Thong ke XSBTH – Thống kê Bình Thuận miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Bình Thuận – Thống kê XSBTH đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSBTH – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Bình Thuận là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSBTH sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSBTH TỪ 17-09-2020 ĐẾN 08-04-2021

245936
231487
627304
528144
918227
395251
351713
557848
873143
765131
800244
536804
167111
613411
107174
184618
547067
279246
078424
087866
115548
821132
631152
622893
227843
155919
574673
504917
053398
777705

Thống kê lô gan Bình Thuận – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Bình Thuận là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSBTH TỪ 17-09-2020 ĐẾN 08-04-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
53 25 kỳ (169 ngày) 16.6667% 2020-10-22
31 21 kỳ (141 ngày) 30% 2020-11-19
38 18 kỳ (120 ngày) 40% 2020-12-10
99 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2020-12-24
01 15 kỳ (99 ngày) 50% 2020-12-31
40 15 kỳ (99 ngày) 50% 2020-12-31
08 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-01-07
02 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-01-14
24 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-01-21
54 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-01-21
69 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-01-21
30 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-01-28
66 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-01-28
97 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-01-28
50 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-04
11 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-04
58 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-11
96 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-11
81 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-11
62 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-11
21 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-11
26 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-18
25 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-18
46 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-18
71 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-18
41 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-18
36 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-18
63 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-18
93 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-25
13 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-25
55 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-25
00 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-04
82 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-04
68 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-04
18 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-04
57 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-04
23 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-04
45 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
10 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
78 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
19 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
84 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
87 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
60 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
04 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
39 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-11
28 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
59 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
89 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
44 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
49 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
32 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
35 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
37 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
20 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-18
83 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
42 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
03 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
61 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
17 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
09 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
27 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
72 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
70 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
65 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
29 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
33 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
80 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-25
98 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
56 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
64 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
34 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
76 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
92 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
67 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
88 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
85 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
86 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
48 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
06 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-01
52 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
90 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
16 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
07 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
75 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
14 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
91 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
22 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
77 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
94 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
74 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
05 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
43 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
79 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
95 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-08

Thống kê tần suất Bình Thuận – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSBTH – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Bình Thuận, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSBTH TỪ 17-09-2020 ĐẾN 08-04-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
73 14 lần 96.6667% 2021-04-08
63 10 lần 73.3333% 2021-02-18
76 10 lần 93.3333% 2021-04-01
60 10 lần 83.3333% 2021-03-11
82 10 lần 80% 2021-03-04
84 9 lần 83.3333% 2021-03-11
59 9 lần 86.6667% 2021-03-18
49 8 lần 86.6667% 2021-03-18
87 8 lần 83.3333% 2021-03-11
70 8 lần 90% 2021-03-25
42 8 lần 90% 2021-03-25
09 8 lần 90% 2021-03-25
51 8 lần 96.6667% 2021-04-08
17 8 lần 90% 2021-03-25
50 8 lần 66.6667% 2021-02-04
66 8 lần 63.3333% 2021-01-28
04 7 lần 83.3333% 2021-03-11
39 7 lần 83.3333% 2021-03-11
98 7 lần 93.3333% 2021-04-01
11 7 lần 66.6667% 2021-02-04
88 7 lần 93.3333% 2021-04-01
26 7 lần 73.3333% 2021-02-18
03 7 lần 90% 2021-03-25
86 7 lần 93.3333% 2021-04-01
07 7 lần 96.6667% 2021-04-08
57 6 lần 80% 2021-03-04
14 6 lần 96.6667% 2021-04-08
83 6 lần 90% 2021-03-25
00 6 lần 80% 2021-03-04
61 6 lần 90% 2021-03-25
37 6 lần 86.6667% 2021-03-18
02 6 lần 56.6667% 2021-01-14
92 6 lần 93.3333% 2021-04-01
44 6 lần 86.6667% 2021-03-18
36 6 lần 73.3333% 2021-02-18
81 6 lần 70% 2021-02-11
43 6 lần 96.6667% 2021-04-08
41 6 lần 73.3333% 2021-02-18
79 6 lần 96.6667% 2021-04-08
95 6 lần 96.6667% 2021-04-08
34 6 lần 93.3333% 2021-04-01
16 6 lần 96.6667% 2021-04-08
48 6 lần 93.3333% 2021-04-01
56 6 lần 93.3333% 2021-04-01
64 6 lần 93.3333% 2021-04-01
46 6 lần 73.3333% 2021-02-18
13 5 lần 76.6667% 2021-02-25
71 5 lần 73.3333% 2021-02-18
96 5 lần 70% 2021-02-11
19 5 lần 83.3333% 2021-03-11
93 5 lần 76.6667% 2021-02-25
05 5 lần 96.6667% 2021-04-08
67 5 lần 93.3333% 2021-04-01
33 5 lần 90% 2021-03-25
99 5 lần 46.6667% 2020-12-24
20 5 lần 86.6667% 2021-03-18
74 5 lần 96.6667% 2021-04-08
35 5 lần 86.6667% 2021-03-18
94 5 lần 96.6667% 2021-04-08
65 5 lần 90% 2021-03-25
06 5 lần 93.3333% 2021-04-01
77 5 lần 96.6667% 2021-04-08
72 5 lần 90% 2021-03-25
25 4 lần 73.3333% 2021-02-18
22 4 lần 96.6667% 2021-04-08
91 4 lần 96.6667% 2021-04-08
01 4 lần 50% 2020-12-31
54 4 lần 60% 2021-01-21
75 4 lần 96.6667% 2021-04-08
69 4 lần 60% 2021-01-21
21 4 lần 70% 2021-02-11
55 4 lần 76.6667% 2021-02-25
85 4 lần 93.3333% 2021-04-01
32 4 lần 86.6667% 2021-03-18
40 4 lần 50% 2020-12-31
27 4 lần 90% 2021-03-25
23 4 lần 80% 2021-03-04
68 4 lần 80% 2021-03-04
97 4 lần 63.3333% 2021-01-28
89 4 lần 86.6667% 2021-03-18
78 4 lần 83.3333% 2021-03-11
45 4 lần 83.3333% 2021-03-11
10 4 lần 83.3333% 2021-03-11
08 3 lần 53.3333% 2021-01-07
31 3 lần 30% 2020-11-19
24 3 lần 60% 2021-01-21
28 3 lần 86.6667% 2021-03-18
30 3 lần 63.3333% 2021-01-28
58 3 lần 70% 2021-02-11
18 3 lần 80% 2021-03-04
80 3 lần 90% 2021-03-25
29 3 lần 90% 2021-03-25
15 3 lần 96.6667% 2021-04-08
52 3 lần 96.6667% 2021-04-08
90 3 lần 96.6667% 2021-04-08
62 2 lần 70% 2021-02-11
38 2 lần 40% 2020-12-10
53 2 lần 16.6667% 2020-10-22

Thống kê đầu đuôi Bình Thuận – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Bình Thuận hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Bình Thuận.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSBTH TỪ 17-09-2020 ĐẾN 08-04-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 5, 7, 6, 3, 9, 4, 0, 2, 8, 1 58 0 9, 7, 8, 2, 6, 1, 0, 5, 3, 4 54
1 6, 4, 5, 7, 9, 0, 8, 3, 1 47 1 5, 9, 6, 7, 4, 2, 8, 1, 0, 3 53
2 2, 9, 7, 0, 8, 3, 6, 5, 1, 4 41 2 2, 5, 9, 7, 4, 3, 8, 6, 0 48
3 4, 3, 5, 7, 2, 9, 6, 0, 8, 1 47 3 7, 4, 3, 8, 0, 2, 9, 1, 6, 5 64
4 3, 8, 2, 4, 9, 5, 6, 1, 0 54 4 1, 7, 9, 3, 6, 4, 8, 0, 2, 5 57
5 2, 1, 6, 9, 7, 5, 8, 0, 4, 3 53 5 0, 7, 1, 9, 8, 6, 3, 4, 5, 2 44
6 4, 7, 5, 1, 0, 8, 3, 2, 6, 9 60 6 1, 7, 8, 0, 5, 4, 2, 3, 9, 6 66
7 3, 4, 5, 7, 9, 6, 2, 0, 8, 1 66 7 0, 7, 6, 1, 2, 3, 8, 5, 9 53
8 8, 5, 6, 3, 0, 9, 4, 7, 2, 1 64 8 9, 8, 4, 2, 7, 6, 1, 5, 0, 3 42
9 0, 1, 5, 4, 8, 2, 3, 6, 7, 9 50 9 7, 2, 0, 5, 8, 4, 1, 3, 6, 9 59

Thống kê xsbth là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Bình Thuận cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSBTH được phát hành khi nào?

Xổ số Bình Thuận thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 5 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSBTH kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 5: Tây Ninh - An Giang

Thống kê xổ số Bình Thuận đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Bình Thuận được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Bình Thuận sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSBTH: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan bth: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Bình Thuận: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi bth: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSBTH góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSBTH hay Quay thử XSBTH ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Bình Thuận tại xsmb99?

Thống kê BTH tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Bình Thuận tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSBTH”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Bình Thuận tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Bình Thuận từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSBTH hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSBTH tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSBTH tại xsmb99!