Kết quả xổ số thứ 4

xsmb / xsmb Thứ 4 / xsmb 28-7-2021

G.ĐB GIẢI ĐB 50098
8FU-11FU-1FU-10FU-14FU-6FU
G.1 GIẢI NHẤT 30020
G.2 GIẢI NHÌ 20039 76223
G.3 GIẢI BA 68422 43399 86661
43971 99246 58646
G.4 GIẢI TƯ 5931 8268 4184 1842
G.5 GIẢI NĂM 0266 0113 0828
2315 2425 3575
G.6 GIẢI SÁU 255 139 152
G.7 GIẢI BẢY 62 82 42 31
Đầu LOTO
0
1 3, 5
2 0, 3, 2, 8, 5
3 9, 1
4 6, 2
5 5, 2
6 1, 8, 6, 2
7 1, 5
8 4, 2
9 8, 9

xsmt / xsmt Thứ 4 / xsmt 28-7-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM
G.7 GIẢI BẢY
G.6 GIẢI SÁUG.5 GIẢI NĂM
G.4 GIẢI BỐNG.3 GIẢI BA

G.2 GIẢI NHÌ
G.1 GIẢI NHẤT
G.ĐB GIẢI ĐB
Thống kê đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmn / xsmn Thứ 4 / xsmn 28-7-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM
G.7 GIẢI BẢY
G.6 GIẢI SÁU

G.5 GIẢI NĂM
G.4 GIẢI BỐN

G.3 GIẢI BA


G.2 GIẢI NHÌ
G.1 GIẢI NHẤT
G.ĐB GIẢI ĐB
Thống kê đầu đuôi
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9