Thong ke XSLA – Thống kê xổ số Long An miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Long An – Thống kê XSLA đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSLA – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Long An là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSLA sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSLA TỪ 02-12-2023 ĐẾN 22-06-2024

669051
903175
018531
176870
547623
654403
661433
321930
874063
114920
628605
292377
565972
781762
349403
879406
706387
565625
522519
569704
765578
984354
856788
082275
779547
459577
827194
881616
449449
782514

Thống kê lô gan Long An – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Long An là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSLA TỪ 02-12-2023 ĐẾN 22-06-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
48 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2024-02-10
18 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2024-02-17
01 18 kỳ (120 ngày) 40% 2024-02-24
58 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2024-03-02
76 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-03-30
43 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-03-30
25 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-03-30
17 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-03-30
12 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-04-06
60 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-04-13
23 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-04-13
20 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-04-13
45 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-04-20
92 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-04-20
51 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-04-20
44 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-04-27
57 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-04-27
24 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-04-27
46 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-04-27
50 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-04-27
56 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-04-27
85 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-04
68 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-04
90 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-04
39 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-04
08 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-04
66 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-04
33 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-11
75 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-11
59 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-11
07 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-11
88 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-11
96 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-11
13 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-05-18
38 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-05-18
80 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-05-18
93 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-05-25
78 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-05-25
86 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-05-25
05 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-05-25
04 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-05-25
73 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-05-25
42 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
35 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
52 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
03 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
94 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
19 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
00 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
02 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
62 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
98 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
21 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-01
53 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
55 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
82 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
28 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
97 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
89 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
06 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
15 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
16 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
61 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
29 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
63 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
37 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
64 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
69 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-08
09 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
67 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
30 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
49 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
83 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
27 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
79 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
87 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
91 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
10 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
26 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
65 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
99 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
34 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
11 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-06-15
77 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
72 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
84 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
22 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
54 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
36 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
47 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
70 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
81 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
95 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
40 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
31 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
74 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
14 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
32 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
41 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-06-22

Thống kê tần suất Long An – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSLA – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Long An, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSLA TỪ 02-12-2023 ĐẾN 22-06-2024

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
77 10 lần 96.6667% 2024-06-22
72 10 lần 96.6667% 2024-06-22
93 10 lần 83.3333% 2024-05-25
42 9 lần 86.6667% 2024-06-01
44 9 lần 70% 2024-04-27
84 8 lần 96.6667% 2024-06-22
22 8 lần 96.6667% 2024-06-22
54 8 lần 96.6667% 2024-06-22
09 8 lần 93.3333% 2024-06-15
67 8 lần 93.3333% 2024-06-15
30 8 lần 93.3333% 2024-06-15
53 8 lần 90% 2024-06-08
55 8 lần 90% 2024-06-08
35 8 lần 86.6667% 2024-06-01
13 8 lần 80% 2024-05-18
57 8 lần 70% 2024-04-27
36 7 lần 96.6667% 2024-06-22
47 7 lần 96.6667% 2024-06-22
49 7 lần 93.3333% 2024-06-15
82 7 lần 90% 2024-06-08
28 7 lần 90% 2024-06-08
97 7 lần 90% 2024-06-08
89 7 lần 90% 2024-06-08
52 7 lần 86.6667% 2024-06-01
03 7 lần 86.6667% 2024-06-01
78 7 lần 83.3333% 2024-05-25
86 7 lần 83.3333% 2024-05-25
05 7 lần 83.3333% 2024-05-25
33 7 lần 76.6667% 2024-05-11
45 7 lần 66.6667% 2024-04-20
70 6 lần 96.6667% 2024-06-22
81 6 lần 96.6667% 2024-06-22
83 6 lần 93.3333% 2024-06-15
27 6 lần 93.3333% 2024-06-15
79 6 lần 93.3333% 2024-06-15
06 6 lần 90% 2024-06-08
15 6 lần 90% 2024-06-08
94 6 lần 86.6667% 2024-06-01
19 6 lần 86.6667% 2024-06-01
04 6 lần 83.3333% 2024-05-25
75 6 lần 76.6667% 2024-05-11
85 6 lần 73.3333% 2024-05-04
68 6 lần 73.3333% 2024-05-04
90 6 lần 73.3333% 2024-05-04
24 6 lần 70% 2024-04-27
76 6 lần 56.6667% 2024-03-30
43 6 lần 56.6667% 2024-03-30
95 5 lần 96.6667% 2024-06-22
40 5 lần 96.6667% 2024-06-22
31 5 lần 96.6667% 2024-06-22
74 5 lần 96.6667% 2024-06-22
87 5 lần 93.3333% 2024-06-15
91 5 lần 93.3333% 2024-06-15
10 5 lần 93.3333% 2024-06-15
00 5 lần 86.6667% 2024-06-01
02 5 lần 86.6667% 2024-06-01
73 5 lần 83.3333% 2024-05-25
38 5 lần 80% 2024-05-18
59 5 lần 76.6667% 2024-05-11
07 5 lần 76.6667% 2024-05-11
88 5 lần 76.6667% 2024-05-11
39 5 lần 73.3333% 2024-05-04
08 5 lần 73.3333% 2024-05-04
46 5 lần 70% 2024-04-27
50 5 lần 70% 2024-04-27
92 5 lần 66.6667% 2024-04-20
14 4 lần 96.6667% 2024-06-22
32 4 lần 96.6667% 2024-06-22
26 4 lần 93.3333% 2024-06-15
65 4 lần 93.3333% 2024-06-15
16 4 lần 90% 2024-06-08
61 4 lần 90% 2024-06-08
29 4 lần 90% 2024-06-08
63 4 lần 90% 2024-06-08
37 4 lần 90% 2024-06-08
64 4 lần 90% 2024-06-08
62 4 lần 86.6667% 2024-06-01
96 4 lần 76.6667% 2024-05-11
51 4 lần 66.6667% 2024-04-20
60 4 lần 63.3333% 2024-04-13
25 4 lần 56.6667% 2024-03-30
17 4 lần 56.6667% 2024-03-30
41 3 lần 96.6667% 2024-06-22
99 3 lần 93.3333% 2024-06-15
34 3 lần 93.3333% 2024-06-15
69 3 lần 90% 2024-06-08
80 3 lần 80% 2024-05-18
56 3 lần 70% 2024-04-27
23 3 lần 63.3333% 2024-04-13
20 3 lần 63.3333% 2024-04-13
12 3 lần 60% 2024-04-06
58 3 lần 43.3333% 2024-03-02
48 3 lần 33.3333% 2024-02-10
11 2 lần 93.3333% 2024-06-15
98 2 lần 86.6667% 2024-06-01
21 2 lần 86.6667% 2024-06-01
01 2 lần 40% 2024-02-24
18 2 lần 36.6667% 2024-02-17
71 1 lần 96.6667% 2024-06-22
66 1 lần 73.3333% 2024-05-04

Thống kê đầu đuôi Long An – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Long An hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Long An.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSLA TỪ 02-12-2023 ĐẾN 22-06-2024

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 9, 6, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1 56 0 4, 7, 1, 3, 0, 8, 9, 5, 2, 6 50
1 4, 1, 0, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 8 44 1 7, 4, 3, 8, 1, 9, 6, 2, 5, 0 34
2 2, 7, 6, 8, 9, 1, 4, 3, 0, 5 47 2 3, 2, 7, 8, 5, 6, 0, 4, 9, 1 62
3 6, 2, 1, 4, 0, 7, 5, 8, 3, 9 56 3 8, 5, 6, 0, 9, 7, 1, 3, 2, 4 64
4 0, 1, 7, 9, 2, 6, 4, 5, 3, 8 61 4 1, 8, 5, 7, 3, 6, 9, 0, 4, 2 59
5 4, 3, 5, 2, 9, 7, 6, 0, 1, 8 59 5 9, 6, 5, 1, 3, 0, 7, 8, 4, 2 61
6 7, 5, 1, 9, 3, 4, 2, 8, 6, 0 42 6 3, 2, 1, 0, 8, 9, 6, 4, 5, 7 47
7 1, 0, 7, 2, 4, 9, 8, 3, 5, 6 62 7 7, 4, 2, 8, 6, 9, 3, 0, 5, 1 64
8 4, 1, 3, 7, 2, 9, 6, 0, 8, 5 60 8 2, 9, 7, 3, 8, 6, 0, 5, 1, 4 45
9 5, 9, 1, 7, 4, 8, 3, 6, 0, 2 53 9 4, 0, 7, 9, 6, 2, 8, 1, 5, 3 54

Thống kê xổ số Long An là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Long An cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSLA được phát hành khi nào?

Xổ số Long An thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 7 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSLA kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 3 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 7: TPHCM - Bình Phước - Hậu Giang

Thống kê xổ số Long An đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Long An được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Long An sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Long An: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Long An: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất loto Long An: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Long An: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSLA góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSLA hay Quay thử XSLA ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Long An tại xsmb99?

Thống kê LA tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Long An tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSLA”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Long An tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Long An từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSLA hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam