Kết quả xổ số thứ 5

xsmb / xsmb Thứ 5 / xsmb 14-10-2021

G.ĐB GIẢI ĐB 04019
4LN-1LN-7LN-2LN-11LN-3LN
G.1 GIẢI NHẤT 12662
G.2 GIẢI NHÌ 35528 91597
G.3 GIẢI BA 20875 24309 36818
14668 42438 64087
G.4 GIẢI TƯ 1848 0051 9922 4854
G.5 GIẢI NĂM 3411 4139 3577
1873 5344 3814
G.6 GIẢI SÁU 067 225 133
G.7 GIẢI BẢY 44 94 71 55
Đầu LOTO
0 9
1 9, 8, 1, 4
2 8, 2, 5
3 8, 9, 3
4 8, 4
5 1, 4, 5
6 2, 8, 7
7 5, 7, 3, 1
8 7
9 7, 4

xsmt / xsmt Thứ 5 / xsmt 14-10-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM 02 65 83
G.7 GIẢI BẢY 246 478 246
G.6 GIẢI SÁU 8161
1612
1851
1655
0303
8594
9650
8058
1033
G.5 GIẢI NĂM 4015 5133 2569
G.4 GIẢI BỐN 32579
85837
57582
77187
94406
89809
32060
03789
62883
43159
96609
85539
92041
41452
11784
49765
96841
53887
47312
71351
61514
G.3 GIẢI BA 38263
72005
33930
23451
08622
79415
G.2 GIẢI NHÌ 04305 90931 69256
G.1 GIẢI NHẤT 40040 00032 03887
G.ĐB GIẢI ĐB 818417 080378 068684
Thống kê đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5, 6, 9, 2 9, 3
1 7, 5, 2 5, 2, 4
2 2
3 7 2, 1, 0, 9, 3 3
4 0, 6 1 1, 6
5 1 1, 9, 2, 5 6, 1, 0, 8
6 3, 0, 1 5 5, 9
7 9 8
8 2, 7 9, 3 4, 7, 3
9 4

xsmn / xsmn Thứ 5 / xsmn 14-10-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM
G.7 GIẢI BẢY
G.6 GIẢI SÁU

G.5 GIẢI NĂM
G.4 GIẢI BỐN

G.3 GIẢI BA


G.2 GIẢI NHÌ
G.1 GIẢI NHẤT
G.ĐB GIẢI ĐB
Thống kê đầu đuôi
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9