Thong ke XSCT – Thống kê Cần Thơ miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Cần Thơ – Thống kê XSCT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSCT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Cần Thơ là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSCT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSCT TỪ 04-03-2020 ĐẾN 21-10-2020

431049
650550
144739
643219
610377
419588
488552
045452
867166
365332
405879
675397
621535
854481
884884
422952
776827
252374
993242
013740
479255
184489
573943
400686
292930
390589
711566
637035
918927
010151

Thống kê lô gan Cần Thơ – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Cần thơ là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSCT TỪ 04-03-2020 ĐẾN 21-10-2020

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
71 26 kỳ (176 ngày) 13.3333% 2020-04-29
37 18 kỳ (120 ngày) 40% 2020-06-24
99 18 kỳ (120 ngày) 40% 2020-06-24
36 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2020-07-08
97 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2020-07-08
70 15 kỳ (99 ngày) 50% 2020-07-15
72 15 kỳ (99 ngày) 50% 2020-07-15
94 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2020-07-22
23 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2020-07-29
81 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2020-07-29
17 12 kỳ (78 ngày) 60% 2020-08-05
80 12 kỳ (78 ngày) 60% 2020-08-05
01 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2020-08-19
55 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2020-08-19
90 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2020-08-19
29 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2020-08-19
49 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2020-08-19
33 9 kỳ (57 ngày) 70% 2020-08-26
07 9 kỳ (57 ngày) 70% 2020-08-26
82 9 kỳ (57 ngày) 70% 2020-08-26
34 9 kỳ (57 ngày) 70% 2020-08-26
44 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-02
28 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-02
65 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-02
22 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-02
52 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-02
43 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-02
31 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-09
10 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-09
57 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-09
19 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-09
02 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-09
53 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-09
96 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-09
30 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-16
12 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-16
32 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-16
56 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-16
06 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-16
60 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-16
47 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-16
68 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-23
54 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-23
98 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-23
95 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-23
89 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-23
48 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-23
93 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-23
84 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-23
18 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
69 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
46 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
76 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
15 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
03 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
63 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
91 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
11 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
25 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
39 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
20 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
85 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-09-30
92 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
40 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
83 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
16 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
86 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
78 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
21 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
41 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
35 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
50 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-07
66 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
61 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
64 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
14 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
26 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
62 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
13 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
27 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
79 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
04 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
74 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
38 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
05 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
58 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-14
88 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
08 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
24 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
87 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
45 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
42 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
77 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
67 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
00 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
09 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
59 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21
75 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-21

Thống kê tần suất Cần Thơ – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSCT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Cần Thơ, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSCT TỪ 04-03-2020 ĐẾN 21-10-2020

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
75 14 lần 96.6667% 2020-10-21
51 13 lần 96.6667% 2020-10-21
61 12 lần 93.3333% 2020-10-14
49 10 lần 66.6667% 2020-08-19
12 10 lần 80% 2020-09-16
08 9 lần 96.6667% 2020-10-21
24 9 lần 96.6667% 2020-10-21
33 9 lần 70% 2020-08-26
25 9 lần 86.6667% 2020-09-30
87 9 lần 96.6667% 2020-10-21
14 8 lần 93.3333% 2020-10-14
45 8 lần 96.6667% 2020-10-21
43 8 lần 73.3333% 2020-09-02
39 8 lần 86.6667% 2020-09-30
77 8 lần 96.6667% 2020-10-21
92 8 lần 90% 2020-10-07
40 7 lần 90% 2020-10-07
89 7 lần 83.3333% 2020-09-23
47 7 lần 80% 2020-09-16
53 7 lần 76.6667% 2020-09-09
79 7 lần 93.3333% 2020-10-14
16 7 lần 90% 2020-10-07
19 7 lần 76.6667% 2020-09-09
66 7 lần 93.3333% 2020-10-14
02 7 lần 76.6667% 2020-09-09
88 7 lần 96.6667% 2020-10-21
42 7 lần 96.6667% 2020-10-21
41 7 lần 90% 2020-10-07
32 6 lần 80% 2020-09-16
96 6 lần 76.6667% 2020-09-09
84 6 lần 83.3333% 2020-09-23
93 6 lần 83.3333% 2020-09-23
48 6 lần 83.3333% 2020-09-23
20 6 lần 86.6667% 2020-09-30
10 6 lần 76.6667% 2020-09-09
85 6 lần 86.6667% 2020-09-30
11 6 lần 86.6667% 2020-09-30
13 6 lần 93.3333% 2020-10-14
35 6 lần 90% 2020-10-07
04 6 lần 93.3333% 2020-10-14
05 6 lần 93.3333% 2020-10-14
00 6 lần 96.6667% 2020-10-21
50 6 lần 90% 2020-10-07
30 5 lần 80% 2020-09-16
70 5 lần 50% 2020-07-15
59 5 lần 96.6667% 2020-10-21
62 5 lần 93.3333% 2020-10-14
54 5 lần 83.3333% 2020-09-23
68 5 lần 83.3333% 2020-09-23
67 5 lần 96.6667% 2020-10-21
63 5 lần 86.6667% 2020-09-30
73 5 lần 96.6667% 2020-10-21
38 5 lần 93.3333% 2020-10-14
94 5 lần 53.3333% 2020-07-22
23 5 lần 56.6667% 2020-07-29
91 5 lần 86.6667% 2020-09-30
76 5 lần 86.6667% 2020-09-30
34 5 lần 70% 2020-08-26
18 5 lần 86.6667% 2020-09-30
01 5 lần 66.6667% 2020-08-19
55 5 lần 66.6667% 2020-08-19
28 4 lần 73.3333% 2020-09-02
52 4 lần 73.3333% 2020-09-02
27 4 lần 93.3333% 2020-10-14
44 4 lần 73.3333% 2020-09-02
65 4 lần 73.3333% 2020-09-02
07 4 lần 70% 2020-08-26
31 4 lần 76.6667% 2020-09-09
58 4 lần 93.3333% 2020-10-14
74 4 lần 93.3333% 2020-10-14
81 4 lần 56.6667% 2020-07-29
06 4 lần 80% 2020-09-16
56 4 lần 80% 2020-09-16
36 4 lần 46.6667% 2020-07-08
21 4 lần 90% 2020-10-07
46 4 lần 86.6667% 2020-09-30
78 4 lần 90% 2020-10-07
86 4 lần 90% 2020-10-07
29 4 lần 66.6667% 2020-08-19
90 3 lần 66.6667% 2020-08-19
72 3 lần 50% 2020-07-15
97 3 lần 46.6667% 2020-07-08
37 3 lần 40% 2020-06-24
83 3 lần 90% 2020-10-07
09 3 lần 96.6667% 2020-10-21
22 3 lần 73.3333% 2020-09-02
69 3 lần 86.6667% 2020-09-30
60 3 lần 80% 2020-09-16
26 3 lần 93.3333% 2020-10-14
15 3 lần 86.6667% 2020-09-30
82 2 lần 70% 2020-08-26
80 2 lần 60% 2020-08-05
17 2 lần 60% 2020-08-05
57 2 lần 76.6667% 2020-09-09
64 2 lần 93.3333% 2020-10-14
95 2 lần 83.3333% 2020-09-23
98 2 lần 83.3333% 2020-09-23
99 2 lần 40% 2020-06-24
71 2 lần 13.3333% 2020-04-29
03 1 lần 86.6667% 2020-09-30

Thống kê đầu đuôi Cần thơ – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Cần Thơ hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Cần Thơ.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSCT TỪ 04-03-2020 ĐẾN 21-10-2020

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 8, 0, 9, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1 51 0 0, 5, 4, 2, 3, 6, 1, 9, 8, 7 49
1 4, 3, 6, 8, 5, 1, 2, 9, 0, 7 60 1 5, 6, 2, 4, 9, 1, 3, 0, 8, 7 62
2 4, 7, 6, 1, 5, 0, 8, 2, 9, 3 51 2 4, 6, 9, 1, 3, 0, 5, 2, 8, 7 55
3 8, 5, 9, 0, 2, 1, 4, 3, 6, 7 55 3 7, 1, 8, 0, 6, 9, 5, 4, 3, 2 55
4 2, 5, 0, 1, 6, 8, 7, 3, 4, 9 68 4 2, 1, 7, 0, 6, 5, 8, 4, 3, 9 54
5 1, 9, 8, 0, 4, 6, 7, 3, 2, 5 55 5 7, 4, 0, 3, 8, 2, 1, 9, 6, 5 63
6 7, 6, 4, 1, 2, 9, 3, 8, 0, 5 51 6 6, 2, 8, 1, 4, 7, 5, 0, 9, 3 48
7 3, 7, 5, 4, 9, 8, 6, 0, 2, 1 57 7 7, 6, 8, 2, 4, 5, 0, 1, 9, 3 47
8 8, 7, 6, 3, 5, 9, 4, 2, 0, 1 50 8 0, 8, 3, 5, 7, 1, 9, 6, 4, 2 51
9 2, 1, 8, 3, 5, 6, 0, 4, 7, 9 42 9 0, 5, 7, 6, 3, 8, 1, 2, 4, 9 56

Thống kê xsct là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Cần Thơ cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSCT được phát hành khi nào?

Xổ số Cần Thơ thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 4 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSCT kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 4: Đồng Nai - Sóc Trăng

Thống kê xổ số Cần Thơ đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Cần Thơ được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Cần Thơ sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSCT: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan ct: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Cần Thơ: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi ct: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSCT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSCT hay Quay thử XSCT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Cần Thơ tại xsmb99?

Thống kê CT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Cần Thơ tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSCT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Cần Thơ tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Cần Thơ từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSCT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSCT tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSCT tại xsmb99!