Kết quả xổ số thứ 2

xsmb / xsmb Thứ 2 / xsmb 13-9-2021

G.ĐB GIẢI ĐB 95548
7KA-1KA-4KA-9KA-13KA-15KA
G.1 GIẢI NHẤT 68227
G.2 GIẢI NHÌ 53476 18423
G.3 GIẢI BA 59313 10761 02884
22998 26134 12546
G.4 GIẢI TƯ 0146 5730 8572 0808
G.5 GIẢI NĂM 9635 3032 0184
8384 1790 7601
G.6 GIẢI SÁU 564 591 957
G.7 GIẢI BẢY 83 09 99 32
Đầu LOTO
0 8, 1, 9
1 3
2 7, 3
3 4, 0, 5, 2
4 8, 6
5 7
6 1, 4
7 6, 2
8 4, 3
9 8, 0, 1, 9

xsmt / xsmt Thứ 2 / xsmt 13-9-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM 26 73
G.7 GIẢI BẢY 217 543
G.6 GIẢI SÁU 2949
8071
1787
2986
2068
8493
G.5 GIẢI NĂM 3325 9097
G.4 GIẢI BỐN 51882
31450
51479
00809
34287
31282
91629
59835
91572
89916
38637
61801
04051
14947
G.3 GIẢI BA 48961
42473
71340
28694
G.2 GIẢI NHÌ 91943 59630
G.1 GIẢI NHẤT 27377 25510
G.ĐB GIẢI ĐB 042296 825912
Thống kê đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9 1
1 7 2, 0, 6
2 9, 5, 6
3 0, 5, 7
4 3, 9 0, 7, 3
5 0 1
6 1 8
7 7, 3, 9, 1 2, 3
8 2, 7 6
9 6 4, 7, 3

xsmn / xsmn Thứ 2 / xsmn 13-9-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM
G.7 GIẢI BẢY
G.6 GIẢI SÁU

G.5 GIẢI NĂM
G.4 GIẢI BỐN

G.3 GIẢI BA


G.2 GIẢI NHÌ
G.1 GIẢI NHẤT
G.ĐB GIẢI ĐB
Thống kê đầu đuôi
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9