Thong ke XSBD – Thống kê xổ số Bình Dương miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Bình Dương – Thống kê XSBD đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSBD – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Bình Dương là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSBD sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSBD TỪ 26-03-2021 ĐẾN 15-10-2021

174652
852531
269016
847899
414609
300869
450087
873650
727533
025441
624597
547575
156167
187649
922293

Thống kê lô gan Bình Dương – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Bình Dương là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSBD TỪ 26-03-2021 ĐẾN 15-10-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
80 29 kỳ (197 ngày) 3.3333% 2021-04-02
26 29 kỳ (197 ngày) 3.3333% 2021-04-02
84 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2021-04-09
14 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2021-04-09
90 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2021-04-09
63 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2021-04-09
13 27 kỳ (183 ngày) 10% 2021-04-16
59 27 kỳ (183 ngày) 10% 2021-04-16
39 26 kỳ (176 ngày) 13.3333% 2021-04-23
46 26 kỳ (176 ngày) 13.3333% 2021-04-23
96 25 kỳ (169 ngày) 16.6667% 2021-04-30
12 25 kỳ (169 ngày) 16.6667% 2021-04-30
05 24 kỳ (162 ngày) 20% 2021-05-07
29 24 kỳ (162 ngày) 20% 2021-05-07
56 24 kỳ (162 ngày) 20% 2021-05-07
24 24 kỳ (162 ngày) 20% 2021-05-07
77 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2021-05-14
25 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2021-05-14
50 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2021-05-14
28 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2021-05-14
92 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-05-21
52 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-05-21
32 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-05-21
79 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-05-21
83 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-05-21
44 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-05-21
51 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-05-21
53 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2021-05-21
00 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-05-28
19 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-05-28
65 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-05-28
47 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-05-28
27 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-05-28
38 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-05-28
41 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-05-28
08 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-05-28
86 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-06-04
62 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-06-04
40 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-06-04
01 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-06-04
88 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-06-04
97 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-06-04
55 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-06-04
33 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
61 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
99 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
82 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
64 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
17 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
94 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
71 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
75 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
43 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2021-06-11
54 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
36 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
85 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
09 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
37 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
07 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
42 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
69 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
31 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
16 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
76 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
67 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
49 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
95 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
03 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
70 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
06 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
98 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
57 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
74 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
89 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
91 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
10 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
04 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
78 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
35 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
60 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
48 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
34 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
02 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
18 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
11 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
87 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
93 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
21 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
73 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
20 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
22 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
23 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
66 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
30 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
15 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15

Thống kê tần suất Bình Dương – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSBD – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Bình Dương, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSBD TỪ 26-03-2021 ĐẾN 15-10-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
270 lần 96.6667% 2021-10-15
69 7 lần 40% 2021-06-18
61 7 lần 36.6667% 2021-06-11
87 6 lần 46.6667% 2021-07-02
52 6 lần 26.6667% 2021-05-21
93 6 lần 46.6667% 2021-07-02
95 6 lần 43.3333% 2021-06-25
03 5 lần 43.3333% 2021-06-25
09 5 lần 40% 2021-06-18
06 5 lần 43.3333% 2021-06-25
60 5 lần 46.6667% 2021-07-02
37 5 lần 40% 2021-06-18
07 5 lần 40% 2021-06-18
43 5 lần 36.6667% 2021-06-11
62 4 lần 33.3333% 2021-06-04
42 4 lần 40% 2021-06-18
99 4 lần 36.6667% 2021-06-11
82 4 lần 36.6667% 2021-06-11
16 4 lần 43.3333% 2021-06-25
70 4 lần 43.3333% 2021-06-25
40 4 lần 33.3333% 2021-06-04
47 4 lần 30% 2021-05-28
33 4 lần 36.6667% 2021-06-11
02 4 lần 46.6667% 2021-07-02
67 4 lần 43.3333% 2021-06-25
21 4 lần 46.6667% 2021-07-02
49 4 lần 43.3333% 2021-06-25
23 4 lần 46.6667% 2021-07-02
15 3 lần 46.6667% 2021-07-02
64 3 lần 36.6667% 2021-06-11
17 3 lần 36.6667% 2021-06-11
71 3 lần 36.6667% 2021-06-11
79 3 lần 26.6667% 2021-05-21
94 3 lần 36.6667% 2021-06-11
75 3 lần 36.6667% 2021-06-11
32 3 lần 26.6667% 2021-05-21
73 3 lần 46.6667% 2021-07-02
88 3 lần 33.3333% 2021-06-04
01 3 lần 33.3333% 2021-06-04
92 3 lần 26.6667% 2021-05-21
53 3 lần 26.6667% 2021-05-21
08 3 lần 30% 2021-05-28
57 3 lần 43.3333% 2021-06-25
77 3 lần 23.3333% 2021-05-14
98 3 lần 43.3333% 2021-06-25
46 3 lần 13.3333% 2021-04-23
74 3 lần 43.3333% 2021-06-25
31 3 lần 40% 2021-06-18
13 2 lần 10% 2021-04-16
11 2 lần 46.6667% 2021-07-02
26 2 lần 3.3333% 2021-04-02
65 2 lần 30% 2021-05-28
14 2 lần 6.6667% 2021-04-09
19 2 lần 30% 2021-05-28
39 2 lần 13.3333% 2021-04-23
51 2 lần 26.6667% 2021-05-21
12 2 lần 16.6667% 2021-04-30
56 2 lần 20% 2021-05-07
29 2 lần 20% 2021-05-07
05 2 lần 20% 2021-05-07
25 2 lần 23.3333% 2021-05-14
83 2 lần 26.6667% 2021-05-21
91 2 lần 43.3333% 2021-06-25
27 2 lần 30% 2021-05-28
20 2 lần 46.6667% 2021-07-02
04 2 lần 43.3333% 2021-06-25
89 2 lần 43.3333% 2021-06-25
35 2 lần 43.3333% 2021-06-25
78 2 lần 43.3333% 2021-06-25
10 2 lần 43.3333% 2021-06-25
54 2 lần 40% 2021-06-18
36 2 lần 40% 2021-06-18
38 2 lần 30% 2021-05-28
85 2 lần 40% 2021-06-18
80 2 lần 3.3333% 2021-04-02
86 2 lần 33.3333% 2021-06-04
22 2 lần 46.6667% 2021-07-02
41 2 lần 30% 2021-05-28
97 2 lần 33.3333% 2021-06-04
55 2 lần 33.3333% 2021-06-04
30 2 lần 46.6667% 2021-07-02
66 1 lần 46.6667% 2021-07-02
90 1 lần 6.6667% 2021-04-09
63 1 lần 6.6667% 2021-04-09
84 1 lần 6.6667% 2021-04-09
00 1 lần 30% 2021-05-28
59 1 lần 10% 2021-04-16
96 1 lần 16.6667% 2021-04-30
44 1 lần 26.6667% 2021-05-21
50 1 lần 23.3333% 2021-05-14
76 1 lần 43.3333% 2021-06-25
18 1 lần 46.6667% 2021-07-02
24 1 lần 20% 2021-05-07
34 1 lần 46.6667% 2021-07-02
48 1 lần 46.6667% 2021-07-02
28 1 lần 23.3333% 2021-05-14

Thống kê đầu đuôi Bình Dương – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Bình Dương hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Bình Dương.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSBD TỪ 26-03-2021 ĐẾN 15-10-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 2, 6, 3, 4, 9, 7, 1, 8, 0, 5 35 0 3, 2, 6, 7, 1, 4, 0, 5, 9, 8 24
1 1, 5, 8, 6, 0, 7, 9, 2, 3, 4 23 1 1, 2, 9, 3, 6, 7, 0, 4, 5 28
2 3, 2, 0, 1, 7, 5, 8, 4, 9, 6 22 2 0, 2, 4, 8, 6, 9, 5, 3, 1 32
3 0, 4, 5, 7, 6, 1, 3, 8, 2, 9 26 3 9, 7, 2, 0, 3, 4, 5, 8, 1, 6 35
4 8, 9, 2, 3, 0, 1, 7, 4, 6 28 4 3, 7, 0, 5, 6, 9, 4, 2, 1, 8 19
5 7, 4, 5, 2, 1, 3, 0, 6, 9 22 5 1, 9, 3, 8, 7, 5, 6, 2, 0 24
6 6, 0, 7, 9, 1, 4, 2, 5, 3 34 6 6, 0, 1, 7, 3, 8, 5, 9, 4, 2 23
7 3, 4, 0, 8, 6, 5, 1, 9, 7 25 7 8, 6, 5, 3, 0, 1, 9, 2, 4, 7 37
8 7, 9, 5, 2, 8, 6, 3, 4, 0 24 8 4, 1, 9, 7, 8, 3, 0, 2 16
9 3, 5, 1, 8, 4, 9, 7, 2, 6, 0 31 9 4, 8, 6, 0, 9, 1, 7, 2, 3, 5 32

Thống kê xổ số Bình Dương là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Bình Dương cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSBD được phát hành khi nào?

Xổ số Bình Dương thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 6 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSBD kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm x đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 6: Vĩnh Long - Trà Vinh

Thống kê xổ số Bình Dương đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Bình Dương được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Bình Dương sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Bình Dương: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất xổ số Bình Dương: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Dương: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSBD góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSBD hay Quay thử XSBD ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Bình Dương tại xsmb99?

Thống kê BD tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Bình  Dương tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSBD”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Bình Dương tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Bình Dương từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSBD hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam