Thong ke XSHG – Thống kê xổ số Hậu Giang miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Hậu Giang – Thống kê XSHG đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSHG – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Hậu Giang là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSHG sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSHG TỪ 03-09-2022 ĐẾN 25-03-2023

257907
187194
495941
100138
647803
519482
284647
789150
515951
505926
780807
167038
046233
444811
498598
973507
035032
954840
660600
475709
026185
923650
698205
977946
182031
877086
531480
882900
459103
922815

Thống kê lô gan Hậu Giang – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Hậu Giang là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSHG TỪ 03-09-2022 ĐẾN 25-03-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
36 25 kỳ (169 ngày) 16.6667% 2022-10-08
18 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2022-10-29
27 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2022-11-12
79 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2022-11-19
51 18 kỳ (120 ngày) 40% 2022-11-26
73 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2022-12-03
98 15 kỳ (99 ngày) 50% 2022-12-17
54 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-12-31
35 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-12-31
87 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-12-31
04 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-01-07
59 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-01-07
34 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-01-14
71 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-01-14
66 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-21
95 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-21
96 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-21
97 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-28
32 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-28
99 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-28
62 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-04
17 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-04
28 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-04
93 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-04
42 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-11
41 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-11
63 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-11
14 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-11
22 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-11
12 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-11
60 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-18
20 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-18
29 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-18
31 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-18
49 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-18
77 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-18
46 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
47 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
53 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
68 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
89 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
86 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
06 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
91 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
82 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-25
64 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
40 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
69 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
05 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
52 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
43 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
33 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
70 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
76 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-04
44 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
85 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
37 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
80 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
16 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
24 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
38 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
00 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
02 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
48 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
72 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
08 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
67 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-11
57 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
07 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
55 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
61 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
56 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
03 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
65 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
25 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
01 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
84 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
50 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
58 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
30 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
23 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
09 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
78 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
81 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-18
75 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
94 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
13 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
88 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
21 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
83 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
90 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
26 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
39 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
45 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
92 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
74 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25
11 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-25

Thống kê tần suất Hậu Giang – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSHG – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Hậu Giang, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSHG TỪ 03-09-2022 ĐẾN 25-03-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
75 12 lần 96.6667% 2023-03-25
94 12 lần 96.6667% 2023-03-25
46 11 lần 83.3333% 2023-02-25
57 10 lần 93.3333% 2023-03-18
13 9 lần 96.6667% 2023-03-25
88 9 lần 96.6667% 2023-03-25
44 9 lần 90% 2023-03-11
85 9 lần 90% 2023-03-11
37 9 lần 90% 2023-03-11
42 9 lần 76.6667% 2023-02-11
21 8 lần 96.6667% 2023-03-25
07 8 lần 93.3333% 2023-03-18
55 8 lần 93.3333% 2023-03-18
60 8 lần 80% 2023-02-18
97 8 lần 70% 2023-01-28
34 8 lần 63.3333% 2023-01-14
98 8 lần 50% 2022-12-17
83 7 lần 96.6667% 2023-03-25
19 7 lần 96.6667% 2023-03-25
61 7 lần 93.3333% 2023-03-18
56 7 lần 93.3333% 2023-03-18
80 7 lần 90% 2023-03-11
16 7 lần 90% 2023-03-11
64 7 lần 86.6667% 2023-03-04
40 7 lần 86.6667% 2023-03-04
20 7 lần 80% 2023-02-18
62 7 lần 73.3333% 2023-02-04
66 7 lần 66.6667% 2023-01-21
95 7 lần 66.6667% 2023-01-21
90 6 lần 96.6667% 2023-03-25
26 6 lần 96.6667% 2023-03-25
39 6 lần 96.6667% 2023-03-25
03 6 lần 93.3333% 2023-03-18
65 6 lần 93.3333% 2023-03-18
25 6 lần 93.3333% 2023-03-18
24 6 lần 90% 2023-03-11
38 6 lần 90% 2023-03-11
69 6 lần 86.6667% 2023-03-04
05 6 lần 86.6667% 2023-03-04
47 6 lần 83.3333% 2023-02-25
53 6 lần 83.3333% 2023-02-25
68 6 lần 83.3333% 2023-02-25
29 6 lần 80% 2023-02-18
41 6 lần 76.6667% 2023-02-11
17 6 lần 73.3333% 2023-02-04
04 6 lần 60% 2023-01-07
51 6 lần 40% 2022-11-26
45 5 lần 96.6667% 2023-03-25
01 5 lần 93.3333% 2023-03-18
84 5 lần 93.3333% 2023-03-18
50 5 lần 93.3333% 2023-03-18
58 5 lần 93.3333% 2023-03-18
00 5 lần 90% 2023-03-11
02 5 lần 90% 2023-03-11
48 5 lần 90% 2023-03-11
52 5 lần 86.6667% 2023-03-04
43 5 lần 86.6667% 2023-03-04
33 5 lần 86.6667% 2023-03-04
89 5 lần 83.3333% 2023-02-25
28 5 lần 73.3333% 2023-02-04
32 5 lần 70% 2023-01-28
96 5 lần 66.6667% 2023-01-21
71 5 lần 63.3333% 2023-01-14
54 5 lần 56.6667% 2022-12-31
73 5 lần 43.3333% 2022-12-03
92 4 lần 96.6667% 2023-03-25
74 4 lần 96.6667% 2023-03-25
30 4 lần 93.3333% 2023-03-18
23 4 lần 93.3333% 2023-03-18
72 4 lần 90% 2023-03-11
70 4 lần 86.6667% 2023-03-04
86 4 lần 83.3333% 2023-02-25
06 4 lần 83.3333% 2023-02-25
31 4 lần 80% 2023-02-18
63 4 lần 76.6667% 2023-02-11
14 4 lần 76.6667% 2023-02-11
22 4 lần 76.6667% 2023-02-11
59 4 lần 60% 2023-01-07
15 3 lần 96.6667% 2023-03-25
11 3 lần 96.6667% 2023-03-25
09 3 lần 93.3333% 2023-03-18
78 3 lần 93.3333% 2023-03-18
81 3 lần 93.3333% 2023-03-18
08 3 lần 90% 2023-03-11
67 3 lần 90% 2023-03-11
49 3 lần 80% 2023-02-18
93 3 lần 73.3333% 2023-02-04
35 3 lần 56.6667% 2022-12-31
79 3 lần 36.6667% 2022-11-19
76 2 lần 86.6667% 2023-03-04
91 2 lần 83.3333% 2023-02-25
82 2 lần 83.3333% 2023-02-25
77 2 lần 80% 2023-02-18
12 2 lần 76.6667% 2023-02-11
99 2 lần 70% 2023-01-28
87 2 lần 56.6667% 2022-12-31
27 2 lần 33.3333% 2022-11-12
18 1 lần 26.6667% 2022-10-29
36 1 lần 16.6667% 2022-10-08

Thống kê đầu đuôi Hậu Giang – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Hậu Giang hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Hậu Giang.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSHG TỪ 03-09-2022 ĐẾN 25-03-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 3, 9, 1, 7, 0, 8, 2, 5, 6, 4 51 0 9, 3, 5, 0, 8, 4, 7, 6, 2 53
1 5, 3, 9, 1, 6, 4, 2, 7, 8 42 1 2, 1, 6, 0, 8, 9, 3, 4, 7, 5 49
2 6, 1, 5, 3, 4, 9, 0, 2, 8, 7 54 2 9, 0, 7, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3 47
3 9, 0, 8, 7, 3, 1, 2, 4, 5, 6 51 3 8, 1, 0, 2, 4, 3, 5, 6, 9, 7 54
4 5, 4, 8, 0, 3, 7, 6, 9, 1, 2 66 4 9, 7, 8, 4, 2, 6, 1, 3, 0, 5 66
5 6, 7, 0, 5, 8, 2, 3, 9, 4, 1 61 5 1, 7, 4, 6, 2, 5, 8, 0, 9, 3 65
6 1, 5, 7, 4, 9, 8, 0, 3, 2, 6 61 6 2, 5, 1, 7, 8, 4, 0, 9, 6, 3 54
7 5, 4, 8, 2, 6, 0, 7, 1, 3, 9 44 7 5, 0, 6, 3, 4, 7, 1, 9, 8, 2 56
8 3, 8, 4, 1, 5, 0, 6, 2, 9, 7 53 8 8, 7, 5, 0, 3, 4, 6, 2, 9, 1 51
9 4, 0, 2, 1, 3, 7, 9, 6, 5, 8 57 9 1, 3, 0, 6, 8, 2, 4, 9, 5, 7 45

Thống kê xổ số Hậu Giang là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Hậu Giang cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSHG được phát hành khi nào?

Xổ số Hậu Giang thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 7 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSHG kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 3 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 7: TPHCM - Long An - Bình Phước

Thống kê xổ số Hậu Giang đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Hậu Giang được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Hậu Giang sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Hậu Giang: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất lô tô Hậu Giang: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSHG góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSHG hay Quay thử XSHG ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Hậu Giang tại xsmb99?

Thống kê HG tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Hậu Giang tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSHG”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Hậu Giang tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Hậu Giang từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSHG hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam