XS 3 miền - Kết quả xổ số 3 miền mới nhất - KQXS

xsmb / xsmb Thứ 5 / xsmb 29-7-2021

G.ĐB GIẢI ĐB 10326
13FV-11FV-12FV-7FV-5FV-4FV
G.1 GIẢI NHẤT 11116
G.2 GIẢI NHÌ 23458 10215
G.3 GIẢI BA 48644 96909 32894
73537 43671 81008
G.4 GIẢI TƯ 7112 6533 1692 0017
G.5 GIẢI NĂM 3137 8084 0306
9276 8785 5336
G.6 GIẢI SÁU 852 172 490
G.7 GIẢI BẢY 91 50 79 69
Đầu LOTO
0 9, 8, 6
1 6, 5, 2, 7
2 6
3 7, 3, 6
4 4
5 8, 2, 0
6 9
7 1, 6, 2, 9
8 4, 5
9 4, 2, 0, 1

xsmt / xsmt Thứ 5 / xsmt 29-7-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM 49 27 42
G.7 GIẢI BẢY 852 421 126
G.6 GIẢI SÁU 5099
8978
7707
7454
5405
3299
4389
7168
8790
G.5 GIẢI NĂM 7826 9377 7006
G.4 GIẢI BỐN 29578
69088
03310
22263
13149
56417
41410
27844
44862
51026
52939
38871
86500
55701
37567
15370
21066
88571
27866
24577
15020
G.3 GIẢI BA 78485
97538
44109
71118
95582
17778
G.2 GIẢI NHÌ 05511 45069 55958
G.1 GIẢI NHẤT 59036 55506 49852
G.ĐB GIẢI ĐB 965435 046753 427968
Thống kê đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 6, 9, 0, 1, 5 6
1 1, 0, 7 8
2 6 6, 1, 7 0, 6
3 5, 6, 8 9
4 9 4 2
5 2 3, 4 2, 8
6 3 9, 2 8, 7, 6
7 8 1, 7 8, 0, 1, 7
8 5, 8 2, 9
9 9 9 0

xsmn / xsmn Thứ 5 / xsmn 29-7-2021

Tỉnh
G.8 GIẢI TÁM
G.7 GIẢI BẢY
G.6 GIẢI SÁU

G.5 GIẢI NĂM
G.4 GIẢI BỐN

G.3 GIẢI BA


G.2 GIẢI NHÌ
G.1 GIẢI NHẤT
G.ĐB GIẢI ĐB
Thống kê đầu đuôi
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9