay thu XSMB 25/9 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 09 năm 2022

  Quay thử XSMB 25/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 25/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSKH 25/9 – Quay thử xổ số Khánh Hòa 25/09/2022 thử vận may

  Quay thử KH 25/09 – Quay thử XSKH 25/09 – Quay thử xổ số Khánh Hòa ngày 25 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Khánh Hòa

  Quay thử KH 25/09 – Quay thử XSKH 25/09 – Quay thử xổ số Khánh Hòa ngày 25 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Khánh Hòa
 • Quay thu XSMT 25/9 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 25 tháng 09 năm 2022

  Quay thử XSMT 25/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 25 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 25/09 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 25 tháng 09 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSKT 25/9 – Quay thử xổ số Kon Tum 25/09/2022 thử vận may

  Quay thử KT 25/09 – Quay thử XSKT 25/09 – Quay thử xổ số Kon Tum ngày 25 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Kon Tum

  Quay thử KT 25/09 – Quay thử XSKT 25/09 – Quay thử xổ số Kon Tum ngày 25 tháng 09 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Kon Tum
*Lưu ý: Kết quả quay thử chỉ có ý nghĩa tham khảo, chúc các bạn may mắn.

Quay thử xổ số thuộc chuyên mục Quay thử được phát hành miễn phí vào tất cả các ngày trong tuần tại xsmb99, nhanh tay nhận ngay những con số có khả năng về trong ngày.

Chuyên mục quay thử xổ số mang lại những cặp số siêu chuẩn và may mắn, đừng bỏ qua cơ hội để có được những cặp số ưng ý tại quay thu xs bạn nhé!

Vì sao phải tham khảo quay thử xổ số tại xsmb99?

Quay thử Xổ Số sẽ mang đến cho người chơi những cặp số may mắn lấy hên, thử vận may trước khi tham gia vé số.

Quay thử Xổ Số sẽ mang đến cho người xem trải nghiệm như đang xem quay thưởng Xổ Số trực tiếp, chỉ mất 20 – 30s bạn đã có được những dãy số từ giải từ Giải 8 đến Giải Đặc Biệt của Xổ Số hôm nay.

Với thống kê xs được cập nhật đầy đủ sau những lần quay số mở thưởng xổ số, nên kết quả quay thử tại xsmb99 có tính chất tham khảo cao, mang đến những con số may mắn cho người xem.

Quay thử Xổ Số tại xsmb99 hoạt động như thế nào?

Quay thu xo so sẽ được phát hành miễn phí 100% sau mỗi kì quay xổ số kết thúc.

Sau mỗi kì mở thưởng Xổ Số Bắc Trung Nam, xsmb99 sẽ cập nhật và tổng hợp dữ liệu mở thưởng hôm nay vào hệ thống dữ liệu xổ số qua các kì mở thưởng, từ đó Quay thử Xổ Số sẽ lựa chọn những cặp số ngẫu nhiên từ bảng Thống kê xổ số đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Quay thử XSMB: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Bắc - xsmb lúc 18h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Bắc hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Bắc từ đó dựa vào bảng thống kê miền Bắc được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

- Quay thử XSMT: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Trung - xsmt lúc 17h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Trung hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Trung từ đó dựa vào bảng thống kê miền Trung được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

- Quay thử XSMN: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Nam - xsmn lúc 16h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Nam từ đó dựa vào bảng thống kê miền Nam được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

Lưu ý: Quay thử Xổ Số chỉ mang hình thức tham khảo, kết quả tại quay thu xo so hoàn toàn không chính xác 100%. Bạn nên cân nhắc trước khi tham gia xổ số 3 miền do nhà nước ban hành, KHÔNG NÊN tham gia lô đề hoặc những mô hình bất hợp pháp khác.

Nếu bạn là người thường xuyên tham gia xổ số 3 miền hoặc lô tô do nhà nước phát hành, thỳ chắc rằng bạn không nên bỏ qua chuyên mục quay thử xs tại xsmb99.

Ngoài chuyên mục quay thử, bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán xổ số để có thể có thêm nhiều sự lựa chọn về những cặp số may mắn khi tham gia vé số hoặc lô tô thuộc chuyên mục xổ số miền Trung.

Xem kết quả xổ số mới nhất tại XSMB99.