Quay thử MB – Quay thử XSMB – Quay thử xổ số miền Bắc lấy hên

Quay thử XSMBQuay thử MB – Quay thử xổ số miền Bắc lấy hên thử vận may với những cặp số may mắn khi tham gia xổ số miền Bắc, giúp người xem nhận được những con số ưng ý nhất.

Nhấn vào nút "Quay Thử" phía dưới để tìm ra con số đẹp nhất:

(Vui lòng đợi trong giây lát)

Quay thử xổ số Miền Bắc

G.ĐB GIẢI ĐB 31842
7
G.1 GIẢI NHẤT 48367
G.2 GIẢI NHÌ 48231 63219
G.3 GIẢI BA 16285 82906 89423
21608 53829 30894
G.4 GIẢI TƯ 1026 6873 8265 7801
G.5 GIẢI NĂM 5031 9847 3781
7328 7250 0671
G.6 GIẢI SÁU 310 610 036
G.7 GIẢI BẢY 62 12 36 62
Đầu LOTO
0 6, 8, 1
1 9, 0, 2
2 3, 9, 6, 8
3 1, 6
4 2, 7
5 0
6 7, 5, 2
7 3, 1
8 5, 1
9 4

XSMB99 đã thực hiện quay thử, mời các bạn tham khảo:

 • Quay thu XSMB 28/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 28 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 28/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 28/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 27/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 27/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 27/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 26/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 26/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 26/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 25/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 25/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 25/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 24/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 24 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 24/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 24/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 23/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 23 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 23/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 23/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 22/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 22 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 22/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 22/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 21/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 21 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 21/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 21/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 20/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 20 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 20/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 20/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 19/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 19/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 19/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 18/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 18 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 18/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 18/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 17/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 17 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 17/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 17/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 16/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 16 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 16/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 16/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 15/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 15 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 15/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 15/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 14/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 14 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 14/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 14/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 13/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 13 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 13/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 13/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 12/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 12 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 12/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 12/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 11/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 11 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 11/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 11/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 10/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 10 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 10/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 10/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thu XSMB 9/2 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 09 tháng 02 năm 2021

  Quay thử XSMB 09/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 09/02 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09 tháng 02 năm 2021 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
*Lưu ý: Kết quả quay thử chỉ có ý nghĩa tham khảo, chúc các bạn may mắn.

Quay thử XSMB thuộc chuyên mục Quay thử XS được phát hành miễn phí vào tất cả các ngày trong tuần, nhanh tay nhận ngay những con số có khả năng về trong ngày.

Chuyên mục quay thử xsmb mang lại những cặp số siêu chuẩn và may mắn, đừng bỏ qua cơ hội để có được những cặp số ưng ý tại quay thu mb bạn nhé!

Vì sao phải tham khảo quay thử xsmb tại xsmb99?

Quay thử XSMB sẽ mang đến cho người chơi những cặp số may mắn lấy hên, thử vận may trước khi tham gia vé số miền Bắc.

Quay thử MB sẽ mang đến cho người xem trải nghiệm như đang xem quay thưởng XSMB trực tiếp, chỉ mất 20 – 30s bạn đã có được những dãy số từ giải từ Giải 8 đến Giải Đặc Biệt của XSMB hôm nay.

Với thống kê xsmb được cập nhật đầy đủ sau những lần quay số mở thưởng XSMB, nên kết quả quay thử tại xsmb99 có tính chất tham khảo cao, mang đến những con số may mắn cho người xem.

Quay thử XSMB tại xsmb99 hoạt động như thế nào?

Sau mỗi kì mở thưởng XSMB, xsmb99 sẽ cập nhật và tổng hợp dữ liệu mở thưởng hôm nay vào hệ thống dữ liệu xổ số miền Bắc qua các kì mở thưởng, từ đó Quay thử XSMB sẽ lựa chọn những cặp số ngẫu nhiên từ bảng Thống kê XSMB đầy đủ.

Quay thử MB sẽ được phát hành miễn phí 100% sau mỗi kì quay xổ số miền Bắc kết thúc, xổ số miền Bắc được mở thưởng vào 18h15’ hàng ngày.

Lịch phát hành quay thử miền bắc:

Quay thử XSMB lấy hên Thứ 2 phát hành quay thử tỉnh: Hà Nội

Quay thử MB thử vận may Thứ 3 phát hành quay thử tỉnh: Quảng Ninh

Quay thử XSMB thần tài Thứ 4 phát hành quay thử tỉnh: Bắc Ninh

Quay thử MB thần tài Thứ 5 phát hành quay thử tỉnh: Hà Nội

Quay thu XSMB Thứ 6 phát hành quay thử tỉnh: Hải Phòng

Quay thu XSMB than tai Thứ 7 phát hành quay thử tỉnh: Nam Định

Quay thử MB chính xác nhất Chủ nhật phát hành quay thử tỉnh: Thái Bình

Lưu ý: Quay thử XSMB chỉ mang hình thức tham khảo, kết quả tại quay thu mb hoàn toàn không chính xác 100%. Bạn nên cân nhắc trước khi tham gia xổ số XSMB do nhà nước ban hành, KHÔNG NÊN tham gia lô đề hoặc những mô hình bất hợp pháp khác.

Nếu bạn là người thường xuyên tham gia xổ số miền Bắc hoặc lô tô do nhà nước phát hành, thỳ chắc rằng bạn không nên bỏ qua chuyên mục quay thử mb tại xsmb99.

Ngoài chuyên mục quay thử, bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán XSMB để có thể có thêm nhiều sự lựa chọn về những cặp số may mắn khi tham gia vé số hoặc lô tô thuộc chuyên mục xổ số miền Trung.

Chúc các bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Quay thử XSMB tại xsmb99!!!