Thong ke XSMB – Thống kê xổ số miền Bắc miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê miền BắcThống kê XSMB đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSMB – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt miền Bắc là giải có giá trị cao nhất trị giá 1 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSMB sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB TỪ 30-06-2021 ĐẾN 29-07-2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
91701
46868
82308
01275
87781
02942
96477
48323
41507
61289
10346
70060
53594
38294
47133
23036
98653
70957
37782
05779
32872
40891
52371
47188
23166
46724
77196
82380
50098
10326

Thống kê lô gan miền Bắc – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan miền Bắc là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMB TỪ 30-06-2021 ĐẾN 29-07-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
51 19 kỳ (19 ngày) 36.6667% 2021-07-11
41 16 kỳ (16 ngày) 46.6667% 2021-07-14
57 15 kỳ (15 ngày) 50% 2021-07-15
65 13 kỳ (13 ngày) 56.6667% 2021-07-17
89 11 kỳ (11 ngày) 63.3333% 2021-07-19
18 9 kỳ (9 ngày) 70% 2021-07-21
04 9 kỳ (9 ngày) 70% 2021-07-21
81 9 kỳ (9 ngày) 70% 2021-07-21
93 8 kỳ (8 ngày) 73.3333% 2021-07-22
10 8 kỳ (8 ngày) 73.3333% 2021-07-22
70 8 kỳ (8 ngày) 73.3333% 2021-07-22
27 8 kỳ (8 ngày) 73.3333% 2021-07-22
49 8 kỳ (8 ngày) 73.3333% 2021-07-22
40 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2021-07-23
32 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2021-07-23
38 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2021-07-23
01 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2021-07-23
47 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2021-07-23
45 6 kỳ (6 ngày) 80% 2021-07-24
83 6 kỳ (6 ngày) 80% 2021-07-24
00 6 kỳ (6 ngày) 80% 2021-07-24
48 6 kỳ (6 ngày) 80% 2021-07-24
11 6 kỳ (6 ngày) 80% 2021-07-24
05 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2021-07-25
34 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2021-07-25
43 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2021-07-25
19 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2021-07-25
95 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2021-07-25
59 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2021-07-25
56 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2021-07-25
73 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2021-07-25
80 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
21 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
88 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
54 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
30 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
24 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
60 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
78 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
14 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2021-07-26
29 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
64 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
96 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
87 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
67 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
77 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
74 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
63 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
86 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
02 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
03 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
35 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
97 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
53 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
07 3 kỳ (3 ngày) 90% 2021-07-27
20 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
98 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
25 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
61 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
28 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
13 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
46 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
66 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
22 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
42 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
68 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
23 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
75 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
55 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
39 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
62 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
99 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
82 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
31 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2021-07-28
33 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
72 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
08 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
06 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
50 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
92 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
26 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
44 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
94 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
79 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
69 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
90 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
85 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
52 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
16 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
36 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
17 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
84 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
09 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
37 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
12 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
91 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
76 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29
58 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-29

Thống kê tần suất miền Bắc – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSMB – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng miền Bắc, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSMB TỪ 30-06-2021 ĐẾN 29-07-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
46 15 lần 93.3333% 2021-07-28
96 15 lần 90% 2021-07-27
42 14 lần 93.3333% 2021-07-28
44 14 lần 96.6667% 2021-07-29
39 13 lần 93.3333% 2021-07-28
08 13 lần 96.6667% 2021-07-29
99 12 lần 93.3333% 2021-07-28
31 12 lần 93.3333% 2021-07-28
72 12 lần 96.6667% 2021-07-29
63 12 lần 90% 2021-07-27
75 12 lần 93.3333% 2021-07-28
81 12 lần 70% 2021-07-21
33 11 lần 96.6667% 2021-07-29
94 11 lần 96.6667% 2021-07-29
18 11 lần 70% 2021-07-21
04 11 lần 70% 2021-07-21
69 11 lần 96.6667% 2021-07-29
02 11 lần 90% 2021-07-27
90 11 lần 96.6667% 2021-07-29
71 11 lần 96.6667% 2021-07-29
85 11 lần 96.6667% 2021-07-29
03 11 lần 90% 2021-07-27
52 10 lần 96.6667% 2021-07-29
35 10 lần 90% 2021-07-27
21 10 lần 86.6667% 2021-07-26
56 10 lần 83.3333% 2021-07-25
80 10 lần 86.6667% 2021-07-26
97 10 lần 90% 2021-07-27
62 10 lần 93.3333% 2021-07-28
82 10 lần 93.3333% 2021-07-28
07 9 lần 90% 2021-07-27
77 9 lần 90% 2021-07-27
67 9 lần 90% 2021-07-27
88 9 lần 86.6667% 2021-07-26
22 9 lần 93.3333% 2021-07-28
30 9 lần 86.6667% 2021-07-26
16 9 lần 96.6667% 2021-07-29
36 9 lần 96.6667% 2021-07-29
48 9 lần 80% 2021-07-24
84 9 lần 96.6667% 2021-07-29
32 9 lần 76.6667% 2021-07-23
10 9 lần 73.3333% 2021-07-22
49 9 lần 73.3333% 2021-07-22
24 8 lần 86.6667% 2021-07-26
43 8 lần 83.3333% 2021-07-25
19 8 lần 83.3333% 2021-07-25
11 8 lần 80% 2021-07-24
45 8 lần 80% 2021-07-24
95 8 lần 83.3333% 2021-07-25
64 8 lần 90% 2021-07-27
87 8 lần 90% 2021-07-27
37 8 lần 96.6667% 2021-07-29
55 8 lần 93.3333% 2021-07-28
23 8 lần 93.3333% 2021-07-28
68 7 lần 93.3333% 2021-07-28
76 7 lần 96.6667% 2021-07-29
83 7 lần 80% 2021-07-24
78 7 lần 86.6667% 2021-07-26
01 7 lần 76.6667% 2021-07-23
47 7 lần 76.6667% 2021-07-23
93 7 lần 73.3333% 2021-07-22
66 7 lần 93.3333% 2021-07-28
28 7 lần 93.3333% 2021-07-28
15 7 lần 96.6667% 2021-07-29
29 7 lần 90% 2021-07-27
91 7 lần 96.6667% 2021-07-29
59 6 lần 83.3333% 2021-07-25
27 6 lần 73.3333% 2021-07-22
12 6 lần 96.6667% 2021-07-29
40 6 lần 76.6667% 2021-07-23
70 6 lần 73.3333% 2021-07-22
09 6 lần 96.6667% 2021-07-29
38 6 lần 76.6667% 2021-07-23
17 6 lần 96.6667% 2021-07-29
05 6 lần 83.3333% 2021-07-25
34 6 lần 83.3333% 2021-07-25
54 6 lần 86.6667% 2021-07-26
53 6 lần 90% 2021-07-27
25 6 lần 93.3333% 2021-07-28
20 6 lần 93.3333% 2021-07-28
60 6 lần 86.6667% 2021-07-26
89 6 lần 63.3333% 2021-07-19
98 6 lần 93.3333% 2021-07-28
73 6 lần 83.3333% 2021-07-25
79 6 lần 96.6667% 2021-07-29
50 6 lần 96.6667% 2021-07-29
14 5 lần 86.6667% 2021-07-26
86 5 lần 90% 2021-07-27
57 5 lần 50% 2021-07-15
61 5 lần 93.3333% 2021-07-28
74 5 lần 90% 2021-07-27
06 4 lần 96.6667% 2021-07-29
13 4 lần 93.3333% 2021-07-28
65 4 lần 56.6667% 2021-07-17
92 4 lần 96.6667% 2021-07-29
41 3 lần 46.6667% 2021-07-14
26 3 lần 96.6667% 2021-07-29
00 3 lần 80% 2021-07-24
51 3 lần 36.6667% 2021-07-11
58 2 lần 96.6667% 2021-07-29

Thống kê đầu đuôi miền Bắc – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi miền Bắc hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số miền Bắc.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSMB TỪ 30-06-2021 ĐẾN 29-07-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 9, 8, 6, 3, 2, 7, 5, 0, 1, 4 81 0 9, 5, 2, 3, 8, 6, 0, 4, 1, 7 72
1 6, 5, 2, 7, 3, 4, 9, 1, 0, 8 73 1 7, 9, 6, 3, 2, 1, 0, 8, 4, 5 78
2 6, 0, 3, 2, 8, 5, 9, 1, 4, 7 70 2 1, 9, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 0, 3 95
3 7, 3, 6, 9, 1, 5, 0, 4, 8, 2 93 3 3, 2, 1, 0, 5, 6, 7, 4, 8, 9 80
4 4, 6, 2, 3, 8, 5, 7, 0, 9, 1 93 4 4, 9, 8, 6, 7, 2, 1, 5, 3, 0 83
5 8, 2, 0, 5, 3, 4, 6, 9, 7, 1 62 5 1, 8, 2, 7, 5, 3, 9, 0, 4, 6 80
6 9, 1, 8, 6, 2, 4, 7, 3, 0, 5 79 6 2, 1, 0, 7, 3, 4, 6, 9, 8, 5 84
7 1, 6, 2, 9, 5, 7, 4, 8, 3, 0 81 7 3, 1, 7, 8, 6, 9, 0, 4, 2, 5 77
8 4, 5, 2, 7, 6, 8, 0, 3, 1, 9 87 8 5, 0, 9, 6, 2, 8, 7, 4, 3, 1 77
9 4, 2, 0, 1, 8, 9, 6, 7, 5, 3 91 9 0, 7, 6, 3, 9, 2, 5, 1, 4, 8 84

Thống kê xsmb là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê miền Bắc cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSMB được phát hành khi nào?

Cụ thể sau khi kết thúc quay số mở thưởng xsmb lúc 6h30', hệ thống xsmb99 của chúng tôi sẽ cập nhật kết quả hôm nay vào hệ thống dữ liệu, từ đó đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Chi tiết lịch phát hành thống kê XSMB:

- Thống kê miền Bắc thứ 2 với các đài: Hà Nội

- Thống kê MB thứ 3 với các đài: Quảng Ninh

- Thống kê xổ số MB thứ 4 với các đài: Bắc Ninh

- Thống kê XSMB thứ 5 với các đài: Hà Nội

- Thống kê KQXSMB thứ 6 với các đài: Hải Phòng

- Thống kê kết quả MB thứ 7 với các đài: Nam Định

- Thống kê xổ số miền Bắc chủ nhật với các đài: Thái Bình

Thống kê xổ số miền Bắc đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê miền Bắc được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê miền Bắc sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSMB: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất của XSMB.

-Thống kê lô gan mb: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất miền Bắc: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi mb: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSMB góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSMB hay Quay thử XSMB ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê miền Bắc tại xsmb99?

Thống kê mb tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê miền Bắc tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSMB”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê miền Bắc tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê miền Bắc từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSMB  hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSMB tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSMB tại xsmb99!