Thong ke XSAG – Thống kê An Giang miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê An Giang – Thống kê XSAG đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSAG – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt An Giang là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSAG sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSAG TỪ 07-01-2021 ĐẾN 29-07-2021

317626
351685
191318
615136
374425
054202
660825
889627
215008
513271
707018
010242
523071
657739
996821
525753
595973
836339
769537
202976
945895
773465
057078
730894
724638
474758
942923

Thống kê lô gan An Giang – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan An Giang là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSAG TỪ 07-01-2021 ĐẾN 29-07-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
10 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2021-01-21
26 25 kỳ (169 ngày) 16.6667% 2021-02-11
50 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-03-04
17 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-03-11
18 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-03-18
44 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-03-25
70 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-04-08
52 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-04-08
45 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-04-15
29 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-04-15
75 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-04-15
27 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-04-22
25 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-04-22
55 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-29
96 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-29
14 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-06
85 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-06
80 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-06
89 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-06
21 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-06
66 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-06
32 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-06
37 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-13
07 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-13
43 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-20
49 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-20
77 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-20
69 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-20
90 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-20
57 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-27
30 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-27
01 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-27
06 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-27
81 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-27
65 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-03
60 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-03
46 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-03
24 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-03
82 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-03
33 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-03
13 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-10
64 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-10
53 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-10
99 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-10
98 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-10
63 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-10
51 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-10
72 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
61 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
09 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
20 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
76 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
40 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
71 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
47 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
36 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
11 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-17
03 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
00 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
68 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
15 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
84 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
87 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
48 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
34 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
28 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
78 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
73 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
05 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
38 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
02 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-24
88 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
22 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
04 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
31 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
16 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
35 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
67 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
94 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
95 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
79 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
58 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
59 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
83 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
92 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-07-01
23 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
19 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
91 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
74 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
86 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
54 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
62 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
12 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
56 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
39 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
97 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
93 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
42 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
08 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
41 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-08
1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29

Thống kê tần suất An Giang – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSAG – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng An Giang, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSAG TỪ 07-01-2021 ĐẾN 29-07-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
54 lần 96.6667% 2021-07-29
08 13 lần 86.6667% 2021-07-08
23 11 lần 86.6667% 2021-07-08
02 10 lần 80% 2021-06-24
67 10 lần 83.3333% 2021-07-01
94 9 lần 83.3333% 2021-07-01
65 8 lần 70% 2021-06-03
19 8 lần 86.6667% 2021-07-08
91 8 lần 86.6667% 2021-07-08
71 8 lần 76.6667% 2021-06-17
33 8 lần 70% 2021-06-03
64 8 lần 73.3333% 2021-06-10
04 7 lần 83.3333% 2021-07-01
53 7 lần 73.3333% 2021-06-10
79 7 lần 83.3333% 2021-07-01
60 7 lần 70% 2021-06-03
82 7 lần 70% 2021-06-03
81 7 lần 66.6667% 2021-05-27
52 7 lần 43.3333% 2021-04-08
99 6 lần 73.3333% 2021-06-10
36 6 lần 76.6667% 2021-06-17
69 6 lần 63.3333% 2021-05-20
11 6 lần 76.6667% 2021-06-17
76 6 lần 76.6667% 2021-06-17
72 6 lần 76.6667% 2021-06-17
47 6 lần 76.6667% 2021-06-17
14 6 lần 56.6667% 2021-05-06
70 6 lần 43.3333% 2021-04-08
28 6 lần 80% 2021-06-24
61 6 lần 76.6667% 2021-06-17
54 6 lần 86.6667% 2021-07-08
62 6 lần 86.6667% 2021-07-08
31 6 lần 83.3333% 2021-07-01
12 6 lần 86.6667% 2021-07-08
86 6 lần 86.6667% 2021-07-08
16 6 lần 83.3333% 2021-07-01
35 6 lần 83.3333% 2021-07-01
63 5 lần 73.3333% 2021-06-10
39 5 lần 86.6667% 2021-07-08
57 5 lần 66.6667% 2021-05-27
32 5 lần 56.6667% 2021-05-06
66 5 lần 56.6667% 2021-05-06
95 5 lần 83.3333% 2021-07-01
21 5 lần 56.6667% 2021-05-06
25 5 lần 50% 2021-04-22
29 5 lần 46.6667% 2021-04-15
97 5 lần 86.6667% 2021-07-08
93 5 lần 86.6667% 2021-07-08
42 5 lần 86.6667% 2021-07-08
38 5 lần 80% 2021-06-24
48 5 lần 80% 2021-06-24
59 5 lần 83.3333% 2021-07-01
73 5 lần 80% 2021-06-24
78 5 lần 80% 2021-06-24
34 5 lần 80% 2021-06-24
45 4 lần 46.6667% 2021-04-15
55 4 lần 53.3333% 2021-04-29
85 4 lần 56.6667% 2021-05-06
80 4 lần 56.6667% 2021-05-06
89 4 lần 56.6667% 2021-05-06
07 4 lần 60% 2021-05-13
05 4 lần 80% 2021-06-24
49 4 lần 63.3333% 2021-05-20
74 4 lần 86.6667% 2021-07-08
68 4 lần 80% 2021-06-24
03 4 lần 80% 2021-06-24
26 4 lần 16.6667% 2021-02-11
41 4 lần 86.6667% 2021-07-08
50 4 lần 26.6667% 2021-03-04
83 4 lần 83.3333% 2021-07-01
51 4 lần 73.3333% 2021-06-10
46 4 lần 70% 2021-06-03
18 3 lần 33.3333% 2021-03-18
15 3 lần 80% 2021-06-24
87 3 lần 80% 2021-06-24
75 3 lần 46.6667% 2021-04-15
20 3 lần 76.6667% 2021-06-17
77 3 lần 63.3333% 2021-05-20
40 3 lần 76.6667% 2021-06-17
56 3 lần 86.6667% 2021-07-08
43 3 lần 63.3333% 2021-05-20
30 3 lần 66.6667% 2021-05-27
06 3 lần 66.6667% 2021-05-27
01 3 lần 66.6667% 2021-05-27
90 3 lần 63.3333% 2021-05-20
44 2 lần 36.6667% 2021-03-25
17 2 lần 30% 2021-03-11
84 2 lần 80% 2021-06-24
88 2 lần 83.3333% 2021-07-01
27 2 lần 50% 2021-04-22
96 2 lần 53.3333% 2021-04-29
00 2 lần 80% 2021-06-24
37 2 lần 60% 2021-05-13
22 2 lần 83.3333% 2021-07-01
24 2 lần 70% 2021-06-03
13 2 lần 73.3333% 2021-06-10
98 2 lần 73.3333% 2021-06-10
58 2 lần 83.3333% 2021-07-01
09 2 lần 76.6667% 2021-06-17
92 2 lần 83.3333% 2021-07-01
10 1 lần 6.6667% 2021-01-21

Thống kê đầu đuôi An Giang – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi An Giang hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số An Giang.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSAG TỪ 07-01-2021 ĐẾN 29-07-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 8, 4, 3, 5, 0, 2, 9, 1, 6, 7 52 0 0, 4, 2, 6, 3, 9, 8, 7, 5, 1 36
1 9, 2, 6, 5, 1, 3, 4, 8, 7, 0 43 1 9, 4, 3, 1, 6, 7, 5, 0, 8, 2 57
2 3, 2, 8, 0, 4, 1, 5, 7, 9, 6 45 2 6, 1, 4, 2, 9, 0, 7, 8, 3, 5 56
3 9, 1, 5, 8, 4, 6, 3, 0, 7, 2 51 3 2, 9, 8, 0, 7, 6, 5, 1, 3, 4 54
4 1, 2, 8, 7, 0, 6, 3, 9, 5, 4 40 4 7, 5, 0, 9, 8, 3, 6, 2, 1, 4 51
5 4, 6, 8, 9, 3, 1, 7, 5, 2, 0 47 5 9, 3, 0, 1, 6, 8, 5, 2, 4, 7 46
6 2, 7, 8, 1, 4, 3, 5, 0, 9, 6 65 6 8, 5, 1, 7, 3, 4, 0, 6, 9, 2 45
7 4, 9, 3, 8, 2, 6, 1, 7, 5, 0 53 7 9, 6, 8, 4, 5, 7, 3, 0, 2, 1 42
8 6, 8, 3, 4, 7, 2, 1, 9, 0, 5 43 8 0, 5, 8, 3, 2, 4, 7, 6, 9, 1 47
9 3, 7, 1, 5, 2, 4, 9, 8, 0, 6 47 9 1, 3, 5, 7, 0, 9, 6, 4, 8, 2 52

Thống kê xsag là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê An Giang cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSAG được phát hành khi nào?

Xổ số An Giang thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 5 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSAG kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 5: Tây Ninh - Bình Thuận

Thống kê xổ số An Giang đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê An Giang được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê An Giang sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSAG: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan ag: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất An Giang: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi ag: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSAG góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSAG hay Quay thử XSAG ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê An Giang tại xsmb99?

Thống kê AG tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê An Giang tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSAG”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê An Giang tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê An Giang từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSAG hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSAG tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSAG tại xsmb99!