Thong ke XSBP – Thống kê xổ số Bình Phước miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Bình Phước – Thống kê XSBP đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSBP – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Bình Phước là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSBP sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSBP TỪ 04-03-2023 ĐẾN 23-09-2023

988623
868753
443531
489646
406808
451359
499979
064949
482282
060842
159503
930598
871775
475175
554461
564502
473083
281019
084418
856501
333938
968129
461337
835001
077541
260764
832894
194060
758268
895073

Thống kê lô gan Bình Phước – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Bình Phước là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSBP TỪ 04-03-2023 ĐẾN 23-09-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
21 30 kỳ (204 ngày) 0% 2023-03-04
24 21 kỳ (141 ngày) 30% 2023-05-06
65 21 kỳ (141 ngày) 30% 2023-05-06
84 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2023-05-20
70 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2023-05-20
46 18 kỳ (120 ngày) 40% 2023-05-27
85 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2023-06-10
07 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2023-06-10
88 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-24
35 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-24
53 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-07-01
67 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-07-01
18 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-08
92 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-08
78 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-15
47 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-15
98 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-15
52 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-15
09 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-22
38 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-22
95 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-22
30 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-22
61 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-05
02 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-05
72 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-05
82 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-05
91 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-05
42 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-05
56 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-05
49 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-12
90 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-12
80 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-12
00 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-12
54 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
12 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
22 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
66 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
58 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
16 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
43 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
96 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
97 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-19
79 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-26
57 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-26
64 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-26
20 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-26
27 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-26
33 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-26
29 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
41 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
26 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
86 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
34 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
51 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
94 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
11 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
76 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-02
50 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
04 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
60 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
32 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
10 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
81 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
71 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
40 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
05 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
31 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
99 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
63 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-09
37 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
45 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
93 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
77 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
68 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
39 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
08 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
28 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
55 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
36 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
06 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
14 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
74 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
87 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-16
25 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
83 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
89 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
23 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
03 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
13 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
69 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
59 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
62 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
48 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
44 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
17 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-23

Thống kê tần suất Bình Phước – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSBP – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Bình Phước, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSBP TỪ 04-03-2023 ĐẾN 23-09-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
79 13 lần 83.3333% 2023-08-26
54 12 lần 80% 2023-08-19
25 9 lần 96.6667% 2023-09-23
15 9 lần 96.6667% 2023-09-23
83 9 lần 96.6667% 2023-09-23
50 9 lần 90% 2023-09-09
04 9 lần 90% 2023-09-09
89 8 lần 96.6667% 2023-09-23
23 8 lần 96.6667% 2023-09-23
03 8 lần 96.6667% 2023-09-23
37 8 lần 93.3333% 2023-09-16
60 8 lần 90% 2023-09-09
32 8 lần 90% 2023-09-09
10 8 lần 90% 2023-09-09
29 8 lần 86.6667% 2023-09-02
41 8 lần 86.6667% 2023-09-02
26 8 lần 86.6667% 2023-09-02
86 8 lần 86.6667% 2023-09-02
34 8 lần 86.6667% 2023-09-02
57 8 lần 83.3333% 2023-08-26
12 8 lần 80% 2023-08-19
49 8 lần 76.6667% 2023-08-12
61 8 lần 73.3333% 2023-08-05
09 8 lần 66.6667% 2023-07-22
13 7 lần 96.6667% 2023-09-23
69 7 lần 96.6667% 2023-09-23
59 7 lần 96.6667% 2023-09-23
45 7 lần 93.3333% 2023-09-16
93 7 lần 93.3333% 2023-09-16
77 7 lần 93.3333% 2023-09-16
81 7 lần 90% 2023-09-09
51 7 lần 86.6667% 2023-09-02
64 7 lần 83.3333% 2023-08-26
02 7 lần 73.3333% 2023-08-05
72 7 lần 73.3333% 2023-08-05
82 7 lần 73.3333% 2023-08-05
78 7 lần 63.3333% 2023-07-15
01 6 lần 96.6667% 2023-09-23
62 6 lần 96.6667% 2023-09-23
68 6 lần 93.3333% 2023-09-16
39 6 lần 93.3333% 2023-09-16
08 6 lần 93.3333% 2023-09-16
28 6 lần 93.3333% 2023-09-16
55 6 lần 93.3333% 2023-09-16
94 6 lần 86.6667% 2023-09-02
22 6 lần 80% 2023-08-19
90 6 lần 76.6667% 2023-08-12
47 6 lần 63.3333% 2023-07-15
85 6 lần 46.6667% 2023-06-10
48 5 lần 96.6667% 2023-09-23
36 5 lần 93.3333% 2023-09-16
75 5 lần 93.3333% 2023-09-16
71 5 lần 90% 2023-09-09
40 5 lần 90% 2023-09-09
05 5 lần 90% 2023-09-09
11 5 lần 86.6667% 2023-09-02
20 5 lần 83.3333% 2023-08-26
66 5 lần 80% 2023-08-19
58 5 lần 80% 2023-08-19
91 5 lần 73.3333% 2023-08-05
42 5 lần 73.3333% 2023-08-05
53 5 lần 56.6667% 2023-07-01
44 4 lần 96.6667% 2023-09-23
17 4 lần 96.6667% 2023-09-23
06 4 lần 93.3333% 2023-09-16
14 4 lần 93.3333% 2023-09-16
31 4 lần 90% 2023-09-09
99 4 lần 90% 2023-09-09
63 4 lần 90% 2023-09-09
16 4 lần 80% 2023-08-19
80 4 lần 76.6667% 2023-08-12
00 4 lần 76.6667% 2023-08-12
38 4 lần 66.6667% 2023-07-22
98 4 lần 63.3333% 2023-07-15
73 3 lần 96.6667% 2023-09-23
74 3 lần 93.3333% 2023-09-16
87 3 lần 93.3333% 2023-09-16
76 3 lần 86.6667% 2023-09-02
27 3 lần 83.3333% 2023-08-26
33 3 lần 83.3333% 2023-08-26
52 3 lần 63.3333% 2023-07-15
18 3 lần 60% 2023-07-08
88 3 lần 53.3333% 2023-06-24
19 2 lần 96.6667% 2023-09-23
43 2 lần 80% 2023-08-19
96 2 lần 80% 2023-08-19
56 2 lần 73.3333% 2023-08-05
95 2 lần 66.6667% 2023-07-22
30 2 lần 66.6667% 2023-07-22
92 2 lần 60% 2023-07-08
67 2 lần 56.6667% 2023-07-01
35 2 lần 53.3333% 2023-06-24
07 2 lần 46.6667% 2023-06-10
46 2 lần 40% 2023-05-27
84 2 lần 36.6667% 2023-05-20
70 2 lần 36.6667% 2023-05-20
24 2 lần 30% 2023-05-06
97 1 lần 80% 2023-08-19
65 1 lần 30% 2023-05-06
21 1 lần 0% 2023-03-04

Thống kê đầu đuôi Bình Phước – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Bình Phước hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Bình Phước.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSBP TỪ 04-03-2023 ĐẾN 23-09-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 1, 3, 8, 6, 4, 5, 0, 2, 9, 7 59 0 6, 5, 4, 1, 2, 8, 9, 0, 3, 7 53
1 9, 3, 5, 7, 4, 0, 1, 2, 6, 8 54 1 0, 7, 3, 8, 1, 5, 4, 9, 6, 2 56
2 5, 3, 8, 9, 6, 0, 7, 2, 4, 1 56 2 6, 3, 2, 1, 0, 7, 4, 8, 5, 9 59
3 9, 7, 6, 2, 1, 4, 3, 8, 0, 5 50 3 7, 2, 0, 1, 8, 9, 6, 3, 4, 5 56
4 8, 4, 5, 0, 1, 3, 9, 2, 7, 6 52 4 4, 7, 1, 0, 9, 3, 6, 5, 8, 2 57
5 9, 5, 0, 1, 7, 8, 4, 6, 2, 3 64 5 2, 1, 4, 5, 7, 0, 9, 3, 8, 6 52
6 9, 2, 8, 0, 3, 4, 6, 1, 7, 5 54 6 0, 3, 7, 2, 8, 6, 1, 9, 5, 4 43
7 3, 4, 7, 5, 1, 6, 9, 2, 8, 0 55 7 1, 3, 8, 7, 5, 2, 9, 4, 6, 0 44
8 9, 3, 7, 1, 6, 0, 2, 8, 5, 4 57 8 4, 6, 0, 2, 5, 3, 9, 7, 1, 8 49
9 3, 9, 4, 7, 6, 0, 1, 5, 8, 2 39 9 8, 1, 6, 5, 3, 9, 2, 7, 4, 0 71

Thống kê xổ số Bình Phước là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Bình Phước cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSBP được phát hành khi nào?

Xổ số Bình Phước thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 7 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSBP kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 3 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 7: TPHCM - Long An - Hậu Giang

Thống kê xổ số Bình Phước đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Bình Phước được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Bình Phước sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Bình Phước: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất lô tô Bình Phước: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Phước: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSBP góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSBP hay Quay thử XSBP ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Bình Phước tại xsmb99?

Thống kê BP tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Bình Phước tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSBP”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Bình Phước tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Bình Phước từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSBP hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam