Thong ke XSBL – Thống kê Bạc Liêu miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Bạc LiêuThống kê XSBL đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSBL – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Bạc Liêu là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSBL sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSBL TỪ 05-01-2021 ĐẾN 27-07-2021

279913
425219
632615
933407
986058
481433
110501
549942
807364
491426
888744
924303
489166
315576
803888
532071
322012
103313
412906
741762
963696
064945
610676
010739
178212
037839
490318

Thống kê lô gan Bạc Liêu – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Bạc Liêu là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSBL TỪ 05-01-2021 ĐẾN 27-07-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
21 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2021-01-19
90 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2021-02-23
04 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-03-02
28 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-03-02
48 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-03-09
37 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-03-09
33 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-03-16
43 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-03-23
75 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-03-30
26 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-03-30
24 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-04-06
16 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-04-13
92 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-04-20
55 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-04-20
77 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-04-20
53 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-04-20
07 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-27
63 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-27
22 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-27
71 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-27
61 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-04
72 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-04
83 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-04
50 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-05-04
32 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-11
14 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-18
19 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-18
20 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-18
64 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-25
66 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-25
95 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-25
98 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-25
51 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
38 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
25 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
13 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
73 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
89 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
34 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
88 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
62 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-06-01
82 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-08
52 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-08
67 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-08
10 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-08
29 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-08
09 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-08
00 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-08
44 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-08
94 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-15
97 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-15
01 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-15
76 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-15
68 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-15
15 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-15
06 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
60 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
12 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
02 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
54 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
85 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
65 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
74 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
58 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
86 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
46 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
99 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-22
39 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
08 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
70 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
49 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
35 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
59 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
78 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
31 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
42 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
96 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
11 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
41 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
47 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
36 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-29
30 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
81 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
93 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
23 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
18 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
69 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
80 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
91 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
57 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
56 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
87 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
84 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
27 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
40 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
03 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
79 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
05 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
45 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-06
1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-27

Thống kê tần suất Bạc Liêu – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSBL – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Bạc Liêu, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSBL TỪ 05-01-2021 ĐẾN 27-07-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
54 lần 96.6667% 2021-07-27
96 12 lần 83.3333% 2021-06-29
81 11 lần 86.6667% 2021-07-06
76 9 lần 76.6667% 2021-06-15
85 9 lần 80% 2021-06-22
78 9 lần 83.3333% 2021-06-29
93 9 lần 86.6667% 2021-07-06
66 9 lần 66.6667% 2021-05-25
60 8 lần 80% 2021-06-22
45 8 lần 86.6667% 2021-07-06
47 8 lần 83.3333% 2021-06-29
05 8 lần 86.6667% 2021-07-06
98 8 lần 66.6667% 2021-05-25
15 7 lần 76.6667% 2021-06-15
82 7 lần 73.3333% 2021-06-08
62 7 lần 70% 2021-06-01
13 7 lần 70% 2021-06-01
67 7 lần 73.3333% 2021-06-08
88 7 lần 70% 2021-06-01
41 7 lần 83.3333% 2021-06-29
79 7 lần 86.6667% 2021-07-06
03 7 lần 86.6667% 2021-07-06
20 7 lần 63.3333% 2021-05-18
40 7 lần 86.6667% 2021-07-06
12 6 lần 80% 2021-06-22
19 6 lần 63.3333% 2021-05-18
10 6 lần 73.3333% 2021-06-08
11 6 lần 83.3333% 2021-06-29
75 6 lần 40% 2021-03-30
27 6 lần 86.6667% 2021-07-06
51 6 lần 70% 2021-06-01
44 6 lần 73.3333% 2021-06-08
29 6 lần 73.3333% 2021-06-08
84 6 lần 86.6667% 2021-07-06
87 6 lần 86.6667% 2021-07-06
56 6 lần 86.6667% 2021-07-06
00 5 lần 73.3333% 2021-06-08
95 5 lần 66.6667% 2021-05-25
73 5 lần 70% 2021-06-01
53 5 lần 50% 2021-04-20
94 5 lần 76.6667% 2021-06-15
34 5 lần 70% 2021-06-01
09 5 lần 73.3333% 2021-06-08
46 5 lần 80% 2021-06-22
71 5 lần 53.3333% 2021-04-27
54 5 lần 80% 2021-06-22
65 5 lần 80% 2021-06-22
57 5 lần 86.6667% 2021-07-06
86 5 lần 80% 2021-06-22
91 5 lần 86.6667% 2021-07-06
37 5 lần 30% 2021-03-09
33 5 lần 33.3333% 2021-03-16
42 5 lần 83.3333% 2021-06-29
08 5 lần 83.3333% 2021-06-29
31 5 lần 83.3333% 2021-06-29
38 4 lần 70% 2021-06-01
07 4 lần 53.3333% 2021-04-27
80 4 lần 86.6667% 2021-07-06
69 4 lần 86.6667% 2021-07-06
48 4 lần 30% 2021-03-09
06 4 lần 80% 2021-06-22
68 4 lần 76.6667% 2021-06-15
59 4 lần 83.3333% 2021-06-29
35 4 lần 83.3333% 2021-06-29
52 4 lần 73.3333% 2021-06-08
49 4 lần 83.3333% 2021-06-29
50 4 lần 56.6667% 2021-05-04
18 4 lần 86.6667% 2021-07-06
97 4 lần 76.6667% 2021-06-15
70 4 lần 83.3333% 2021-06-29
55 3 lần 50% 2021-04-20
92 3 lần 50% 2021-04-20
24 3 lần 43.3333% 2021-04-06
28 3 lần 26.6667% 2021-03-02
16 3 lần 46.6667% 2021-04-13
63 3 lần 53.3333% 2021-04-27
77 3 lần 50% 2021-04-20
01 3 lần 76.6667% 2021-06-15
72 3 lần 56.6667% 2021-05-04
89 3 lần 70% 2021-06-01
23 3 lần 86.6667% 2021-07-06
39 3 lần 83.3333% 2021-06-29
36 3 lần 83.3333% 2021-06-29
25 3 lần 70% 2021-06-01
99 3 lần 80% 2021-06-22
14 3 lần 63.3333% 2021-05-18
61 3 lần 56.6667% 2021-05-04
64 2 lần 66.6667% 2021-05-25
58 2 lần 80% 2021-06-22
83 2 lần 56.6667% 2021-05-04
74 2 lần 80% 2021-06-22
26 2 lần 40% 2021-03-30
43 2 lần 36.6667% 2021-03-23
30 2 lần 86.6667% 2021-07-06
04 2 lần 26.6667% 2021-03-02
22 2 lần 53.3333% 2021-04-27
90 2 lần 23.3333% 2021-02-23
02 1 lần 80% 2021-06-22
32 1 lần 60% 2021-05-11
21 1 lần 6.6667% 2021-01-19

Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Bạc Liêu.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSBL TỪ 05-01-2021 ĐẾN 27-07-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 5, 3, 8, 2, 6, 1, 0, 9, 7, 4 44 0 4, 8, 3, 7, 6, 0, 1, 2, 5, 9 49
1 8, 1, 2, 5, 0, 3, 4, 9, 6 48 1 9, 8, 3, 4, 1, 0, 5, 6, 7, 2 52
2 3, 7, 9, 5, 0, 2, 4, 6, 8, 1 36 2 4, 1, 0, 8, 5, 6, 3, 7, 2, 9 39
3 0, 9, 6, 1, 5, 8, 4, 2, 3, 7 37 3 2, 9, 0, 7, 1, 8, 6, 5, 4, 3 48
4 0, 5, 7, 1, 2, 9, 6, 4, 3, 8 56 4 8, 7, 5, 9, 4, 3, 6, 1, 2, 0 39
5 7, 6, 9, 8, 4, 2, 1, 0, 3, 5 44 5 0, 4, 3, 8, 6, 1, 2, 9, 5, 7 58
6 9, 0, 5, 8, 7, 2, 6, 4, 1, 3 52 6 5, 3, 9, 4, 8, 0, 7, 6, 1, 2 58
7 9, 8, 0, 4, 6, 3, 2, 1, 7, 5 53 7 5, 8, 2, 4, 9, 6, 0, 7, 3 48
8 0, 7, 1, 4, 5, 6, 2, 9, 8, 3 60 8 1, 0, 7, 5, 6, 3, 8, 9, 4, 2 50
9 1, 3, 6, 9, 7, 4, 5, 8, 2, 0 56 9 6, 7, 3, 5, 4, 9, 2, 0, 8, 1 45

Thống kê xsbl là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Bạc Liêu cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSBL được phát hành khi nào?

Xổ số Bạc Liêu thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 3 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSBL kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm x đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu

Thống kê xổ số Bạc Liêu đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Bạc Liêu được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Bạc Liêu sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSBL: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan bl: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Bạc Liêu: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi bl: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSBL góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSBL hay Quay thử XSBL ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Bạc Liêu tại xsmb99?

Thống kê BL tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Bạc Liêu tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSBL”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Bạc Liêu tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Bạc Liêu từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSBL hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSBL tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSBL tại xsmb99!