Thong ke XSCM – Thống kê Cà Mau miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Cà Mau – Thống kê XSCM đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSCM – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Cà Mau là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSCM sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSCM TỪ 21-09-2020 ĐẾN 12-04-2021

917038
839431
076465
700338
690729
393034
563396
513510
031613
889980
234206
804592
836477
454386
053281
482455
045614
500868
757805
480356
728707
651547
599977
857708
077800
237535
307745
569201
651193
578437

Thống kê lô gan Cà Mau – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Cà Mau là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSCM TỪ 21-09-2020 ĐẾN 12-04-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
09 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2020-10-05
66 25 kỳ (169 ngày) 16.6667% 2020-10-26
61 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2020-12-07
29 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2020-12-07
72 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2020-12-21
91 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2020-12-21
94 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-01-04
92 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-01-11
76 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-01-11
06 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-01-18
22 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-01-18
02 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-01-25
54 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-02-01
90 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-02-01
42 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-08
12 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-08
48 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-15
89 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-15
11 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-15
55 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-02-15
79 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-22
33 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-22
69 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-22
30 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-22
49 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-22
96 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-22
77 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-22
50 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-03-01
99 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-03-01
15 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-03-01
57 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-03-01
13 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-03-01
26 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-08
04 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-08
83 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-08
32 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-08
80 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-08
16 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-08
18 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-08
64 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-08
65 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-15
53 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-15
78 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-15
59 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-15
35 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-15
00 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-15
27 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-15
05 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-22
25 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-22
23 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-22
60 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-22
20 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-22
87 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-22
28 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-22
86 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-22
39 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
56 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
21 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
82 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
17 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
01 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
68 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
44 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
74 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
62 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
52 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
40 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
41 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-29
46 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
95 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
67 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
85 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
58 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
03 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
81 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
24 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
51 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
93 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
36 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
97 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
19 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
88 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-05
08 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
70 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
47 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
10 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
38 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
34 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
98 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
63 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
31 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
45 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
07 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
84 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
37 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12
14 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-12

Thống kê tần suất Cà Mau – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSCM – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Cà Mau, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSCM TỪ 21-09-2020 ĐẾN 12-04-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
14 12 lần 96.6667% 2021-04-12
98 11 lần 96.6667% 2021-04-12
82 10 lần 90% 2021-03-29
53 10 lần 83.3333% 2021-03-15
81 10 lần 93.3333% 2021-04-05
70 10 lần 96.6667% 2021-04-12
21 9 lần 90% 2021-03-29
87 9 lần 86.6667% 2021-03-22
56 9 lần 90% 2021-03-29
38 9 lần 96.6667% 2021-04-12
47 9 lần 96.6667% 2021-04-12
51 8 lần 93.3333% 2021-04-05
80 8 lần 80% 2021-03-08
60 8 lần 86.6667% 2021-03-22
37 8 lần 96.6667% 2021-04-12
34 8 lần 96.6667% 2021-04-12
10 8 lần 96.6667% 2021-04-12
65 8 lần 83.3333% 2021-03-15
93 7 lần 93.3333% 2021-04-05
57 7 lần 76.6667% 2021-03-01
01 7 lần 90% 2021-03-29
07 7 lần 96.6667% 2021-04-12
33 7 lần 73.3333% 2021-02-22
16 7 lần 80% 2021-03-08
24 7 lần 93.3333% 2021-04-05
00 7 lần 83.3333% 2021-03-15
08 7 lần 96.6667% 2021-04-12
85 7 lần 93.3333% 2021-04-05
06 7 lần 56.6667% 2021-01-18
40 6 lần 90% 2021-03-29
41 6 lần 90% 2021-03-29
62 6 lần 90% 2021-03-29
86 6 lần 86.6667% 2021-03-22
27 6 lần 83.3333% 2021-03-15
99 6 lần 76.6667% 2021-03-01
94 6 lần 50% 2021-01-04
96 6 lần 73.3333% 2021-02-22
49 6 lần 73.3333% 2021-02-22
35 6 lần 83.3333% 2021-03-15
30 6 lần 73.3333% 2021-02-22
36 6 lần 93.3333% 2021-04-05
19 6 lần 93.3333% 2021-04-05
52 6 lần 90% 2021-03-29
92 6 lần 53.3333% 2021-01-11
12 6 lần 66.6667% 2021-02-08
71 6 lần 96.6667% 2021-04-12
76 5 lần 53.3333% 2021-01-11
32 5 lần 80% 2021-03-08
83 5 lần 80% 2021-03-08
55 5 lần 70% 2021-02-15
77 5 lần 73.3333% 2021-02-22
69 5 lần 73.3333% 2021-02-22
05 5 lần 86.6667% 2021-03-22
73 5 lần 96.6667% 2021-04-12
63 5 lần 96.6667% 2021-04-12
31 5 lần 96.6667% 2021-04-12
23 5 lần 86.6667% 2021-03-22
25 5 lần 86.6667% 2021-03-22
45 5 lần 96.6667% 2021-04-12
68 5 lần 90% 2021-03-29
74 5 lần 90% 2021-03-29
84 5 lần 96.6667% 2021-04-12
44 5 lần 90% 2021-03-29
97 5 lần 93.3333% 2021-04-05
03 5 lần 93.3333% 2021-04-05
75 4 lần 93.3333% 2021-04-05
58 4 lần 93.3333% 2021-04-05
22 4 lần 56.6667% 2021-01-18
28 4 lần 86.6667% 2021-03-22
42 4 lần 66.6667% 2021-02-08
67 4 lần 93.3333% 2021-04-05
29 4 lần 36.6667% 2020-12-07
13 4 lần 76.6667% 2021-03-01
04 4 lần 80% 2021-03-08
78 4 lần 83.3333% 2021-03-15
18 4 lần 80% 2021-03-08
26 4 lần 80% 2021-03-08
91 3 lần 43.3333% 2020-12-21
20 3 lần 86.6667% 2021-03-22
39 3 lần 90% 2021-03-29
02 3 lần 60% 2021-01-25
90 3 lần 63.3333% 2021-02-01
88 3 lần 93.3333% 2021-04-05
95 3 lần 93.3333% 2021-04-05
89 3 lần 70% 2021-02-15
48 3 lần 70% 2021-02-15
46 3 lần 93.3333% 2021-04-05
66 3 lần 16.6667% 2020-10-26
15 3 lần 76.6667% 2021-03-01
79 2 lần 73.3333% 2021-02-22
11 2 lần 70% 2021-02-15
54 2 lần 63.3333% 2021-02-01
64 2 lần 80% 2021-03-08
50 2 lần 76.6667% 2021-03-01
72 2 lần 43.3333% 2020-12-21
61 2 lần 36.6667% 2020-12-07
17 2 lần 90% 2021-03-29
59 1 lần 83.3333% 2021-03-15
09 1 lần 6.6667% 2020-10-05

Thống kê đầu đuôi Cà Mau – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Cà Mau hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Cà Mau.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSCM TỪ 21-09-2020 ĐẾN 12-04-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 7, 8, 3, 1, 5, 0, 4, 2, 6, 9 53 0 1, 7, 4, 6, 2, 0, 8, 5, 3, 9 61
1 0, 4, 9, 7, 6, 8, 5, 3, 1, 2 54 1 3, 7, 8, 5, 0, 2, 4, 1, 9, 6 58
2 4, 1, 5, 3, 0, 8, 7, 6, 2, 9 51 2 5, 8, 6, 3, 1, 4, 0, 2, 9, 7 52
3 7, 1, 4, 8, 6, 9, 5, 2, 0, 3 63 3 7, 6, 9, 0, 2, 5, 8, 1, 3 53
4 5, 7, 6, 0, 1, 4, 9, 8, 2 47 4 3, 1, 8, 2, 7, 4, 6, 0, 5, 9 56
5 8, 1, 2, 6, 9, 3, 0, 7, 5, 4 54 5 4, 8, 9, 7, 2, 0, 3, 6, 1, 5 51
6 3, 7, 2, 8, 0, 5, 4, 9, 1, 6 48 6 3, 4, 5, 8, 2, 1, 9, 0, 7, 6 56
7 3, 0, 1, 5, 4, 8, 7, 9, 6, 2 48 7 3, 0, 4, 9, 6, 1, 8, 2, 5, 7 62
8 4, 5, 1, 8, 2, 7, 6, 3, 0, 9 66 8 9, 3, 0, 8, 5, 6, 2, 7, 1, 4 54
9 8, 3, 7, 5, 9, 6, 0, 2, 4, 1 56 9 1, 3, 5, 9, 7, 4, 6, 8, 2, 0 37

Thống kê xscm là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Cà Mau cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSCM được phát hành khi nào?

Xổ số Cà Mau thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 2 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSCM kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 2: TPHCM - Đồng Tháp

Thống kê xổ số Cà Mau đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Cà Mau được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Cà Mau sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSCM: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan cm: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Cà Mau: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi cm: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSCM góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSCM hay Quay thử XSCM ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Cà Mau tại xsmb99?

Thống kê CM tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Cà Mau tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSCM”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Cà Mau tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Cà Mau từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSCM hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSCM tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSCM tại xsmb99!