Thong ke XSVL – Thống kê Vĩnh Long miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Vĩnh Long – Thống kê XSVL đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSVL – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Vĩnh Long là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSVL sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSVL TỪ 01-01-2021 ĐẾN 23-07-2021

145743
646698
753821
247149
899155
462856
223686
560838
046384
231921
288490
118289
849537
975179
442542
613263
453651
967622
246959
831978
579595
150365
742628
754874
132596
823143
065068

Thống kê lô gan Vĩnh Long – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Vĩnh Long là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSVL TỪ 01-01-2021 ĐẾN 23-07-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
92 27 kỳ (183 ngày) 10% 2021-01-22
85 26 kỳ (176 ngày) 13.3333% 2021-01-29
56 25 kỳ (169 ngày) 16.6667% 2021-02-05
53 24 kỳ (162 ngày) 20% 2021-02-12
25 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-03-05
14 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-03-26
48 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-03-26
94 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-04-02
82 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-04-16
62 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-04-16
51 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-23
15 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-23
83 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-23
38 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-04-23
06 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-04-30
26 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-04-30
55 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-04-30
54 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-04-30
41 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-04-30
05 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-07
52 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-07
59 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-07
08 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-07
80 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-07
66 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-05-07
42 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-14
58 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-14
63 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-14
32 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-14
09 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-05-14
76 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-21
19 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-21
33 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-21
12 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-05-21
93 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-05-28
24 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-05-28
30 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-05-28
27 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-05-28
07 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-05-28
99 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-05-28
35 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-05-28
87 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-04
71 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-04
65 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-04
67 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-04
13 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-04
77 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-06-04
81 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
20 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
46 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
61 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
21 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
72 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
74 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
29 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
78 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
34 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
02 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-06-11
18 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
17 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
23 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
49 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
36 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
96 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
75 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
00 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
44 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-06-18
97 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
22 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
37 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
70 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
47 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
16 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
40 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
90 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
88 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
86 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
79 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
43 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
01 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
95 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-06-25
89 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
69 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
11 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
28 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
91 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
68 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
50 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
39 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
84 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
31 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
10 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
04 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
03 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
64 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
98 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
57 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
45 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-07-02
1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-07-23

Thống kê tần suất Vĩnh Long – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSVL – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Vĩnh Long, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSVL TỪ 01-01-2021 ĐẾN 23-07-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
54 lần 96.6667% 2021-07-23
02 12 lần 76.6667% 2021-06-11
43 11 lần 83.3333% 2021-06-25
91 11 lần 86.6667% 2021-07-02
79 10 lần 83.3333% 2021-06-25
88 10 lần 83.3333% 2021-06-25
69 10 lần 86.6667% 2021-07-02
00 9 lần 80% 2021-06-18
11 9 lần 86.6667% 2021-07-02
28 9 lần 86.6667% 2021-07-02
90 8 lần 83.3333% 2021-06-25
40 8 lần 83.3333% 2021-06-25
21 8 lần 76.6667% 2021-06-11
72 8 lần 76.6667% 2021-06-11
20 7 lần 76.6667% 2021-06-11
89 7 lần 86.6667% 2021-07-02
29 7 lần 76.6667% 2021-06-11
50 7 lần 86.6667% 2021-07-02
39 7 lần 86.6667% 2021-07-02
17 7 lần 80% 2021-06-18
35 7 lần 70% 2021-05-28
59 7 lần 60% 2021-05-07
95 7 lần 83.3333% 2021-06-25
37 7 lần 83.3333% 2021-06-25
99 6 lần 70% 2021-05-28
75 6 lần 80% 2021-06-18
44 6 lần 80% 2021-06-18
54 6 lần 56.6667% 2021-04-30
78 6 lần 76.6667% 2021-06-11
16 6 lần 83.3333% 2021-06-25
84 6 lần 86.6667% 2021-07-02
31 6 lần 86.6667% 2021-07-02
04 6 lần 86.6667% 2021-07-02
03 6 lần 86.6667% 2021-07-02
70 6 lần 83.3333% 2021-06-25
98 6 lần 86.6667% 2021-07-02
57 6 lần 86.6667% 2021-07-02
06 5 lần 56.6667% 2021-04-30
32 5 lần 63.3333% 2021-05-14
76 5 lần 66.6667% 2021-05-21
38 5 lần 53.3333% 2021-04-23
24 5 lần 70% 2021-05-28
55 5 lần 56.6667% 2021-04-30
05 5 lần 60% 2021-05-07
42 5 lần 63.3333% 2021-05-14
93 5 lần 70% 2021-05-28
71 5 lần 73.3333% 2021-06-04
65 5 lần 73.3333% 2021-06-04
67 5 lần 73.3333% 2021-06-04
22 5 lần 83.3333% 2021-06-25
86 5 lần 83.3333% 2021-06-25
34 5 lần 76.6667% 2021-06-11
45 5 lần 86.6667% 2021-07-02
83 5 lần 53.3333% 2021-04-23
48 4 lần 40% 2021-03-26
58 4 lần 63.3333% 2021-05-14
01 4 lần 83.3333% 2021-06-25
63 4 lần 63.3333% 2021-05-14
47 4 lần 83.3333% 2021-06-25
94 4 lần 43.3333% 2021-04-02
41 4 lần 56.6667% 2021-04-30
49 4 lần 80% 2021-06-18
36 4 lần 80% 2021-06-18
68 4 lần 86.6667% 2021-07-02
61 4 lần 76.6667% 2021-06-11
30 4 lần 70% 2021-05-28
46 4 lần 76.6667% 2021-06-11
81 4 lần 76.6667% 2021-06-11
15 4 lần 53.3333% 2021-04-23
87 4 lần 73.3333% 2021-06-04
77 4 lần 73.3333% 2021-06-04
08 4 lần 60% 2021-05-07
66 4 lần 60% 2021-05-07
82 3 lần 50% 2021-04-16
26 3 lần 56.6667% 2021-04-30
25 3 lần 30% 2021-03-05
27 3 lần 70% 2021-05-28
64 3 lần 86.6667% 2021-07-02
09 3 lần 63.3333% 2021-05-14
97 3 lần 83.3333% 2021-06-25
10 3 lần 86.6667% 2021-07-02
92 2 lần 10% 2021-01-22
53 2 lần 20% 2021-02-12
14 2 lần 40% 2021-03-26
96 2 lần 80% 2021-06-18
23 2 lần 80% 2021-06-18
18 2 lần 80% 2021-06-18
74 2 lần 76.6667% 2021-06-11
51 2 lần 53.3333% 2021-04-23
13 2 lần 73.3333% 2021-06-04
07 2 lần 70% 2021-05-28
19 2 lần 66.6667% 2021-05-21
33 2 lần 66.6667% 2021-05-21
80 1 lần 60% 2021-05-07
62 1 lần 50% 2021-04-16
12 1 lần 66.6667% 2021-05-21
56 1 lần 16.6667% 2021-02-05
85 1 lần 13.3333% 2021-01-29
52 1 lần 60% 2021-05-07

Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Vĩnh Long hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Vĩnh Long.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSVL TỪ 01-01-2021 ĐẾN 23-07-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 3, 4, 1, 0, 2, 7, 9, 8, 5, 6 56 0 5, 1, 4, 7, 9, 0, 2, 3, 8 53
1 1, 0, 6, 8, 7, 3, 2, 9, 5, 4 38 1 3, 9, 1, 0, 2, 8, 6, 7, 4, 5 57
2 8, 2, 3, 1, 0, 9, 4, 7, 6, 5 52 2 2, 7, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 43
3 9, 1, 7, 6, 4, 0, 5, 3, 2, 8 52 3 0, 4, 2, 1, 9, 3, 6, 8, 5 39
4 5, 3, 0, 7, 4, 9, 6, 2, 1, 8 55 4 8, 6, 0, 4, 7, 3, 2, 5, 9, 1 45
5 7, 0, 8, 9, 2, 4, 5, 1, 3, 6 41 5 4, 9, 7, 6, 3, 0, 5, 1, 2, 8 48
6 8, 9, 4, 1, 7, 5, 3, 6, 2 40 6 8, 1, 9, 3, 4, 7, 6, 0, 2, 5 39
7 0, 9, 5, 4, 2, 8, 7, 1, 6 52 7 5, 4, 3, 9, 1, 6, 7, 8, 0, 2 45
8 4, 9, 6, 8, 1, 7, 0, 3, 2, 5 46 8 6, 9, 2, 8, 1, 7, 5, 0, 3, 4 54
9 1, 8, 5, 7, 0, 6, 9, 3, 4, 2 54 9 8, 3, 6, 7, 4, 2, 9, 1, 0, 5 63

Thống kê xsvl là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Vĩnh Long cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSVL được phát hành khi nào?

Xổ số Vĩnh Long thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 6 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSVL kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 6:  Bình Dương - Trà Vinh

Thống kê xổ số Vĩnh Long đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Vĩnh Long được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Vĩnh Long sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSVL: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan vl: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Vĩnh Long: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi vl: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSVL góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSVL hay Quay thử XSVL ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Vĩnh Long tại xsmb99?

Thống kê VL tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Vĩnh Long tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSVL”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Vĩnh Long tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Vĩnh Long từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSVL hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSVL tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSVL tại xsmb99!