Quay thử xổ số – Quay thử kết quả xổ số 3 miền lấy hên

Quay thử xổ số – Quay thử XS – Quay thử xổ số hôm nay thử vận may với những cặp số may mắn khi tham gia xổ số 3 miền Bắc Trung Nam, giúp người xem nhận được những con số ưng ý nhất.

XSMB99 đã thực hiện quay thử, mời các bạn tham khảo:

 • Quay thu XSMB 8/7 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 08 tháng 07 năm 2022

  Quay thử XSMB 08/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 08/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSGL 8/7 – Quay thử xổ số Gia Lai 08/07/2022 thử vận may

  Quay thử GL 08/07 – Quay thử XSGL 08/07 – Quay thử xổ số Gia Lai ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Gia Lai

  Quay thử GL 08/07 – Quay thử XSGL 08/07 – Quay thử xổ số Gia Lai ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Gia Lai
 • Quay thu XSMT 8/7 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 08 tháng 07 năm 2022

  Quay thử XSMT 08/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 08/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSNT 8/7 – Quay thử xổ số Ninh Thuận 08/07/2022 thử vận may

  Quay thử NT 08/07 – Quay thử XSNT 08/07 – Quay thử xổ số Ninh Thuận ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Ninh Thuận

  Quay thử NT 08/07 – Quay thử XSNT 08/07 – Quay thử xổ số Ninh Thuận ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Ninh Thuận
 • Quay thử XSBD 8/7 – Quay thử xổ số Bình Dương 08/07/2022 thử vận may

  Quay thử BD 08/07 – Quay thử XSBD 08/07 – Quay thử xổ số Bình Dương ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Dương

  Quay thử BD 08/07 – Quay thử XSBD 08/07 – Quay thử xổ số Bình Dương ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Dương
 • Quay thu XSMN 8/7 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 08 tháng 07 năm 2022

  Quay thử XSMN 08/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMN 08/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSTV 8/7 – Quay thử xổ số Trà Vinh 08/07/2022 thử vận may

  Quay thử TV 08/07 – Quay thử XSTV 08/07 – Quay thử xổ số Trà Vinh ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Trà Vinh

  Quay thử TV 08/07 – Quay thử XSTV 08/07 – Quay thử xổ số Trà Vinh ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Trà Vinh
 • Quay thử XSVL 8/7 – Quay thử xổ số Vĩnh Long 08/07/2022 thử vận may

  Quay thử VL 08/07 – Quay thử XSVL 08/07 – Quay thử xổ số Vĩnh Long ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Vĩnh Long

  Quay thử VL 08/07 – Quay thử XSVL 08/07 – Quay thử xổ số Vĩnh Long ngày 08 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Vĩnh Long
 • Quay thu XSMB 7/7 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 07 tháng 07 năm 2022

  Quay thử XSMB 07/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 07/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSBDI 7/7 – Quay thử xổ số Bình Định 07/07/2022 thử vận may

  Quay thử BDI 07/07 – Quay thử XSBDI 07/07 – Quay thử xổ số Bình Định ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Định

  Quay thử BDI 07/07 – Quay thử XSBDI 07/07 – Quay thử xổ số Bình Định ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Định
 • Quay thu XSMT 7/7 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 07 tháng 07 năm 2022

  Quay thử XSMT 07/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 07/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSQB 7/7 – Quay thử xổ số Quảng Bình 07/07/2022 thử vận may

  Quay thử QB 07/07 – Quay thử XSQB 07/07 – Quay thử xổ số Quảng Bình ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Bình

  Quay thử QB 07/07 – Quay thử XSQB 07/07 – Quay thử xổ số Quảng Bình ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Bình
 • Quay thử XSQT 7/7 – Quay thử xổ số Quảng Trị 07/07/2022 thử vận may

  Quay thử QT 07/07 – Quay thử XSQT 07/07 – Quay thử xổ số Quảng Trị ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Trị

  Quay thử QT 07/07 – Quay thử XSQT 07/07 – Quay thử xổ số Quảng Trị ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Trị
 • Quay thử XSAG 7/7 – Quay thử xổ số An Giang 07/07/2022 thử vận may

  Quay thử AG 07/07 – Quay thử XSAG 07/07 – Quay thử xổ số An Giang ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số An Giang

  Quay thử AG 07/07 – Quay thử XSAG 07/07 – Quay thử xổ số An Giang ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số An Giang
 • Quay thu XSMN 7/7 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 07 tháng 07 năm 2022

  Quay thử XSMN 07/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMN 07/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSBTH 7/7 – Quay thử xổ số Bình Thuận 07/07/2022 thử vận may

  Quay thử BTH 07/07 – Quay thử XSBTH 07/07 – Quay thử xổ số Bình Thuận ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Thuận

  Quay thử BTH 07/07 – Quay thử XSBTH 07/07 – Quay thử xổ số Bình Thuận ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Thuận
 • Quay thử XSTN 7/7 – Quay thử xổ số Tây Ninh 07/07/2022 thử vận may

  Quay thử TN 07/07 – Quay thử XSTN 07/07 – Quay thử xổ số Tây Ninh ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Tây Ninh

  Quay thử TN 07/07 – Quay thử XSTN 07/07 – Quay thử xổ số Tây Ninh ngày 07 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Tây Ninh
 • Quay thu XSMB 6/7 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 06 tháng 07 năm 2022

  Quay thử XSMB 06/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 06/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSDNG 6/7 – Quay thử xổ số Đà Nẵng 06/07/2022 thử vận may

  Quay thử DNG 06/07 – Quay thử XSDNG 06/07 – Quay thử xổ số Đà Nẵng ngày 06 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đà Nẵng

  Quay thử DNG 06/07 – Quay thử XSDNG 06/07 – Quay thử xổ số Đà Nẵng ngày 06 tháng 07 năm 2022 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đà Nẵng
 • Quay thu XSMT 6/7 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 06 tháng 07 năm 2022

  Quay thử XSMT 06/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 06 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 06/07 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 06 tháng 07 năm 2022 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
*Lưu ý: Kết quả quay thử chỉ có ý nghĩa tham khảo, chúc các bạn may mắn.

Quay thử xổ số thuộc chuyên mục Quay thử được phát hành miễn phí vào tất cả các ngày trong tuần tại xsmb99, nhanh tay nhận ngay những con số có khả năng về trong ngày.

Chuyên mục quay thử xổ số mang lại những cặp số siêu chuẩn và may mắn, đừng bỏ qua cơ hội để có được những cặp số ưng ý tại quay thu xs bạn nhé!

Vì sao phải tham khảo quay thử xổ số tại xsmb99?

Quay thử Xổ Số sẽ mang đến cho người chơi những cặp số may mắn lấy hên, thử vận may trước khi tham gia vé số.

Quay thử Xổ Số sẽ mang đến cho người xem trải nghiệm như đang xem quay thưởng Xổ Số trực tiếp, chỉ mất 20 – 30s bạn đã có được những dãy số từ giải từ Giải 8 đến Giải Đặc Biệt của Xổ Số hôm nay.

Với thống kê xs được cập nhật đầy đủ sau những lần quay số mở thưởng xổ số, nên kết quả quay thử tại xsmb99 có tính chất tham khảo cao, mang đến những con số may mắn cho người xem.

Quay thử Xổ Số tại xsmb99 hoạt động như thế nào?

Quay thu xo so sẽ được phát hành miễn phí 100% sau mỗi kì quay xổ số kết thúc.

Sau mỗi kì mở thưởng Xổ Số Bắc Trung Nam, xsmb99 sẽ cập nhật và tổng hợp dữ liệu mở thưởng hôm nay vào hệ thống dữ liệu xổ số qua các kì mở thưởng, từ đó Quay thử Xổ Số sẽ lựa chọn những cặp số ngẫu nhiên từ bảng Thống kê xổ số đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Quay thử XSMB: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Bắc - xsmb lúc 18h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Bắc hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Bắc từ đó dựa vào bảng thống kê miền Bắc được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

- Quay thử XSMT: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Trung - xsmt lúc 17h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Trung hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Trung từ đó dựa vào bảng thống kê miền Trung được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

- Quay thử XSMN: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Nam - xsmn lúc 16h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Nam từ đó dựa vào bảng thống kê miền Nam được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

Lưu ý: Quay thử Xổ Số chỉ mang hình thức tham khảo, kết quả tại quay thu xo so hoàn toàn không chính xác 100%. Bạn nên cân nhắc trước khi tham gia xổ số 3 miền do nhà nước ban hành, KHÔNG NÊN tham gia lô đề hoặc những mô hình bất hợp pháp khác.

Nếu bạn là người thường xuyên tham gia xổ số 3 miền hoặc lô tô do nhà nước phát hành, thỳ chắc rằng bạn không nên bỏ qua chuyên mục quay thử xs tại xsmb99.

Ngoài chuyên mục quay thử, bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán xổ số để có thể có thêm nhiều sự lựa chọn về những cặp số may mắn khi tham gia vé số hoặc lô tô thuộc chuyên mục xổ số miền Trung.

Xem kết quả xổ số mới nhất tại XSMB99.