Thong ke XSKG – Thống kê xổ số Kiên Giang miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Kiên Giang – Thống kê XSKG đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSKG – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Kiên Giang là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSKG sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSKG TỪ 26-02-2023 ĐẾN 17-09-2023

069045
880768
901288
260971
316798
775410
735108
377984
038472
820158
405776
381832
164268
077788
853973
723057
760439
318888
690449
676636
302212
564844
228478
299709
854374
651943
966698
197817
942403
169440

Thống kê lô gan Kiên Giang – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Kiên Giang là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSKG TỪ 26-02-2023 ĐẾN 17-09-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
66 21 kỳ (141 ngày) 30% 2023-04-30
01 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2023-06-04
76 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-11
27 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-18
00 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-18
39 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-18
48 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-06-25
22 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-06-25
99 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-06-25
56 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-02
51 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-02
60 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-02
49 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-02
26 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-02
14 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-09
36 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-09
68 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-16
11 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-16
44 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-07-23
24 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-07-23
10 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-07-30
62 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-07-30
35 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-07-30
78 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-07-30
77 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-07-30
79 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-07-30
75 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-07-30
42 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-06
37 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-06
92 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-06
09 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-06
74 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-13
55 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-13
20 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-13
84 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-13
52 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-13
97 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-20
63 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-20
07 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-20
59 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-20
12 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-20
46 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-20
33 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-20
88 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
13 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
43 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
45 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
98 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
02 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
53 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
05 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
61 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
18 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
25 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
90 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-27
47 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
83 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
30 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
17 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
41 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
95 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
67 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
65 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
87 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
89 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
82 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
32 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
69 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-03
54 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
04 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
50 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
58 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
70 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
31 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
28 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
71 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
03 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
38 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
08 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
21 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
16 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
06 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
86 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-10
57 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
96 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
93 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
72 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
85 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
34 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
40 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
64 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
23 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
94 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
29 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
81 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
91 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
80 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-17

Thống kê tần suất Kiên Giang – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSKG – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Kiên Giang, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSKG TỪ 26-02-2023 ĐẾN 17-09-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
88 14 lần 86.6667% 2023-08-27
57 10 lần 96.6667% 2023-09-17
96 9 lần 96.6667% 2023-09-17
54 9 lần 93.3333% 2023-09-10
47 9 lần 90% 2023-09-03
97 9 lần 83.3333% 2023-08-20
93 8 lần 96.6667% 2023-09-17
73 8 lần 96.6667% 2023-09-17
72 8 lần 96.6667% 2023-09-17
04 8 lần 93.3333% 2023-09-10
83 8 lần 90% 2023-09-03
30 8 lần 90% 2023-09-03
13 8 lần 86.6667% 2023-08-27
43 8 lần 86.6667% 2023-08-27
10 8 lần 73.3333% 2023-07-30
56 8 lần 60% 2023-07-02
76 8 lần 50% 2023-06-11
85 7 lần 96.6667% 2023-09-17
34 7 lần 96.6667% 2023-09-17
50 7 lần 93.3333% 2023-09-10
58 7 lần 93.3333% 2023-09-10
70 7 lần 93.3333% 2023-09-10
45 7 lần 86.6667% 2023-08-27
63 7 lần 83.3333% 2023-08-20
07 7 lần 83.3333% 2023-08-20
42 7 lần 76.6667% 2023-08-06
62 7 lần 73.3333% 2023-07-30
40 6 lần 96.6667% 2023-09-17
64 6 lần 96.6667% 2023-09-17
23 6 lần 96.6667% 2023-09-17
31 6 lần 93.3333% 2023-09-10
28 6 lần 93.3333% 2023-09-10
71 6 lần 93.3333% 2023-09-10
17 6 lần 90% 2023-09-03
41 6 lần 90% 2023-09-03
98 6 lần 86.6667% 2023-08-27
02 6 lần 86.6667% 2023-08-27
53 6 lần 86.6667% 2023-08-27
74 6 lần 80% 2023-08-13
55 6 lần 80% 2023-08-13
37 6 lần 76.6667% 2023-08-06
35 6 lần 73.3333% 2023-07-30
44 6 lần 70% 2023-07-23
68 6 lần 66.6667% 2023-07-16
51 6 lần 60% 2023-07-02
48 6 lần 56.6667% 2023-06-25
19 5 lần 96.6667% 2023-09-17
94 5 lần 96.6667% 2023-09-17
29 5 lần 96.6667% 2023-09-17
81 5 lần 96.6667% 2023-09-17
91 5 lần 96.6667% 2023-09-17
03 5 lần 93.3333% 2023-09-10
38 5 lần 93.3333% 2023-09-10
08 5 lần 93.3333% 2023-09-10
95 5 lần 90% 2023-09-03
67 5 lần 90% 2023-09-03
05 5 lần 86.6667% 2023-08-27
61 5 lần 86.6667% 2023-08-27
92 5 lần 76.6667% 2023-08-06
78 5 lần 73.3333% 2023-07-30
24 5 lần 70% 2023-07-23
60 5 lần 60% 2023-07-02
27 5 lần 53.3333% 2023-06-18
80 4 lần 96.6667% 2023-09-17
21 4 lần 93.3333% 2023-09-10
16 4 lần 93.3333% 2023-09-10
06 4 lần 93.3333% 2023-09-10
65 4 lần 90% 2023-09-03
87 4 lần 90% 2023-09-03
89 4 lần 90% 2023-09-03
18 4 lần 86.6667% 2023-08-27
59 4 lần 83.3333% 2023-08-20
12 4 lần 83.3333% 2023-08-20
20 4 lần 80% 2023-08-13
84 4 lần 80% 2023-08-13
09 4 lần 76.6667% 2023-08-06
77 4 lần 73.3333% 2023-07-30
11 4 lần 66.6667% 2023-07-16
49 4 lần 60% 2023-07-02
26 4 lần 60% 2023-07-02
01 4 lần 46.6667% 2023-06-04
66 4 lần 30% 2023-04-30
86 3 lần 93.3333% 2023-09-10
82 3 lần 90% 2023-09-03
32 3 lần 90% 2023-09-03
25 3 lần 86.6667% 2023-08-27
90 3 lần 86.6667% 2023-08-27
46 3 lần 83.3333% 2023-08-20
33 3 lần 83.3333% 2023-08-20
52 3 lần 80% 2023-08-13
79 3 lần 73.3333% 2023-07-30
75 3 lần 73.3333% 2023-07-30
14 3 lần 63.3333% 2023-07-09
22 3 lần 56.6667% 2023-06-25
15 2 lần 96.6667% 2023-09-17
69 2 lần 90% 2023-09-03
36 2 lần 63.3333% 2023-07-09
99 2 lần 56.6667% 2023-06-25
00 2 lần 53.3333% 2023-06-18
39 1 lần 53.3333% 2023-06-18

Thống kê đầu đuôi Kiên Giang – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Kiên Giang hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Kiên Giang.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSKG TỪ 26-02-2023 ĐẾN 17-09-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 3, 8, 4, 6, 5, 2, 7, 9, 0, 1 50 0 4, 8, 5, 7, 3, 9, 2, 1, 6, 0 54
1 9, 5, 6, 7, 3, 8, 2, 0, 1, 4 48 1 8, 9, 3, 2, 7, 4, 6, 1, 5, 0 51
2 9, 3, 8, 1, 5, 0, 4, 6, 2, 7 45 2 7, 8, 3, 0, 1, 5, 4, 9, 6, 2 49
3 4, 1, 8, 0, 2, 3, 7, 5, 6, 9 47 3 9, 7, 2, 0, 8, 1, 4, 5, 6, 3 67
4 0, 1, 7, 3, 5, 6, 2, 4, 9, 8 62 4 9, 6, 3, 5, 0, 7, 8, 4, 2, 1 59
5 7, 0, 8, 4, 3, 9, 5, 2, 6, 1 66 5 8, 1, 9, 6, 0, 2, 4, 5, 3, 7 48
6 4, 7, 5, 9, 1, 3, 2, 8, 0, 6 51 6 9, 1, 8, 0, 4, 3, 2, 5, 7, 6 49
7 3, 2, 1, 0, 4, 8, 9, 7, 5, 6 58 7 5, 1, 6, 4, 8, 9, 0, 3, 7, 2 65
8 0, 5, 1, 6, 3, 7, 9, 2, 8, 4 56 8 3, 5, 2, 0, 9, 1, 8, 7, 6, 4 64
9 3, 6, 4, 1, 5, 8, 0, 7, 2, 9 57 9 1, 2, 8, 6, 5, 0, 7, 4, 9, 3 34

Thống kê xổ số Kiên Giang là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Kiên Giang cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSKG được phát hành khi nào?

Xổ số Kiên Giang thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Chủ nhật hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSKG kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm x đài thuộc chuyên mục XSMN Chủ nhật: Tiền Giang - Đà Lạt

Thống kê xổ số Kiên Giang đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Kiên Giang được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Kiên Giang sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Kiên Giang: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất loto Kiên Giang: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Kiên Giang: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSKG góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSKG hay Quay thử XSKG ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Kiên Giang tại xsmb99?

Thống kê KG tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Kiên Giang tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSKG”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Kiên Giang tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Kiên Giang từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSKG hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam