Thong ke XSTP – Thống kê Hồ Chí Minh miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Hồ Chí Minh – Thống kê XS HCM đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XS HCM – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Hồ Chí Minh là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSTP sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSTPHCM TỪ 11-07-2020 ĐẾN 19-10-2020

347375
080644
250350
998773
971528
470661
126157
171897
346206
703980
599965
749551
666427
163844
602590
143441
097198
968198
151529
217286
610924
391596
917768
552532
476066
614347
971775
173022
541854
567363

Thống kê lô gan Hồ Chí Minh – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Hồ Chí Minh là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSTPHCM TỪ 11-07-2020 ĐẾN 19-10-2020

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
50 28 kỳ (94 ngày) 6.6667% 2020-07-18
74 26 kỳ (87 ngày) 13.3333% 2020-07-25
78 24 kỳ (80 ngày) 20% 2020-08-01
82 23 kỳ (78 ngày) 23.3333% 2020-08-03
93 17 kỳ (57 ngày) 43.3333% 2020-08-24
59 17 kỳ (57 ngày) 43.3333% 2020-08-24
41 15 kỳ (50 ngày) 50% 2020-08-31
17 14 kỳ (45 ngày) 53.3333% 2020-09-05
43 13 kỳ (43 ngày) 56.6667% 2020-09-07
23 13 kỳ (43 ngày) 56.6667% 2020-09-07
90 12 kỳ (38 ngày) 60% 2020-09-12
97 11 kỳ (36 ngày) 63.3333% 2020-09-14
70 11 kỳ (36 ngày) 63.3333% 2020-09-14
14 11 kỳ (36 ngày) 63.3333% 2020-09-14
26 11 kỳ (36 ngày) 63.3333% 2020-09-14
21 10 kỳ (31 ngày) 66.6667% 2020-09-19
07 10 kỳ (31 ngày) 66.6667% 2020-09-19
91 10 kỳ (31 ngày) 66.6667% 2020-09-19
08 9 kỳ (29 ngày) 70% 2020-09-21
46 9 kỳ (29 ngày) 70% 2020-09-21
09 9 kỳ (29 ngày) 70% 2020-09-21
03 9 kỳ (29 ngày) 70% 2020-09-21
15 8 kỳ (24 ngày) 73.3333% 2020-09-26
73 8 kỳ (24 ngày) 73.3333% 2020-09-26
88 8 kỳ (24 ngày) 73.3333% 2020-09-26
20 8 kỳ (24 ngày) 73.3333% 2020-09-26
83 8 kỳ (24 ngày) 73.3333% 2020-09-26
56 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2020-09-28
95 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2020-09-28
92 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
28 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
94 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
04 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
89 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
31 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
55 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
16 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
18 6 kỳ (17 ngày) 80% 2020-10-03
57 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-10-05
48 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-10-05
45 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-10-05
33 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-10-05
39 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-10-05
85 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-10-05
37 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-10-05
42 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
68 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
10 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
01 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
60 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
84 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
29 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
65 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
96 4 kỳ (10 ngày) 86.6667% 2020-10-10
47 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
25 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
00 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
22 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
75 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
80 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
52 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
44 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
24 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
11 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
05 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
67 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
12 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
79 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
06 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
72 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-10-12
98 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
77 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
66 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
62 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
69 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
34 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
30 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
87 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
76 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
86 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
64 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
53 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
81 2 kỳ (3 ngày) 93.3333% 2020-10-17
02 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
36 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
49 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
99 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
61 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
40 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
13 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
32 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
27 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
38 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
63 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
54 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
35 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19
58 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-19

Thống kê tần suất Hồ Chí Minh – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSTP – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Hồ Chí Minh, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSTPHCM TỪ 11-07-2020 ĐẾN 19-10-2020

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
55 11 lần 80% 2020-10-03
84 9 lần 86.6667% 2020-10-10
99 9 lần 96.6667% 2020-10-19
75 8 lần 90% 2020-10-12
18 8 lần 80% 2020-10-03
86 8 lần 93.3333% 2020-10-17
48 8 lần 83.3333% 2020-10-05
71 8 lần 96.6667% 2020-10-19
02 8 lần 96.6667% 2020-10-19
33 8 lần 83.3333% 2020-10-05
65 8 lần 86.6667% 2020-10-10
66 8 lần 93.3333% 2020-10-17
29 8 lần 86.6667% 2020-10-10
24 8 lần 90% 2020-10-12
34 7 lần 93.3333% 2020-10-17
25 7 lần 90% 2020-10-12
10 7 lần 86.6667% 2020-10-10
80 7 lần 90% 2020-10-12
52 7 lần 90% 2020-10-12
91 7 lần 66.6667% 2020-09-19
03 7 lần 70% 2020-09-21
17 7 lần 53.3333% 2020-09-05
44 7 lần 90% 2020-10-12
58 7 lần 96.6667% 2020-10-19
54 7 lần 96.6667% 2020-10-19
35 7 lần 96.6667% 2020-10-19
98 7 lần 93.3333% 2020-10-17
53 7 lần 93.3333% 2020-10-17
38 7 lần 96.6667% 2020-10-19
32 7 lần 96.6667% 2020-10-19
30 7 lần 93.3333% 2020-10-17
61 7 lần 96.6667% 2020-10-19
36 6 lần 96.6667% 2020-10-19
08 6 lần 70% 2020-09-21
12 6 lần 90% 2020-10-12
16 6 lần 80% 2020-10-03
42 6 lần 86.6667% 2020-10-10
60 6 lần 86.6667% 2020-10-10
96 6 lần 86.6667% 2020-10-10
28 6 lần 80% 2020-10-03
83 6 lần 73.3333% 2020-09-26
49 6 lần 96.6667% 2020-10-19
06 6 lần 90% 2020-10-12
90 6 lần 60% 2020-09-12
72 6 lần 90% 2020-10-12
40 6 lần 96.6667% 2020-10-19
87 6 lần 93.3333% 2020-10-17
05 6 lần 90% 2020-10-12
62 6 lần 93.3333% 2020-10-17
69 6 lần 93.3333% 2020-10-17
11 5 lần 90% 2020-10-12
04 5 lần 80% 2020-10-03
20 5 lần 73.3333% 2020-09-26
77 5 lần 93.3333% 2020-10-17
88 5 lần 73.3333% 2020-09-26
85 5 lần 83.3333% 2020-10-05
93 5 lần 43.3333% 2020-08-24
64 5 lần 93.3333% 2020-10-17
79 5 lần 90% 2020-10-12
51 5 lần 96.6667% 2020-10-19
67 5 lần 90% 2020-10-12
68 5 lần 86.6667% 2020-10-10
70 5 lần 63.3333% 2020-09-14
13 5 lần 96.6667% 2020-10-19
73 5 lần 73.3333% 2020-09-26
47 5 lần 90% 2020-10-12
14 5 lần 63.3333% 2020-09-14
26 4 lần 63.3333% 2020-09-14
21 4 lần 66.6667% 2020-09-19
09 4 lần 70% 2020-09-21
15 4 lần 73.3333% 2020-09-26
41 4 lần 50% 2020-08-31
63 4 lần 96.6667% 2020-10-19
95 4 lần 76.6667% 2020-09-28
39 4 lần 83.3333% 2020-10-05
19 4 lần 96.6667% 2020-10-19
27 4 lần 96.6667% 2020-10-19
76 4 lần 93.3333% 2020-10-17
01 4 lần 86.6667% 2020-10-10
00 4 lần 90% 2020-10-12
94 4 lần 80% 2020-10-03
89 4 lần 80% 2020-10-03
57 3 lần 83.3333% 2020-10-05
59 3 lần 43.3333% 2020-08-24
37 3 lần 83.3333% 2020-10-05
07 3 lần 66.6667% 2020-09-19
56 3 lần 76.6667% 2020-09-28
97 3 lần 63.3333% 2020-09-14
22 3 lần 90% 2020-10-12
78 3 lần 20% 2020-08-01
45 3 lần 83.3333% 2020-10-05
92 3 lần 80% 2020-10-03
74 2 lần 13.3333% 2020-07-25
82 2 lần 23.3333% 2020-08-03
23 2 lần 56.6667% 2020-09-07
31 2 lần 80% 2020-10-03
43 2 lần 56.6667% 2020-09-07
46 2 lần 70% 2020-09-21
81 1 lần 93.3333% 2020-10-17
50 1 lần 6.6667% 2020-07-18

Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Hồ chí Minh hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Hồ Chí Minh.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSTPHCM TỪ 11-07-2020 ĐẾN 19-10-2020

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 2, 5, 0, 6, 1, 4, 9, 3, 8, 7 53 0 4, 3, 8, 0, 6, 1, 2, 7, 9, 5 54
1 3, 9, 1, 2, 0, 6, 8, 5, 4, 7 57 1 6, 7, 5, 8, 1, 0, 3, 9, 2, 4 47
2 7, 2, 5, 4, 9, 8, 0, 1, 6, 3 51 2 3, 0, 6, 2, 7, 5, 1, 4, 9, 8 54
3 2, 6, 8, 5, 0, 4, 9, 3, 7, 1 58 3 6, 1, 5, 3, 7, 8, 0, 2, 4, 9 51
4 9, 0, 4, 7, 2, 5, 8, 6, 3, 1 49 4 5, 6, 3, 4, 2, 8, 9, 0, 1, 7 59
5 1, 4, 8, 3, 2, 7, 5, 6, 9, 0 54 5 3, 2, 0, 7, 6, 4, 8, 5, 9, 1 63
6 3, 1, 9, 6, 4, 2, 7, 0, 8, 5 60 6 3, 8, 6, 7, 0, 9, 1, 5, 4, 2 53
7 1, 6, 7, 5, 2, 9, 3, 0, 8, 4 51 7 2, 8, 7, 6, 4, 3, 5, 0, 9, 1 44
8 6, 1, 7, 0, 4, 5, 9, 3, 8, 2 53 8 3, 5, 9, 6, 4, 1, 2, 8, 0, 7 62
9 9, 8, 6, 4, 2, 5, 1, 7, 0, 3 54 9 1, 4, 9, 6, 7, 2, 3, 8, 0, 5 53

Thống kê xstp là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Hồ Chí Minh cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSTP được phát hành khi nào?

Xổ số Hồ Chí Minh thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 2 và Thứ 7 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSTP kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 2: Đồng Tháp - Cà Mau

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Hồ Chí Minh được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Hồ Chí Minh sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSTP: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan tp: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Hồ Chí Minh: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi tp: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSTP góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSHCM hay Quay thử XSHCM ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Hồ Chí Minh tại xsmb99?

Thống kê HCM tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Hồ Chí Minh tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSHCM”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Hồ Chí Minh tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Hồ Chí Minh từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSTP hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSHCM tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSHCM tại xsmb99!