Thong ke XSDL – Thống kê xổ số Đà Lạt miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Đà Lạt – Thống kê XSDL đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSDL – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Đà Lạt là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSDL sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDL TỪ 05-03-2023 ĐẾN 24-09-2023

165946
100362
099784
952493
271310
581143
645892
227371
617283
840440
976255
504732
716889
560921
869817
091816
294206
872735
330769
543403
904879
971491
334964
034267
023684
348448
694664
892737
428620
911547

Thống kê lô gan Đà Lạt – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Đà Lạt là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSDL TỪ 05-03-2023 ĐẾN 24-09-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
72 24 kỳ (162 ngày) 20% 2023-04-16
22 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2023-04-23
43 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2023-04-30
32 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2023-05-21
56 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2023-05-21
87 18 kỳ (120 ngày) 40% 2023-05-28
54 18 kỳ (120 ngày) 40% 2023-05-28
24 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2023-06-04
18 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2023-06-11
53 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2023-06-11
02 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-18
69 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-09
98 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-09
17 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-16
79 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-23
57 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-23
21 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-23
01 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-07-30
91 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-07-30
12 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-06
29 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-06
06 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-06
49 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-06
83 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
67 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
46 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
71 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
88 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
45 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
08 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
40 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
16 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
92 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
84 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
09 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
73 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
55 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
66 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
44 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
74 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
48 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
50 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
38 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
82 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
05 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
34 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
75 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
19 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
31 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
86 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
03 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
23 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
78 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
28 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
80 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
89 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
25 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
85 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
14 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
36 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
64 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
11 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
51 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
61 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
95 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
58 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
63 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
62 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
81 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
30 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
52 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
96 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
00 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
99 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
33 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
20 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
26 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
27 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
60 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
59 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
04 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
42 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
65 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
90 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
97 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
93 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
39 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
37 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
70 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
13 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
94 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
76 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
68 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
07 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
35 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
47 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
10 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
41 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
77 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24

Thống kê tần suất Đà Lạt – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSDL – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Đà Lạt, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSDL TỪ 05-03-2023 ĐẾN 24-09-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
31 11 lần 86.6667% 2023-09-03
40 11 lần 80% 2023-08-20
83 11 lần 76.6667% 2023-08-13
79 11 lần 66.6667% 2023-07-23
93 9 lần 96.6667% 2023-09-24
52 9 lần 93.3333% 2023-09-17
44 9 lần 83.3333% 2023-08-27
74 9 lần 83.3333% 2023-08-27
39 8 lần 96.6667% 2023-09-24
37 8 lần 96.6667% 2023-09-24
96 8 lần 93.3333% 2023-09-17
00 8 lần 93.3333% 2023-09-17
14 8 lần 90% 2023-09-10
36 8 lần 90% 2023-09-10
86 8 lần 86.6667% 2023-09-03
16 8 lần 80% 2023-08-20
92 8 lần 80% 2023-08-20
12 8 lần 73.3333% 2023-08-06
57 8 lần 66.6667% 2023-07-23
70 7 lần 96.6667% 2023-09-24
13 7 lần 96.6667% 2023-09-24
94 7 lần 96.6667% 2023-09-24
76 7 lần 96.6667% 2023-09-24
99 7 lần 93.3333% 2023-09-17
33 7 lần 93.3333% 2023-09-17
64 7 lần 90% 2023-09-10
11 7 lần 90% 2023-09-10
48 7 lần 83.3333% 2023-08-27
50 7 lần 83.3333% 2023-08-27
84 7 lần 80% 2023-08-20
09 7 lần 80% 2023-08-20
68 6 lần 96.6667% 2023-09-24
07 6 lần 96.6667% 2023-09-24
35 6 lần 96.6667% 2023-09-24
20 6 lần 93.3333% 2023-09-17
26 6 lần 93.3333% 2023-09-17
27 6 lần 93.3333% 2023-09-17
51 6 lần 90% 2023-09-10
61 6 lần 90% 2023-09-10
95 6 lần 90% 2023-09-10
03 6 lần 86.6667% 2023-09-03
38 6 lần 83.3333% 2023-08-27
73 6 lần 80% 2023-08-20
55 6 lần 80% 2023-08-20
67 6 lần 76.6667% 2023-08-13
46 6 lần 76.6667% 2023-08-13
69 6 lần 60% 2023-07-09
47 5 lần 96.6667% 2023-09-24
10 5 lần 96.6667% 2023-09-24
41 5 lần 96.6667% 2023-09-24
77 5 lần 96.6667% 2023-09-24
15 5 lần 96.6667% 2023-09-24
60 5 lần 93.3333% 2023-09-17
59 5 lần 93.3333% 2023-09-17
04 5 lần 93.3333% 2023-09-17
23 5 lần 86.6667% 2023-09-03
78 5 lần 86.6667% 2023-09-03
71 5 lần 76.6667% 2023-08-13
29 5 lần 73.3333% 2023-08-06
42 4 lần 93.3333% 2023-09-17
65 4 lần 93.3333% 2023-09-17
58 4 lần 90% 2023-09-10
63 4 lần 90% 2023-09-10
62 4 lần 90% 2023-09-10
28 4 lần 86.6667% 2023-09-03
80 4 lần 86.6667% 2023-09-03
82 4 lần 83.3333% 2023-08-27
88 4 lần 76.6667% 2023-08-13
45 4 lần 76.6667% 2023-08-13
06 4 lần 73.3333% 2023-08-06
49 4 lần 73.3333% 2023-08-06
01 4 lần 70% 2023-07-30
21 4 lần 66.6667% 2023-07-23
24 4 lần 43.3333% 2023-06-04
32 4 lần 36.6667% 2023-05-21
90 3 lần 93.3333% 2023-09-17
97 3 lần 93.3333% 2023-09-17
81 3 lần 90% 2023-09-10
30 3 lần 90% 2023-09-10
89 3 lần 86.6667% 2023-09-03
25 3 lần 86.6667% 2023-09-03
05 3 lần 83.3333% 2023-08-27
34 3 lần 83.3333% 2023-08-27
75 3 lần 83.3333% 2023-08-27
19 3 lần 83.3333% 2023-08-27
66 3 lần 80% 2023-08-20
08 3 lần 76.6667% 2023-08-13
91 3 lần 70% 2023-07-30
17 3 lần 63.3333% 2023-07-16
98 3 lần 60% 2023-07-09
87 3 lần 40% 2023-05-28
54 3 lần 40% 2023-05-28
56 3 lần 36.6667% 2023-05-21
43 3 lần 26.6667% 2023-04-30
85 2 lần 86.6667% 2023-09-03
02 2 lần 50% 2023-06-18
18 2 lần 46.6667% 2023-06-11
22 2 lần 23.3333% 2023-04-23
72 2 lần 20% 2023-04-16
53 1 lần 46.6667% 2023-06-11

Thống kê đầu đuôi Đà Lạt – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Đà Lạt hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Đà Lạt.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSDL TỪ 05-03-2023 ĐẾN 24-09-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 7, 4, 0, 3, 5, 9, 8, 6, 1, 2 48 0 7, 1, 2, 6, 9, 0, 3, 8, 5, 4 59
1 3, 0, 5, 4, 1, 9, 6, 2, 7, 8 56 1 4, 8, 5, 6, 1, 3, 7, 9, 0, 2 54
2 0, 6, 7, 8, 3, 5, 9, 1, 4, 2 45 2 5, 4, 6, 8, 9, 1, 0, 3, 2, 7 47
3 9, 7, 5, 3, 6, 0, 1, 8, 4, 2 64 3 1, 9, 3, 6, 2, 0, 7, 8, 5, 4 59
4 7, 1, 2, 8, 4, 0, 6, 5, 9, 3 58 4 9, 0, 1, 6, 4, 3, 7, 8, 2, 5 62
5 2, 9, 1, 8, 0, 5, 7, 3, 4, 6 52 5 3, 1, 6, 9, 8, 2, 0, 7, 5, 4 42
6 8, 0, 5, 3, 1, 4, 2, 6, 7, 9 51 6 7, 2, 9, 3, 8, 6, 1, 4, 0, 5 61
7 0, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 1, 9, 2 60 7 4, 7, 0, 3, 9, 2, 6, 5, 1, 8 53
8 1, 0, 5, 9, 6, 2, 4, 8, 3, 7 49 8 6, 5, 2, 7, 4, 3, 8, 0, 9, 1 44
9 4, 3, 0, 9, 6, 7, 5, 2, 1, 8 57 9 3, 9, 5, 8, 1, 0, 2, 4, 7, 6 59

Thống kê xổ số Đà Lạt là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Đà Lạt cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSDL được phát hành khi nào?

Xổ số Đà Lạt thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Chủ nhật hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSDL kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Chủ nhật: Tiền Giang - Kiên Giang

Thống kê xổ số Đà Lạt đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Đà Lạt được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Đà Lạt sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Đà Lạt: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất loto Đà Lạt: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Đà Lạt: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSDL góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSDL hay Quay thử XSDL ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Đà Lạt tại xsmb99?

Thống kê DL tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Đà Lạt tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSDL”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Đà Lạt tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Đà Lạt từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSDL hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam