Thong ke XSDT – Thống kê xổ số Đồng Tháp miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Đồng Tháp – Thống kê XSDT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSDT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Đồng Tháp là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSDT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDT TỪ 13-12-2021 ĐẾN 04-07-2022

255738
268522
336247
128514
097501
555879
708802
493582
627156
608400
844598
045782
565363
277782
026623
842663
365662
206454
405616
720096
914098
757852
037054
076308
778406
038473
596338
572076
142175
776565

Thống kê lô gan Đồng Tháp – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Đồng Tháp là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSDT TỪ 13-12-2021 ĐẾN 04-07-2022

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
11 24 kỳ (162 ngày) 20% 2022-01-24
44 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2022-02-28
01 18 kỳ (120 ngày) 40% 2022-03-07
82 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2022-03-14
99 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2022-03-21
74 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2022-03-21
45 15 kỳ (99 ngày) 50% 2022-03-28
63 15 kỳ (99 ngày) 50% 2022-03-28
97 15 kỳ (99 ngày) 50% 2022-03-28
20 15 kỳ (99 ngày) 50% 2022-03-28
34 15 kỳ (99 ngày) 50% 2022-03-28
13 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2022-04-04
02 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2022-04-04
86 12 kỳ (78 ngày) 60% 2022-04-18
25 12 kỳ (78 ngày) 60% 2022-04-18
03 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2022-04-25
96 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2022-04-25
59 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2022-05-02
53 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2022-05-02
10 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2022-05-02
36 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-09
72 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-09
31 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-09
58 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-05-16
39 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-05-16
50 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-23
21 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-23
26 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-23
08 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-23
18 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-23
70 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-30
17 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-30
07 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-30
68 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-30
69 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-30
48 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-06
87 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-06
22 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-06
88 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-06
23 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-06
42 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-06
35 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-06
04 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-06
80 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
51 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
12 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
15 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
38 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
46 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
83 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
16 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
81 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
27 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
06 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-13
32 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
28 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
00 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
64 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
43 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
76 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
91 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
77 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
85 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
73 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
05 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-20
89 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
19 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
93 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
79 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
52 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
94 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
71 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
67 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
40 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
60 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
78 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
57 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
90 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
98 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
62 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
24 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-27
41 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
54 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
84 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
55 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
66 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
14 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
30 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
61 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
09 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
33 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
29 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
56 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
49 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
47 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
95 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
65 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04
92 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-04

Thống kê tần suất Đồng Tháp – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSDT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Đồng Tháp, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSDT TỪ 13-12-2021 ĐẾN 04-07-2022

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
92 12 lần 96.6667% 2022-07-04
68 12 lần 80% 2022-05-30
52 10 lần 93.3333% 2022-06-27
43 10 lần 90% 2022-06-20
54 10 lần 96.6667% 2022-07-04
55 10 lần 96.6667% 2022-07-04
66 9 lần 96.6667% 2022-07-04
93 8 lần 93.3333% 2022-06-27
79 8 lần 93.3333% 2022-06-27
18 8 lần 76.6667% 2022-05-23
62 8 lần 93.3333% 2022-06-27
64 8 lần 90% 2022-06-20
56 8 lần 96.6667% 2022-07-04
16 8 lần 86.6667% 2022-06-13
57 8 lần 93.3333% 2022-06-27
07 8 lần 80% 2022-05-30
76 7 lần 90% 2022-06-20
65 7 lần 96.6667% 2022-07-04
69 7 lần 80% 2022-05-30
87 7 lần 83.3333% 2022-06-06
38 7 lần 86.6667% 2022-06-13
23 7 lần 83.3333% 2022-06-06
88 7 lần 83.3333% 2022-06-06
80 7 lần 86.6667% 2022-06-13
06 7 lần 86.6667% 2022-06-13
73 7 lần 90% 2022-06-20
98 7 lần 93.3333% 2022-06-27
90 7 lần 93.3333% 2022-06-27
63 7 lần 50% 2022-03-28
78 7 lần 93.3333% 2022-06-27
02 7 lần 53.3333% 2022-04-04
95 7 lần 96.6667% 2022-07-04
03 7 lần 63.3333% 2022-04-25
89 6 lần 93.3333% 2022-06-27
47 6 lần 96.6667% 2022-07-04
49 6 lần 96.6667% 2022-07-04
27 6 lần 86.6667% 2022-06-13
81 6 lần 86.6667% 2022-06-13
77 6 lần 90% 2022-06-20
17 6 lần 80% 2022-05-30
94 6 lần 93.3333% 2022-06-27
71 6 lần 93.3333% 2022-06-27
67 6 lần 93.3333% 2022-06-27
36 5 lần 70% 2022-05-09
42 5 lần 83.3333% 2022-06-06
58 5 lần 73.3333% 2022-05-16
48 5 lần 83.3333% 2022-06-06
04 5 lần 83.3333% 2022-06-06
86 5 lần 60% 2022-04-18
45 5 lần 50% 2022-03-28
70 5 lần 80% 2022-05-30
15 5 lần 86.6667% 2022-06-13
59 5 lần 66.6667% 2022-05-02
12 5 lần 86.6667% 2022-06-13
51 5 lần 86.6667% 2022-06-13
85 5 lần 90% 2022-06-20
91 5 lần 90% 2022-06-20
84 5 lần 96.6667% 2022-07-04
05 5 lần 90% 2022-06-20
75 5 lần 93.3333% 2022-06-27
83 4 lần 86.6667% 2022-06-13
50 4 lần 76.6667% 2022-05-23
82 4 lần 43.3333% 2022-03-14
29 4 lần 96.6667% 2022-07-04
34 4 lần 50% 2022-03-28
33 4 lần 96.6667% 2022-07-04
09 4 lần 96.6667% 2022-07-04
10 4 lần 66.6667% 2022-05-02
61 4 lần 96.6667% 2022-07-04
30 4 lần 96.6667% 2022-07-04
14 4 lần 96.6667% 2022-07-04
40 4 lần 93.3333% 2022-06-27
35 4 lần 83.3333% 2022-06-06
08 4 lần 76.6667% 2022-05-23
60 4 lần 93.3333% 2022-06-27
19 4 lần 93.3333% 2022-06-27
32 4 lần 90% 2022-06-20
28 4 lần 90% 2022-06-20
00 4 lần 90% 2022-06-20
13 3 lần 53.3333% 2022-04-04
01 3 lần 40% 2022-03-07
74 3 lần 46.6667% 2022-03-21
99 3 lần 46.6667% 2022-03-21
46 3 lần 86.6667% 2022-06-13
20 3 lần 50% 2022-03-28
11 3 lần 20% 2022-01-24
22 3 lần 83.3333% 2022-06-06
26 3 lần 76.6667% 2022-05-23
41 3 lần 96.6667% 2022-07-04
96 3 lần 63.3333% 2022-04-25
72 3 lần 70% 2022-05-09
31 3 lần 70% 2022-05-09
24 3 lần 93.3333% 2022-06-27
39 3 lần 73.3333% 2022-05-16
21 3 lần 76.6667% 2022-05-23
97 2 lần 50% 2022-03-28
53 2 lần 66.6667% 2022-05-02
44 2 lần 36.6667% 2022-02-28
25 1 lần 60% 2022-04-18

Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Đồng Tháp.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSDT TỪ 13-12-2021 ĐẾN 04-07-2022

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 9, 5, 0, 6, 4, 7, 8, 3, 2, 1 54 0 3, 4, 9, 6, 0, 8, 7, 5, 1, 2 46
1 4, 9, 2, 6, 5, 7, 8, 0, 3, 1 50 1 4, 6, 7, 9, 5, 8, 2, 3, 0, 1 41
2 9, 4, 8, 7, 3, 2, 6, 1, 5, 0 37 2 9, 6, 5, 3, 1, 4, 2, 7, 0, 8 61
3 0, 3, 2, 8, 5, 9, 6, 1, 4 38 3 3, 9, 4, 7, 8, 2, 5, 0, 1, 6 59
4 7, 9, 1, 0, 3, 6, 8, 2, 5, 4 49 4 8, 5, 1, 9, 2, 6, 0, 3, 7, 4 50
5 6, 4, 5, 7, 2, 1, 0, 8, 9, 3 67 5 6, 9, 5, 7, 0, 8, 1, 3, 2, 4 54
6 5, 6, 1, 2, 7, 0, 4, 9, 8, 3 72 6 5, 6, 7, 4, 1, 0, 2, 3, 9, 8 58
7 5, 8, 1, 9, 6, 7, 3, 0, 2, 4 57 7 4, 6, 5, 7, 2, 8, 1, 0, 9 55
8 4, 9, 5, 1, 3, 0, 8, 7, 6, 2 56 8 7, 9, 2, 3, 8, 4, 6, 0, 1, 5 66
9 2, 5, 4, 8, 0, 3, 1, 6, 7, 9 60 9 4, 2, 0, 8, 7, 1, 6, 3, 5, 9 50

Thống kê xổ số Đồng Tháp là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Đồng Tháp cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSDT được phát hành khi nào?

Xổ số Đồng Tháp thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 2 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSDT kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 2: TPHCM - Cà Mau

Thống kê xổ số Đồng Tháp đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Đồng Tháp được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Đồng Tháp sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng tháp: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Đồng Tháp: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất lô tô Đồng Tháp: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Tháp: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSDT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSDT hay Quay thử XSDT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Đồng Tháp tại xsmb99?

Thống kê DT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Đồng Tháp tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSDT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Đồng Tháp tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Đồng Tháp từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSDT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam