Kết quả xổ số thứ 6

xsmb / xsmb Thứ 6 / xsmb 17-9-2021

G.ĐB GIẢI ĐB 35330
1KE-9KE-4KE-10KE-12KE-2KE
G.1 GIẢI NHẤT 90315
G.2 GIẢI NHÌ 57179 80432
G.3 GIẢI BA 55894 21451 13005
89719 57160 48276
G.4 GIẢI TƯ 6690 5579 3410 0178
G.5 GIẢI NĂM 4358 3330 7399
5849 4867 6289
G.6 GIẢI SÁU 277 553 366
G.7 GIẢI BẢY 41 75 29 78
Đầu LOTO
0 5
1 5, 9, 0
2 9
3 0, 2
4 9, 1
5 1, 8, 3
6 0, 7, 6
7 9, 6, 8, 7, 5
8 9
9 4, 0, 9

xsmt / xsmt Thứ 6 / xsmt 17-9-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM 95 61
G.7 GIẢI BẢY 266 284
G.6 GIẢI SÁU 7819
1261
2784
5483
5543
5443
G.5 GIẢI NĂM 6874 8875
G.4 GIẢI BỐN 81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
53853
21923
30340
44340
44254
58170
16949
G.3 GIẢI BA 90752
83322
33005
16552
G.2 GIẢI NHÌ 28600 82891
G.1 GIẢI NHẤT 37774 04574
G.ĐB GIẢI ĐB 367898 011607
Thống kê đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 7, 5
1 8, 9
2 2 3
3 8
4 3, 9 0, 9, 3
5 2 2, 3, 4
6 1, 6 1
7 4, 6 4, 0, 5
8 4 3, 4
9 8, 2, 5 1

xsmn / xsmn Thứ 6 / xsmn 17-9-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM
G.7 GIẢI BẢY
G.6 GIẢI SÁU

G.5 GIẢI NĂM
G.4 GIẢI BỐN

G.3 GIẢI BA


G.2 GIẢI NHÌ
G.1 GIẢI NHẤT
G.ĐB GIẢI ĐB
Thống kê đầu đuôi
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9