Quay thử xổ số – Quay thử kết quả xổ số 3 miền lấy hên

Quay thử xổ sốQuay thử XS – Quay thử xổ số hôm nay thử vận may với những cặp số may mắn khi tham gia xổ số 3 miền Bắc Trung Nam, giúp người xem nhận được những con số ưng ý nhất.

XSMB99 đã thực hiện quay thử, mời các bạn tham khảo:

 • Quay thu XSMB 27/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 27/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 27/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSDNG 27/2 – Quay thử xổ số Đà Nẵng 27/02/2021 thử vận may

  Quay thử DNG 27/02 – Quay thử XSDNG 27/02 – Quay thử xổ số Đà Nẵng ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đà Nẵng

  Quay thử DNG 27/02 – Quay thử XSDNG 27/02 – Quay thử xổ số Đà Nẵng ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đà Nẵng
 • Quay thu XSMT 27/2 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 27 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMT 27/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 27/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSDNO 27/2 – Quay thử xổ số Đắk Nông 27/02/2021 thử vận may

  Quay thử DNO 27/02 – Quay thử XSDNO 27/02 – Quay thử xổ số Đắk Nông ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đắk Nông

  Quay thử DNO 27/02 – Quay thử XSDNO 27/02 – Quay thử xổ số Đắk Nông ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đắk Nông
 • Quay thử XSQNG 27/2 – Quay thử xổ số Quảng Ngãi 27/02/2021 thử vận may

  Quay thử QNG 27/02 – Quay thử XSQNG 27/02 – Quay thử xổ số Quảng Ngãi ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Ngãi

  Quay thử QNG 27/02 – Quay thử XSQNG 27/02 – Quay thử xổ số Quảng Ngãi ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Ngãi
 • Quay thử XSBP 27/2 – Quay thử xổ số Bình Phước 27/02/2021 thử vận may

  Quay thử BP 27/02 – Quay thử XSBP 27/02 – Quay thử xổ số Bình Phước ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Phước

  Quay thử BP 27/02 – Quay thử XSBP 27/02 – Quay thử xổ số Bình Phước ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Phước
 • Quay thu XSMN 27/2 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 27 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMN 27/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMN 27/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSHG 27/2 – Quay thử xổ số Hậu Giang 27/02/2021 thử vận may

  Quay thử HG 27/02 – Quay thử XSHG 27/02 – Quay thử xổ số Hậu Giang ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Hậu Giang

  Quay thử HG 27/02 – Quay thử XSHG 27/02 – Quay thử xổ số Hậu Giang ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Hậu Giang
 • Quay thử XSLA 27/2 – Quay thử xổ số Long An 27/02/2021 thử vận may

  Quay thử LA 27/02 – Quay thử XSLA 27/02 – Quay thử xổ số Long An ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Long An

  Quay thử LA 27/02 – Quay thử XSLA 27/02 – Quay thử xổ số Long An ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Long An
 • Quay thử XSTPHCM 27/2 – Quay thử xổ số TP HCM 27/02/2021 thử vận may

  Quay thử TPHCM 27/02 – Quay thử XSTPHCM 27/02 – Quay thử xổ số TP HCM ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số TP HCM

  Quay thử TPHCM 27/02 – Quay thử XSTPHCM 27/02 – Quay thử xổ số TP HCM ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số TP HCM
 • Quay thu XSMB 26/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 26/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 26/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSGL 26/2 – Quay thử xổ số Gia Lai 26/02/2021 thử vận may

  Quay thử GL 26/02 – Quay thử XSGL 26/02 – Quay thử xổ số Gia Lai ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Gia Lai

  Quay thử GL 26/02 – Quay thử XSGL 26/02 – Quay thử xổ số Gia Lai ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Gia Lai
 • Quay thu XSMT 26/2 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 26 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMT 26/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 26/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSNT 26/2 – Quay thử xổ số Ninh Thuận 26/02/2021 thử vận may

  Quay thử NT 26/02 – Quay thử XSNT 26/02 – Quay thử xổ số Ninh Thuận ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Ninh Thuận

  Quay thử NT 26/02 – Quay thử XSNT 26/02 – Quay thử xổ số Ninh Thuận ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Ninh Thuận
 • Quay thử XSBD 26/2 – Quay thử xổ số Bình Dương 26/02/2021 thử vận may

  Quay thử BD 26/02 – Quay thử XSBD 26/02 – Quay thử xổ số Bình Dương ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Dương

  Quay thử BD 26/02 – Quay thử XSBD 26/02 – Quay thử xổ số Bình Dương ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Dương
 • Quay thu XSMN 26/2 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 26 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMN 26/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMN 26/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSTV 26/2 – Quay thử xổ số Trà Vinh 26/02/2021 thử vận may

  Quay thử TV 26/02 – Quay thử XSTV 26/02 – Quay thử xổ số Trà Vinh ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Trà Vinh

  Quay thử TV 26/02 – Quay thử XSTV 26/02 – Quay thử xổ số Trà Vinh ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Trà Vinh
 • Quay thử XSVL 26/2 – Quay thử xổ số Vĩnh Long 26/02/2021 thử vận may

  Quay thử VL 26/02 – Quay thử XSVL 26/02 – Quay thử xổ số Vĩnh Long ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Vĩnh Long

  Quay thử VL 26/02 – Quay thử XSVL 26/02 – Quay thử xổ số Vĩnh Long ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Vĩnh Long
 • Quay thu XSMB 25/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 25/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 25/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSBDI 25/2 – Quay thử xổ số Bình Định 25/02/2021 thử vận may

  Quay thử BDI 25/02 – Quay thử XSBDI 25/02 – Quay thử xổ số Bình Định ngày 25 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Định

  Quay thử BDI 25/02 – Quay thử XSBDI 25/02 – Quay thử xổ số Bình Định ngày 25 tháng 02 năm 2021 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Định
*Lưu ý: Kết quả quay thử chỉ có ý nghĩa tham khảo, chúc các bạn may mắn.

Quay thử xổ số thuộc chuyên mục Quay thử được phát hành miễn phí vào tất cả các ngày trong tuần tại xsmb99, nhanh tay nhận ngay những con số có khả năng về trong ngày.

Chuyên mục quay thử xổ số mang lại những cặp số siêu chuẩn và may mắn, đừng bỏ qua cơ hội để có được những cặp số ưng ý tại quay thu xs bạn nhé!

Vì sao phải tham khảo quay thử xổ số tại xsmb99?

Quay thử Xổ Số sẽ mang đến cho người chơi những cặp số may mắn lấy hên, thử vận may trước khi tham gia vé số.

Quay thử Xổ Số sẽ mang đến cho người xem trải nghiệm như đang xem quay thưởng Xổ Số trực tiếp, chỉ mất 20 – 30s bạn đã có được những dãy số từ giải từ Giải 8 đến Giải Đặc Biệt của Xổ Số hôm nay.

Với thống kê xs được cập nhật đầy đủ sau những lần quay số mở thưởng xổ số, nên kết quả quay thử tại xsmb99 có tính chất tham khảo cao, mang đến những con số may mắn cho người xem.

Quay thử Xổ Số tại xsmb99 hoạt động như thế nào?

Quay thu xo so sẽ được phát hành miễn phí 100% sau mỗi kì quay xổ số kết thúc.

Sau mỗi kì mở thưởng Xổ Số Bắc Trung Nam, xsmb99 sẽ cập nhật và tổng hợp dữ liệu mở thưởng hôm nay vào hệ thống dữ liệu xổ số qua các kì mở thưởng, từ đó Quay thử Xổ Số sẽ lựa chọn những cặp số ngẫu nhiên từ bảng Thống kê xổ số đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Quay thử XSMB: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Bắc - xsmb lúc 18h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Bắc hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Bắc từ đó dựa vào bảng thống kê miền Bắc được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

- Quay thử XSMT: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Trung - xsmt lúc 17h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Trung hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Trung từ đó dựa vào bảng thống kê miền Trung được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

- Quay thử XSMN: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Nam - xsmn lúc 16h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Nam từ đó dựa vào bảng thống kê miền Nam được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

Lưu ý: Quay thử Xổ Số chỉ mang hình thức tham khảo, kết quả tại quay thu xo so hoàn toàn không chính xác 100%. Bạn nên cân nhắc trước khi tham gia xổ số 3 miền do nhà nước ban hành, KHÔNG NÊN tham gia lô đề hoặc những mô hình bất hợp pháp khác.

Nếu bạn là người thường xuyên tham gia xổ số 3 miền hoặc lô tô do nhà nước phát hành, thỳ chắc rằng bạn không nên bỏ qua chuyên mục quay thử xs tại xsmb99.

Ngoài chuyên mục quay thử, bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán xổ số để có thể có thêm nhiều sự lựa chọn về những cặp số may mắn khi tham gia vé số hoặc lô tô thuộc chuyên mục xổ số miền Trung.

Chúc các bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Quay thử xổ số lấy hên tại xsmb99!!!