Thong ke XSTV – Thống kê Trà Vinh miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Trà Vinh – Thống kê XSTV đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSTV – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Trà Vinh là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSTV sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSTV TỪ 06-03-2020 ĐẾN 23-10-2020

118268
438648
230658
253409
525502
871869
350758
216899
160316
827965
169517
238179
331723
580757
544551
201563
848713
619717
185111
253197
725890
337435
645367
074903
579686
711842
261621
114560
830889
562446

Thống kê lô gan Trà Vinh – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Trà Vinh là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSTV TỪ 06-03-2020 ĐẾN 23-10-2020

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
61 27 kỳ (211 ngày) 10% 2020-03-27
15 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2020-06-19
32 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2020-06-19
78 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2020-06-19
30 18 kỳ (120 ngày) 40% 2020-06-26
06 18 kỳ (120 ngày) 40% 2020-06-26
27 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2020-07-03
56 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2020-07-03
51 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2020-07-10
29 15 kỳ (99 ngày) 50% 2020-07-17
20 15 kỳ (99 ngày) 50% 2020-07-17
13 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2020-07-24
22 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2020-07-24
07 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2020-07-31
45 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2020-07-31
82 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2020-07-31
34 12 kỳ (78 ngày) 60% 2020-08-07
95 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2020-08-21
62 9 kỳ (57 ngày) 70% 2020-08-28
72 9 kỳ (57 ngày) 70% 2020-08-28
85 9 kỳ (57 ngày) 70% 2020-08-28
52 9 kỳ (57 ngày) 70% 2020-08-28
05 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-04
84 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-04
76 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-04
87 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2020-09-04
33 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-11
77 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-11
03 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-11
96 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-11
24 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2020-09-11
86 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-18
08 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-18
63 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-18
70 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-18
23 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-18
74 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-18
26 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-18
94 6 kỳ (36 ngày) 80% 2020-09-18
59 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
39 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
48 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
14 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
67 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
68 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
40 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
90 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
55 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
93 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
53 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2020-09-25
80 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-10-02
49 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-10-02
21 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-10-02
92 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-10-02
28 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-10-02
37 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-10-02
99 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2020-10-02
79 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
60 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
02 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
71 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
36 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
88 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
31 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
65 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
18 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
43 3 kỳ (15 ngày) 90% 2020-10-09
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
09 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
35 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
83 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
25 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
10 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
89 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
41 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
17 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
47 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
69 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
57 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
04 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
54 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
64 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
81 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2020-10-16
00 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
12 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
58 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
91 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
16 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
44 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
46 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
42 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
38 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
11 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
97 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
98 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
66 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23
50 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-10-23

Thống kê tần suất Trà Vinh – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSTV – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Trà Vinh, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSTV TỪ 06-03-2020 ĐẾN 23-10-2020

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
23 10 lần 80% 2020-09-18
97 10 lần 96.6667% 2020-10-23
76 10 lần 73.3333% 2020-09-04
58 9 lần 96.6667% 2020-10-23
43 9 lần 90% 2020-10-09
83 9 lần 93.3333% 2020-10-16
48 9 lần 83.3333% 2020-09-25
77 9 lần 76.6667% 2020-09-11
12 9 lần 96.6667% 2020-10-23
09 8 lần 93.3333% 2020-10-16
96 8 lần 76.6667% 2020-09-11
75 8 lần 93.3333% 2020-10-16
11 8 lần 96.6667% 2020-10-23
65 8 lần 90% 2020-10-09
31 8 lần 90% 2020-10-09
34 8 lần 60% 2020-08-07
88 8 lần 90% 2020-10-09
35 8 lần 93.3333% 2020-10-16
24 7 lần 76.6667% 2020-09-11
25 7 lần 93.3333% 2020-10-16
02 7 lần 90% 2020-10-09
03 7 lần 76.6667% 2020-09-11
67 7 lần 83.3333% 2020-09-25
17 7 lần 93.3333% 2020-10-16
64 7 lần 93.3333% 2020-10-16
81 7 lần 93.3333% 2020-10-16
47 7 lần 93.3333% 2020-10-16
59 7 lần 83.3333% 2020-09-25
44 7 lần 96.6667% 2020-10-23
07 7 lần 56.6667% 2020-07-31
16 7 lần 96.6667% 2020-10-23
53 7 lần 83.3333% 2020-09-25
71 7 lần 90% 2020-10-09
94 6 lần 80% 2020-09-18
74 6 lần 80% 2020-09-18
99 6 lần 86.6667% 2020-10-02
86 6 lần 80% 2020-09-18
28 6 lần 86.6667% 2020-10-02
49 6 lần 86.6667% 2020-10-02
46 6 lần 96.6667% 2020-10-23
79 6 lần 90% 2020-10-09
60 6 lần 90% 2020-10-09
54 6 lần 93.3333% 2020-10-16
04 6 lần 93.3333% 2020-10-16
33 6 lần 76.6667% 2020-09-11
05 6 lần 73.3333% 2020-09-04
98 6 lần 96.6667% 2020-10-23
19 6 lần 96.6667% 2020-10-23
84 6 lần 73.3333% 2020-09-04
27 6 lần 43.3333% 2020-07-03
26 5 lần 80% 2020-09-18
87 5 lần 73.3333% 2020-09-04
85 5 lần 70% 2020-08-28
52 5 lần 70% 2020-08-28
55 5 lần 83.3333% 2020-09-25
90 5 lần 83.3333% 2020-09-25
50 5 lần 96.6667% 2020-10-23
89 5 lần 93.3333% 2020-10-16
10 5 lần 93.3333% 2020-10-16
69 5 lần 93.3333% 2020-10-16
57 5 lần 93.3333% 2020-10-16
18 5 lần 90% 2020-10-09
42 5 lần 96.6667% 2020-10-23
01 5 lần 96.6667% 2020-10-23
80 5 lần 86.6667% 2020-10-02
37 5 lần 86.6667% 2020-10-02
40 5 lần 83.3333% 2020-09-25
95 4 lần 66.6667% 2020-08-21
93 4 lần 83.3333% 2020-09-25
00 4 lần 96.6667% 2020-10-23
66 4 lần 96.6667% 2020-10-23
45 4 lần 56.6667% 2020-07-31
30 4 lần 40% 2020-06-26
91 4 lần 96.6667% 2020-10-23
68 4 lần 83.3333% 2020-09-25
08 4 lần 80% 2020-09-18
63 4 lần 80% 2020-09-18
14 4 lần 83.3333% 2020-09-25
41 3 lần 93.3333% 2020-10-16
29 3 lần 50% 2020-07-17
32 3 lần 36.6667% 2020-06-19
92 3 lần 86.6667% 2020-10-02
73 3 lần 96.6667% 2020-10-23
82 3 lần 56.6667% 2020-07-31
36 3 lần 90% 2020-10-09
22 3 lần 53.3333% 2020-07-24
20 3 lần 50% 2020-07-17
78 2 lần 36.6667% 2020-06-19
06 2 lần 40% 2020-06-26
56 2 lần 43.3333% 2020-07-03
61 2 lần 10% 2020-03-27
38 2 lần 96.6667% 2020-10-23
62 2 lần 70% 2020-08-28
70 2 lần 80% 2020-09-18
21 2 lần 86.6667% 2020-10-02
51 1 lần 46.6667% 2020-07-10
39 1 lần 83.3333% 2020-09-25
15 1 lần 36.6667% 2020-06-19
72 1 lần 70% 2020-08-28
13 1 lần 53.3333% 2020-07-24

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Trà Vinh.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSTV TỪ 06-03-2020 ĐẾN 23-10-2020

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 0, 1, 4, 9, 2, 8, 3, 5, 7, 6 56 0 0, 5, 1, 6, 8, 9, 4, 7, 2, 3 44
1 1, 6, 9, 2, 7, 0, 8, 4, 3, 5 53 1 1, 0, 9, 8, 4, 3, 7, 2, 5, 6 47
2 5, 1, 8, 6, 3, 4, 2, 0, 9, 7 52 2 4, 1, 0, 9, 7, 5, 6, 8, 2, 3 41
3 8, 5, 1, 6, 7, 9, 3, 4, 0, 2 48 3 7, 8, 4, 9, 5, 6, 2, 0, 3, 1 60
4 6, 4, 2, 7, 1, 3, 9, 8, 0, 5 61 4 4, 6, 0, 5, 1, 9, 7, 2, 8, 3 63
5 8, 0, 4, 7, 5, 3, 9, 2, 1, 6 52 5 3, 2, 7, 6, 5, 0, 8, 9, 4, 1 56
6 6, 4, 9, 0, 5, 8, 7, 3, 2, 1 49 6 4, 1, 6, 3, 8, 2, 9, 7, 5, 0 53
7 3, 5, 1, 9, 0, 4, 7, 6, 2, 8 54 7 9, 4, 1, 5, 3, 6, 7, 8, 0, 2 68
8 9, 3, 1, 8, 0, 6, 4, 7, 5, 2 59 8 5, 3, 9, 8, 1, 2, 4, 6, 0, 7 55
9 7, 8, 1, 2, 9, 0, 3, 4, 6, 5 56 9 1, 8, 0, 6, 7, 9, 4, 3, 5, 2 53

Thống kê xstv là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Trà Vinh cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSTV được phát hành khi nào?

Xổ số Trà Vinh thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 6 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSTV kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương

Thống kê xổ số Trà Vinh đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Trà Vinh được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Trà Vinh sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSTV: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan tv: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Trà Vinh: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi tv: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSTV góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSTV hay Quay thử XSTV ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Trà Vinh tại xsmb99?

Thống kê TV tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Trà Vinh tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSTV”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Trà Vinh tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Trà Vinh từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSTV hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSTV tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSTV tại xsmb99!