Thong ke XSCT – Thống kê xổ số Cần Thơ miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Cần Thơ – Thống kê XSCT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSCT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Cần Thơ là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSCT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSCT TỪ 31-08-2022 ĐẾN 22-03-2023

190428
057134
861557
619143
414966
327356
160208
178259
000344
439832
597943
773544
913567
378270
699594
192219
692979
278205
444232
488615
363263
199613
173861
983176
228641
882249
874314
472192
735161
465465

Thống kê lô gan Cần Thơ – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Cần thơ là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSCT TỪ 31-08-2022 ĐẾN 22-03-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
11 24 kỳ (162 ngày) 20% 2022-10-12
55 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2022-10-26
03 21 kỳ (141 ngày) 30% 2022-11-02
48 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2022-11-09
44 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2022-11-30
29 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2022-12-07
89 15 kỳ (99 ngày) 50% 2022-12-14
39 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2022-12-21
38 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-12-28
85 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-12-28
10 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-01-04
32 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-01-04
58 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-01-11
15 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-01-11
51 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-01-11
04 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-01-11
08 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-18
05 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-18
73 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-18
07 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-18
09 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-18
93 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-18
36 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-18
88 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-25
68 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-25
70 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-25
35 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-25
62 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-25
78 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-25
83 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-25
57 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-01
90 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-01
97 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-01
27 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-01
01 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-08
17 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-08
26 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-08
72 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-08
40 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-15
96 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-15
77 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-15
47 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-15
52 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-15
41 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-22
19 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-22
53 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-22
30 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-22
12 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-22
81 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
00 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
23 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
54 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
13 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
94 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
22 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
21 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
16 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
45 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
46 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
84 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
69 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-01
28 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
66 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
31 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
06 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
14 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
50 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
42 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
37 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
98 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-08
43 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
60 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
25 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
56 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
61 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
91 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
95 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
79 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
82 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
63 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
76 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
34 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-15
18 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
49 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
87 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
80 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
65 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
86 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
24 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
59 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
92 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
74 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
02 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
99 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
20 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
67 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
33 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22
64 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-22

Thống kê tần suất Cần Thơ – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSCT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Cần Thơ, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSCT TỪ 31-08-2022 ĐẾN 22-03-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
18 13 lần 96.6667% 2023-03-22
49 10 lần 96.6667% 2023-03-22
43 10 lần 93.3333% 2023-03-15
28 10 lần 90% 2023-03-08
87 9 lần 96.6667% 2023-03-22
60 9 lần 93.3333% 2023-03-15
81 9 lần 86.6667% 2023-03-01
00 9 lần 86.6667% 2023-03-01
23 9 lần 86.6667% 2023-03-01
40 9 lần 80% 2023-02-15
80 8 lần 96.6667% 2023-03-22
71 8 lần 96.6667% 2023-03-22
25 8 lần 93.3333% 2023-03-15
56 8 lần 93.3333% 2023-03-15
54 8 lần 86.6667% 2023-03-01
41 8 lần 83.3333% 2023-02-22
19 8 lần 83.3333% 2023-02-22
08 8 lần 66.6667% 2023-01-18
58 8 lần 63.3333% 2023-01-11
65 7 lần 96.6667% 2023-03-22
86 7 lần 96.6667% 2023-03-22
24 7 lần 96.6667% 2023-03-22
61 7 lần 93.3333% 2023-03-15
13 7 lần 86.6667% 2023-03-01
94 7 lần 86.6667% 2023-03-01
22 7 lần 86.6667% 2023-03-01
21 7 lần 86.6667% 2023-03-01
53 7 lần 83.3333% 2023-02-22
89 7 lần 50% 2022-12-14
59 6 lần 96.6667% 2023-03-22
92 6 lần 96.6667% 2023-03-22
74 6 lần 96.6667% 2023-03-22
02 6 lần 96.6667% 2023-03-22
99 6 lần 96.6667% 2023-03-22
91 6 lần 93.3333% 2023-03-15
95 6 lần 93.3333% 2023-03-15
79 6 lần 93.3333% 2023-03-15
66 6 lần 90% 2023-03-08
31 6 lần 90% 2023-03-08
06 6 lần 90% 2023-03-08
16 6 lần 86.6667% 2023-03-01
45 6 lần 86.6667% 2023-03-01
30 6 lần 83.3333% 2023-02-22
01 6 lần 76.6667% 2023-02-08
88 6 lần 70% 2023-01-25
15 6 lần 63.3333% 2023-01-11
38 6 lần 56.6667% 2022-12-28
20 5 lần 96.6667% 2023-03-22
67 5 lần 96.6667% 2023-03-22
82 5 lần 93.3333% 2023-03-15
63 5 lần 93.3333% 2023-03-15
76 5 lần 93.3333% 2023-03-15
14 5 lần 90% 2023-03-08
46 5 lần 86.6667% 2023-03-01
84 5 lần 86.6667% 2023-03-01
12 5 lần 83.3333% 2023-02-22
17 5 lần 76.6667% 2023-02-08
57 5 lần 73.3333% 2023-02-01
68 5 lần 70% 2023-01-25
70 5 lần 70% 2023-01-25
05 5 lần 66.6667% 2023-01-18
73 5 lần 66.6667% 2023-01-18
10 5 lần 60% 2023-01-04
85 5 lần 56.6667% 2022-12-28
75 4 lần 93.3333% 2023-03-15
50 4 lần 90% 2023-03-08
69 4 lần 86.6667% 2023-03-01
96 4 lần 80% 2023-02-15
77 4 lần 80% 2023-02-15
90 4 lần 73.3333% 2023-02-01
97 4 lần 73.3333% 2023-02-01
27 4 lần 73.3333% 2023-02-01
35 4 lần 70% 2023-01-25
62 4 lần 70% 2023-01-25
07 4 lần 66.6667% 2023-01-18
09 4 lần 66.6667% 2023-01-18
51 4 lần 63.3333% 2023-01-11
55 4 lần 26.6667% 2022-10-26
33 3 lần 96.6667% 2023-03-22
64 3 lần 96.6667% 2023-03-22
34 3 lần 93.3333% 2023-03-15
42 3 lần 90% 2023-03-08
37 3 lần 90% 2023-03-08
78 3 lần 70% 2023-01-25
83 3 lần 70% 2023-01-25
32 3 lần 60% 2023-01-04
39 3 lần 53.3333% 2022-12-21
29 3 lần 46.6667% 2022-12-07
44 3 lần 43.3333% 2022-11-30
47 2 lần 80% 2023-02-15
52 2 lần 80% 2023-02-15
26 2 lần 76.6667% 2023-02-08
93 2 lần 66.6667% 2023-01-18
36 2 lần 66.6667% 2023-01-18
48 2 lần 33.3333% 2022-11-09
03 2 lần 30% 2022-11-02
11 2 lần 20% 2022-10-12
98 1 lần 90% 2023-03-08
72 1 lần 76.6667% 2023-02-08
04 1 lần 63.3333% 2023-01-11

Thống kê đầu đuôi Cần thơ – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Cần Thơ.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSCT TỪ 31-08-2022 ĐẾN 22-03-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 2, 6, 0, 1, 7, 8, 5, 9, 4, 3 51 0 8, 2, 6, 5, 0, 3, 4, 9, 7, 1 64
1 8, 4, 3, 6, 9, 2, 7, 5, 0, 1 62 1 7, 6, 9, 3, 8, 2, 4, 0, 5, 1 63
2 0, 4, 5, 8, 2, 1, 3, 6, 7, 9 62 2 9, 0, 8, 4, 2, 1, 5, 7, 6, 3 42
3 3, 4, 1, 7, 0, 5, 6, 2, 8, 9 39 3 3, 4, 6, 1, 2, 5, 8, 9, 7, 0 53
4 9, 3, 2, 5, 6, 1, 7, 0, 4, 8 58 4 7, 6, 2, 3, 1, 5, 8, 9, 0, 4 48
5 9, 6, 0, 4, 3, 2, 7, 8, 1, 5 56 5 6, 7, 2, 9, 4, 3, 0, 1, 8, 5 55
6 5, 7, 4, 1, 0, 3, 6, 9, 2, 8 55 6 8, 7, 5, 6, 0, 1, 4, 9, 2, 3 51
7 4, 1, 5, 6, 9, 7, 2, 8, 0, 3 47 7 8, 6, 3, 4, 7, 1, 9, 5, 2, 0 45
8 7, 0, 6, 2, 1, 4, 8, 3, 5, 9 64 8 1, 9, 2, 8, 7, 6, 0, 5, 3, 4 62
9 2, 9, 1, 5, 8, 4, 6, 0, 7, 3 46 9 5, 4, 9, 7, 6, 1, 0, 3, 8, 2 57

Thống kê xổ số Cần Thơ là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Cần Thơ cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSCT được phát hành khi nào?

Xổ số Cần Thơ thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 4 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSCT kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 4: Đồng Nai - Sóc Trăng

Thống kê xổ số Cần Thơ đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Cần Thơ được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Cần Thơ sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Cần Thơ: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Cần Thơ: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất lô tô Cần Thơ: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Cần Thơ: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSCT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSCT hay Quay thử XSCT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Cần Thơ tại xsmb99?

Thống kê CT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Cần Thơ tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSCT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Cần Thơ tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Cần Thơ từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSCT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam