Thong ke XSTN – Thống kê xổ số Tây Ninh miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Tây Ninh – Thống kê XSTN đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSTN – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Tây Ninh là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSTN sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSTN TỪ 01-09-2022 ĐẾN 23-03-2023

591801
308121
994803
909972
415740
843552
054027
737074
613199
862273
978402
929130
727526
807836
022800
425636
844412
892443
078483
426832
908607
397242
202764
230813
212756
798545
581027
874478
447004
453954

Thống kê lô gan Tây Ninh – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Tây Ninh là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSTN TỪ 01-09-2022 ĐẾN 23-03-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
68 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2022-09-15
19 26 kỳ (176 ngày) 13.3333% 2022-09-29
85 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2022-10-27
18 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2022-11-10
28 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2022-12-22
82 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-12-29
67 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-12-29
90 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-01-05
47 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-01-05
55 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-01-05
97 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-01-05
73 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-01-12
35 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-01-12
38 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-19
77 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-19
22 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-01-19
80 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-26
36 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-26
16 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-26
62 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-26
17 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-01-26
03 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-02
46 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-02
88 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-02
75 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-02-02
07 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-09
79 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-09
44 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-09
34 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-02-09
21 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
56 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
08 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
65 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
41 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
11 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
98 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
61 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
50 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-02-16
94 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-23
96 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-23
31 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-23
40 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-23
84 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-23
83 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-02-23
05 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
89 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
27 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
13 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
42 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
48 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
70 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
57 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
52 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
10 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
59 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-03-02
43 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
12 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
74 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
39 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
51 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
23 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
32 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
78 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
69 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
99 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
60 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
92 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
81 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
93 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
25 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-03-09
45 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
02 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
64 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
09 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
33 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
63 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
06 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
26 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
95 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
00 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
91 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
76 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
04 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-03-16
37 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
30 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
53 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
87 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
49 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
66 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
58 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
54 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
72 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
24 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
14 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
29 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
86 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23
20 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-03-23

Thống kê tần suất Tây Ninh – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSTN – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Tây Ninh, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSTN TỪ 01-09-2022 ĐẾN 23-03-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
45 11 lần 93.3333% 2023-03-16
02 11 lần 93.3333% 2023-03-16
43 10 lần 90% 2023-03-09
12 10 lần 90% 2023-03-09
37 9 lần 96.6667% 2023-03-23
64 9 lần 93.3333% 2023-03-16
09 9 lần 93.3333% 2023-03-16
74 9 lần 90% 2023-03-09
01 8 lần 96.6667% 2023-03-23
30 8 lần 96.6667% 2023-03-23
53 8 lần 96.6667% 2023-03-23
71 8 lần 96.6667% 2023-03-23
33 8 lần 93.3333% 2023-03-16
63 8 lần 93.3333% 2023-03-16
06 8 lần 93.3333% 2023-03-16
39 8 lần 90% 2023-03-09
51 8 lần 90% 2023-03-09
05 8 lần 86.6667% 2023-03-02
89 8 lần 86.6667% 2023-03-02
21 8 lần 80% 2023-02-16
87 7 lần 96.6667% 2023-03-23
26 7 lần 93.3333% 2023-03-16
23 7 lần 90% 2023-03-09
32 7 lần 90% 2023-03-09
27 7 lần 86.6667% 2023-03-02
13 7 lần 86.6667% 2023-03-02
56 7 lần 80% 2023-02-16
08 7 lần 80% 2023-02-16
03 7 lần 73.3333% 2023-02-02
80 7 lần 70% 2023-01-26
49 6 lần 96.6667% 2023-03-23
66 6 lần 96.6667% 2023-03-23
58 6 lần 96.6667% 2023-03-23
95 6 lần 93.3333% 2023-03-16
00 6 lần 93.3333% 2023-03-16
78 6 lần 90% 2023-03-09
42 6 lần 86.6667% 2023-03-02
94 6 lần 83.3333% 2023-02-23
96 6 lần 83.3333% 2023-02-23
65 6 lần 80% 2023-02-16
41 6 lần 80% 2023-02-16
36 6 lần 70% 2023-01-26
73 6 lần 63.3333% 2023-01-12
35 6 lần 63.3333% 2023-01-12
54 5 lần 96.6667% 2023-03-23
72 5 lần 96.6667% 2023-03-23
24 5 lần 96.6667% 2023-03-23
14 5 lần 96.6667% 2023-03-23
91 5 lần 93.3333% 2023-03-16
76 5 lần 93.3333% 2023-03-16
69 5 lần 90% 2023-03-09
99 5 lần 90% 2023-03-09
48 5 lần 86.6667% 2023-03-02
70 5 lần 86.6667% 2023-03-02
57 5 lần 86.6667% 2023-03-02
31 5 lần 83.3333% 2023-02-23
40 5 lần 83.3333% 2023-02-23
11 5 lần 80% 2023-02-16
07 5 lần 76.6667% 2023-02-09
79 5 lần 76.6667% 2023-02-09
46 5 lần 73.3333% 2023-02-02
88 5 lần 73.3333% 2023-02-02
16 5 lần 70% 2023-01-26
90 5 lần 60% 2023-01-05
29 4 lần 96.6667% 2023-03-23
86 4 lần 96.6667% 2023-03-23
15 4 lần 96.6667% 2023-03-23
04 4 lần 93.3333% 2023-03-16
60 4 lần 90% 2023-03-09
92 4 lần 90% 2023-03-09
52 4 lần 86.6667% 2023-03-02
10 4 lần 86.6667% 2023-03-02
84 4 lần 83.3333% 2023-02-23
83 4 lần 83.3333% 2023-02-23
98 4 lần 80% 2023-02-16
62 4 lần 70% 2023-01-26
17 4 lần 70% 2023-01-26
82 4 lần 56.6667% 2022-12-29
67 4 lần 56.6667% 2022-12-29
28 4 lần 53.3333% 2022-12-22
20 3 lần 96.6667% 2023-03-23
81 3 lần 90% 2023-03-09
93 3 lần 90% 2023-03-09
25 3 lần 90% 2023-03-09
59 3 lần 86.6667% 2023-03-02
61 3 lần 80% 2023-02-16
44 3 lần 76.6667% 2023-02-09
34 3 lần 76.6667% 2023-02-09
38 3 lần 66.6667% 2023-01-19
47 3 lần 60% 2023-01-05
55 3 lần 60% 2023-01-05
50 2 lần 80% 2023-02-16
75 2 lần 73.3333% 2023-02-02
77 2 lần 66.6667% 2023-01-19
22 2 lần 66.6667% 2023-01-19
97 2 lần 60% 2023-01-05
85 2 lần 26.6667% 2022-10-27
18 1 lần 33.3333% 2022-11-10
19 1 lần 13.3333% 2022-09-29
68 1 lần 6.6667% 2022-09-15

Thống kê đầu đuôi Tây Ninh – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Tây Ninh hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Tây Ninh.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSTN TỪ 01-09-2022 ĐẾN 23-03-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 1, 4, 9, 0, 2, 6, 5, 8, 7, 3 73 0 3, 2, 0, 6, 7, 1, 4, 5, 8, 9 49
1 4, 5, 2, 0, 3, 1, 6, 7, 8, 9 46 1 0, 7, 9, 8, 5, 3, 2, 4, 6, 1 59
2 9, 0, 4, 6, 3, 5, 7, 1, 2, 8 50 2 7, 0, 1, 3, 9, 5, 4, 6, 2, 8 57
3 0, 7, 3, 9, 2, 1, 4, 6, 8, 5 63 3 5, 3, 6, 4, 2, 9, 1, 8, 0, 7 68
4 9, 5, 3, 8, 2, 0, 1, 4, 6, 7 60 4 5, 2, 1, 0, 6, 7, 8, 9, 4, 3 53
5 4, 3, 8, 1, 9, 2, 7, 6, 0, 5 51 5 1, 9, 4, 2, 0, 6, 7, 3, 5, 8 51
6 6, 4, 3, 9, 0, 5, 1, 2, 7, 8 50 6 8, 6, 2, 0, 7, 9, 5, 4, 3, 1 59
7 2, 1, 6, 8, 4, 0, 9, 5, 7, 3 53 7 3, 8, 2, 5, 0, 1, 7, 4, 9, 6 48
8 6, 7, 1, 9, 4, 3, 8, 0, 2, 5 48 8 5, 7, 4, 9, 0, 8, 3, 2, 1, 6 42
9 1, 5, 9, 3, 2, 4, 6, 8, 7, 0 46 9 2, 4, 0, 6, 9, 3, 5, 8, 7, 1 54

Thống kê xổ số Tây Ninh là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Tây Ninh cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSTN được phát hành khi nào?

Xổ số Tây Ninh thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 5 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSTN kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 5: An Giang - Bình Thuận

Thống kê xổ số Tây Ninh đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Tây Ninh được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Tây Ninh sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Tây Ninh: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất lo to Tây Ninh: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Tây Ninh: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSTN góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSTN hay Quay thử XSTN ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Tây Ninh tại xsmb99?

Thống kê TN tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Tây Ninh tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSTN”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Tây Ninh tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Tây Ninh từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSTN hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam