Thong ke XSBT – Thống kê xổ số Bến Tre miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Bến Tre – Thống kê XSBT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSBT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Bến Tre là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSBT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSBT TỪ 07-03-2023 ĐẾN 26-09-2023

445705
055329
319157
479410
098711
680366
675066
954389
479876
006150
339526
176224
263248
267164
339016
239446
968351
105919
314504
278992
690165
062915
533293
247444
814567
813372
015238
979704
533694
587503

Thống kê lô gan Bến Tre – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Bến Tre là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSBT TỪ 07-03-2023 ĐẾN 26-09-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
80 27 kỳ (183 ngày) 10% 2023-03-28
59 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2023-05-16
08 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2023-05-16
13 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2023-06-06
46 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-20
29 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-20
00 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-27
34 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-07-04
85 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-07-04
02 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-18
98 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-18
06 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-18
74 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-18
92 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-25
19 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-25
86 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-08-01
69 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-08-01
89 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-08-01
78 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-08-01
54 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-08
26 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-08
15 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-08
84 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-08
52 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-08
30 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-08
36 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-08
64 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-15
61 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-15
44 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-15
66 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-22
91 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-22
05 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-22
25 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-22
47 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-22
56 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
72 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
51 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
12 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
53 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
81 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
10 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
99 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
27 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
58 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
77 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-29
32 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
68 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
16 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
35 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
71 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
38 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
37 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
31 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
42 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
45 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-05
70 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
57 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
50 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
49 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
73 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
04 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
65 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
33 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
09 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
43 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
20 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
39 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
62 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-12
67 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
76 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
94 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
22 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
93 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
82 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
95 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
87 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
83 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
07 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
79 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
14 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
96 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
90 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
28 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-19
48 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
63 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
40 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
55 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
03 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
88 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
23 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
24 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
41 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
21 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
60 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
18 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
11 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
97 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26
17 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-26

Thống kê tần suất Bến Tre – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSBT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Bến Tre, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSBT TỪ 07-03-2023 ĐẾN 26-09-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
66 13 lần 80% 2023-08-22
67 11 lần 93.3333% 2023-09-19
56 11 lần 83.3333% 2023-08-29
32 10 lần 86.6667% 2023-09-05
72 10 lần 83.3333% 2023-08-29
48 9 lần 96.6667% 2023-09-26
70 9 lần 90% 2023-09-12
68 9 lần 86.6667% 2023-09-05
51 9 lần 83.3333% 2023-08-29
91 9 lần 80% 2023-08-22
86 9 lần 70% 2023-08-01
76 8 lần 93.3333% 2023-09-19
57 8 lần 90% 2023-09-12
50 8 lần 90% 2023-09-12
16 8 lần 86.6667% 2023-09-05
35 8 lần 86.6667% 2023-09-05
71 8 lần 86.6667% 2023-09-05
63 7 lần 96.6667% 2023-09-26
40 7 lần 96.6667% 2023-09-26
55 7 lần 96.6667% 2023-09-26
94 7 lần 93.3333% 2023-09-19
22 7 lần 93.3333% 2023-09-19
93 7 lần 93.3333% 2023-09-19
49 7 lần 90% 2023-09-12
73 7 lần 90% 2023-09-12
05 7 lần 80% 2023-08-22
54 7 lần 73.3333% 2023-08-08
26 7 lần 73.3333% 2023-08-08
15 7 lần 73.3333% 2023-08-08
03 6 lần 96.6667% 2023-09-26
88 6 lần 96.6667% 2023-09-26
23 6 lần 96.6667% 2023-09-26
82 6 lần 93.3333% 2023-09-19
95 6 lần 93.3333% 2023-09-19
04 6 lần 90% 2023-09-12
12 6 lần 83.3333% 2023-08-29
53 6 lần 83.3333% 2023-08-29
81 6 lần 83.3333% 2023-08-29
64 6 lần 76.6667% 2023-08-15
61 6 lần 76.6667% 2023-08-15
84 6 lần 73.3333% 2023-08-08
52 6 lần 73.3333% 2023-08-08
24 5 lần 96.6667% 2023-09-26
01 5 lần 96.6667% 2023-09-26
41 5 lần 96.6667% 2023-09-26
87 5 lần 93.3333% 2023-09-19
83 5 lần 93.3333% 2023-09-19
07 5 lần 93.3333% 2023-09-19
79 5 lần 93.3333% 2023-09-19
65 5 lần 90% 2023-09-12
33 5 lần 90% 2023-09-12
09 5 lần 90% 2023-09-12
38 5 lần 86.6667% 2023-09-05
37 5 lần 86.6667% 2023-09-05
31 5 lần 86.6667% 2023-09-05
42 5 lần 86.6667% 2023-09-05
45 5 lần 86.6667% 2023-09-05
10 5 lần 83.3333% 2023-08-29
69 5 lần 70% 2023-08-01
02 5 lần 63.3333% 2023-07-18
98 5 lần 63.3333% 2023-07-18
34 5 lần 56.6667% 2023-07-04
21 4 lần 96.6667% 2023-09-26
60 4 lần 96.6667% 2023-09-26
18 4 lần 96.6667% 2023-09-26
14 4 lần 93.3333% 2023-09-19
96 4 lần 93.3333% 2023-09-19
90 4 lần 93.3333% 2023-09-19
43 4 lần 90% 2023-09-12
20 4 lần 90% 2023-09-12
39 4 lần 90% 2023-09-12
99 4 lần 83.3333% 2023-08-29
27 4 lần 83.3333% 2023-08-29
25 4 lần 80% 2023-08-22
92 4 lần 66.6667% 2023-07-25
19 4 lần 66.6667% 2023-07-25
46 4 lần 50% 2023-06-20
59 4 lần 33.3333% 2023-05-16
11 3 lần 96.6667% 2023-09-26
97 3 lần 96.6667% 2023-09-26
17 3 lần 96.6667% 2023-09-26
28 3 lần 93.3333% 2023-09-19
62 3 lần 90% 2023-09-12
58 3 lần 83.3333% 2023-08-29
47 3 lần 80% 2023-08-22
44 3 lần 76.6667% 2023-08-15
30 3 lần 73.3333% 2023-08-08
89 3 lần 70% 2023-08-01
06 3 lần 63.3333% 2023-07-18
08 3 lần 33.3333% 2023-05-16
80 3 lần 10% 2023-03-28
75 2 lần 93.3333% 2023-09-19
77 2 lần 83.3333% 2023-08-29
36 2 lần 73.3333% 2023-08-08
78 2 lần 70% 2023-08-01
74 2 lần 63.3333% 2023-07-18
85 2 lần 56.6667% 2023-07-04
00 2 lần 53.3333% 2023-06-27
29 2 lần 50% 2023-06-20
13 2 lần 43.3333% 2023-06-06

Thống kê đầu đuôi Bến Tre – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Bến Tre hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Bến Tre.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSBT TỪ 07-03-2023 ĐẾN 26-09-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 3, 1, 7, 4, 9, 5, 6, 2, 0, 8 47 0 6, 4, 9, 2, 7, 5, 1, 3, 0, 8 49
1 1, 7, 8, 4, 6, 2, 0, 5, 9, 3 46 1 1, 2, 0, 4, 3, 7, 5, 8, 9, 6 60
2 4, 1, 3, 2, 8, 0, 7, 5, 6, 9 46 2 2, 8, 6, 3, 4, 7, 1, 5, 9, 0 62
3 3, 9, 8, 7, 2, 5, 1, 0, 6, 4 52 3 0, 6, 2, 9, 8, 4, 7, 3, 5, 1 55
4 8, 0, 1, 3, 9, 2, 5, 7, 4, 6 52 4 2, 9, 1, 0, 4, 6, 8, 5, 7, 3 51
5 5, 7, 0, 8, 1, 3, 6, 4, 2, 9 69 5 5, 7, 9, 6, 3, 4, 0, 2, 1, 8 53
6 3, 0, 7, 5, 2, 8, 6, 4, 1, 9 69 6 7, 9, 1, 5, 6, 2, 3, 8, 0, 4 69
7 6, 5, 9, 3, 0, 1, 2, 7, 8, 4 55 7 9, 1, 8, 0, 6, 5, 3, 2, 7, 4 49
8 8, 7, 3, 2, 1, 4, 9, 6, 5, 0 51 8 8, 4, 1, 2, 3, 6, 5, 7, 9, 0 49
9 7, 4, 3, 6, 0, 5, 9, 1, 2, 8 53 9 7, 4, 0, 3, 9, 8, 6, 1, 2, 5 43

Thống kê xổ số Bến Tre là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Bến Tre cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSBT được phát hành khi nào?

Xổ số Bến Tre thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 3 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSBT kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 3: Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thống kê xổ số Bến Tre đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Bến Tre được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Bến Tre sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Bến Tre: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất Bến Tre: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Bến Tre: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSBT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSBT hay Quay thử XSBT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Bến Tre tại xsmb99?

Thống kê BT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Bến Tre tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSBT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Bến Tre tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Bến Tre từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSBT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam