Thong ke XSVL – Thống kê xổ số Vĩnh Long miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Vĩnh Long – Thống kê XSVL đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSVL – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Vĩnh Long là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSVL sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSVL TỪ 03-11-2023 ĐẾN 24-05-2024

935354
253227
649443
416230
010787
514829
704221
501302
506124
965272
714906
207004
194022
614753
921574
861029
970118
028205
276045
559299
703929
999061
932166
045109
078640
241559
875326
284703
648431
022364

Thống kê lô gan Vĩnh Long – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Vĩnh Long là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSVL TỪ 03-11-2023 ĐẾN 24-05-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
37 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2023-12-22
77 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2024-01-12
11 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2024-01-19
28 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2024-02-09
89 15 kỳ (99 ngày) 50% 2024-02-16
06 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2024-02-23
72 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-03-01
57 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-03-01
22 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-03-01
23 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-03-08
54 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-03-08
08 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-03-08
58 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-03-08
07 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-03-15
52 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-03-15
86 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-03-15
01 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-03-15
36 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-22
83 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-22
27 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-22
45 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-22
78 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-22
62 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-03-29
61 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-03-29
04 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-03-29
91 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-03-29
17 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-03-29
18 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-04-05
10 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-04-05
66 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-04-05
19 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-04-05
80 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-12
49 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-12
92 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-12
90 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-12
76 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-12
29 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-19
02 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-19
71 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-19
20 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-19
47 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-26
87 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-26
96 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-26
30 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-26
14 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-26
59 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-26
24 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-26
63 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-26
09 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
95 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
65 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
60 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
85 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
42 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
48 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
26 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
99 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-03
03 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
94 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
46 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
74 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
81 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
82 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
15 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
56 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
55 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
84 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
05 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
12 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
79 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-10
69 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
67 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
34 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
43 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
93 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
38 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
98 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
44 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
25 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
35 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
31 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
70 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-17
21 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
53 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
16 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
64 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
39 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
41 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
40 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
68 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
13 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
00 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
50 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
33 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
97 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
32 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24
88 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-24

Thống kê tần suất Vĩnh Long – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSVL – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Vĩnh Long, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSVL TỪ 03-11-2023 ĐẾN 24-05-2024

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
69 10 lần 93.3333% 2024-05-17
03 10 lần 90% 2024-05-10
94 10 lần 90% 2024-05-10
21 9 lần 96.6667% 2024-05-24
67 9 lần 93.3333% 2024-05-17
34 9 lần 93.3333% 2024-05-17
53 8 lần 96.6667% 2024-05-24
16 8 lần 96.6667% 2024-05-24
46 8 lần 90% 2024-05-10
74 8 lần 90% 2024-05-10
81 8 lần 90% 2024-05-10
47 8 lần 83.3333% 2024-04-26
87 8 lần 83.3333% 2024-04-26
23 8 lần 60% 2024-03-08
64 7 lần 96.6667% 2024-05-24
39 7 lần 96.6667% 2024-05-24
41 7 lần 96.6667% 2024-05-24
40 7 lần 96.6667% 2024-05-24
68 7 lần 96.6667% 2024-05-24
43 7 lần 93.3333% 2024-05-17
82 7 lần 90% 2024-05-10
09 7 lần 86.6667% 2024-05-03
95 7 lần 86.6667% 2024-05-03
65 7 lần 86.6667% 2024-05-03
60 7 lần 86.6667% 2024-05-03
85 7 lần 86.6667% 2024-05-03
96 7 lần 83.3333% 2024-04-26
30 7 lần 83.3333% 2024-04-26
29 7 lần 80% 2024-04-19
02 7 lần 80% 2024-04-19
71 7 lần 80% 2024-04-19
62 7 lần 70% 2024-03-29
36 7 lần 66.6667% 2024-03-22
07 7 lần 63.3333% 2024-03-15
52 7 lần 63.3333% 2024-03-15
13 6 lần 96.6667% 2024-05-24
00 6 lần 96.6667% 2024-05-24
50 6 lần 96.6667% 2024-05-24
33 6 lần 96.6667% 2024-05-24
93 6 lần 93.3333% 2024-05-17
38 6 lần 93.3333% 2024-05-17
42 6 lần 86.6667% 2024-05-03
48 6 lần 86.6667% 2024-05-03
14 6 lần 83.3333% 2024-04-26
18 6 lần 73.3333% 2024-04-05
83 6 lần 66.6667% 2024-03-22
54 6 lần 60% 2024-03-08
89 6 lần 50% 2024-02-16
73 5 lần 96.6667% 2024-05-24
97 5 lần 96.6667% 2024-05-24
98 5 lần 93.3333% 2024-05-17
15 5 lần 90% 2024-05-10
56 5 lần 90% 2024-05-10
55 5 lần 90% 2024-05-10
84 5 lần 90% 2024-05-10
05 5 lần 90% 2024-05-10
26 5 lần 86.6667% 2024-05-03
99 5 lần 86.6667% 2024-05-03
59 5 lần 83.3333% 2024-04-26
24 5 lần 83.3333% 2024-04-26
80 5 lần 76.6667% 2024-04-12
61 5 lần 70% 2024-03-29
04 5 lần 70% 2024-03-29
27 5 lần 66.6667% 2024-03-22
51 4 lần 96.6667% 2024-05-24
32 4 lần 96.6667% 2024-05-24
44 4 lần 93.3333% 2024-05-17
75 4 lần 93.3333% 2024-05-17
25 4 lần 93.3333% 2024-05-17
35 4 lần 93.3333% 2024-05-17
12 4 lần 90% 2024-05-10
49 4 lần 76.6667% 2024-04-12
10 4 lần 73.3333% 2024-04-05
91 4 lần 70% 2024-03-29
45 4 lần 66.6667% 2024-03-22
86 4 lần 63.3333% 2024-03-15
01 4 lần 63.3333% 2024-03-15
08 4 lần 60% 2024-03-08
72 4 lần 56.6667% 2024-03-01
06 4 lần 53.3333% 2024-02-23
28 4 lần 46.6667% 2024-02-09
88 3 lần 96.6667% 2024-05-24
79 3 lần 90% 2024-05-10
63 3 lần 83.3333% 2024-04-26
20 3 lần 80% 2024-04-19
92 3 lần 76.6667% 2024-04-12
66 3 lần 73.3333% 2024-04-05
19 3 lần 73.3333% 2024-04-05
17 3 lần 70% 2024-03-29
37 3 lần 23.3333% 2023-12-22
31 2 lần 93.3333% 2024-05-17
70 2 lần 93.3333% 2024-05-17
90 2 lần 76.6667% 2024-04-12
76 2 lần 76.6667% 2024-04-12
78 2 lần 66.6667% 2024-03-22
58 2 lần 60% 2024-03-08
57 2 lần 56.6667% 2024-03-01
22 2 lần 56.6667% 2024-03-01
77 2 lần 33.3333% 2024-01-12
11 1 lần 36.6667% 2024-01-19

Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Vĩnh Long.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSVL TỪ 03-11-2023 ĐẾN 24-05-2024

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 0, 3, 5, 9, 2, 4, 7, 1, 8, 6 59 0 0, 5, 4, 7, 6, 3, 2, 9, 8, 1 49
1 3, 6, 5, 2, 4, 8, 9, 0, 7, 1 46 1 5, 2, 4, 3, 8, 7, 6, 9, 0, 1 51
2 1, 5, 6, 4, 9, 0, 7, 3, 2, 8 52 2 3, 8, 1, 4, 0, 9, 6, 5, 2, 7 51
3 9, 3, 2, 1, 8, 5, 4, 0, 6, 7 55 3 7, 1, 5, 3, 9, 4, 0, 6, 8, 2 65
4 1, 0, 4, 3, 6, 2, 8, 7, 9, 5 61 4 6, 4, 3, 7, 8, 9, 2, 1, 0, 5 65
5 1, 3, 0, 6, 5, 9, 2, 8, 4, 7 50 5 7, 2, 3, 1, 5, 0, 9, 6, 8, 4 52
6 4, 8, 9, 7, 5, 0, 3, 6, 1, 2 65 6 1, 4, 5, 2, 9, 7, 6, 3, 8, 0 53
7 3, 5, 0, 4, 9, 1, 6, 8, 2, 7 39 7 9, 6, 4, 8, 1, 2, 0, 5, 7, 3 52
8 8, 2, 4, 1, 5, 7, 0, 3, 6, 9 59 8 6, 8, 3, 9, 4, 1, 7, 5, 0, 2 45
9 7, 3, 8, 4, 5, 9, 6, 0, 2, 1 54 9 3, 6, 7, 0, 9, 5, 2, 4, 1, 8 57

Thống lê xổ số Vĩnh Long là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Vĩnh Long cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSVL được phát hành khi nào?

Xổ số Vĩnh Long thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 6 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSVL kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 6:  Bình Dương - Trà Vinh

Thống kê xổ số Vĩnh Long đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Vĩnh Long được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Vĩnh Long sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Vĩnh Long: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất lo to Vĩnh Long: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Vĩnh Long: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSVL góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSVL hay Quay thử XSVL ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Vĩnh Long tại xsmb99?

Thống kê VL tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Vĩnh Long tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSVL”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Vĩnh Long tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Vĩnh Long từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSVL hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam