Thong ke XSVT – Thống kê xổ số Vũng Tàu miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Vũng Tàu – Thống kê XSVT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSVT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Vũng Tàu là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSVT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSVT TỪ 28-02-2023 ĐẾN 19-09-2023

957411
271892
463526
944318
414948
423995
734979
745172
641062
751687
295200
524717
139573
183144
264625
975540
320941
318877
254998
120938
896652
859109
147881
367542
462922
491990
441763
503609
427281
159659

Thống kê lô gan Vũng Tàu – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Vũng Tàu là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSVT TỪ 28-02-2023 ĐẾN 19-09-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
37 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2023-03-14
92 26 kỳ (176 ngày) 13.3333% 2023-03-28
15 26 kỳ (176 ngày) 13.3333% 2023-03-28
68 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2023-05-16
87 18 kỳ (120 ngày) 40% 2023-05-23
04 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-13
71 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-20
86 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-20
41 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-20
54 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-06-27
33 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-06-27
98 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-04
83 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-04
65 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-11
38 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-11
64 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-11
96 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-11
62 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-18
43 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-18
94 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-18
80 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-07-25
24 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-07-25
01 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-01
57 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-01
56 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-01
76 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-01
79 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-01
91 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-01
14 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-08
21 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-08
40 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-08
20 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-08
70 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-08
97 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-15
07 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-15
85 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-15
74 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-15
45 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-15
08 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-22
17 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-22
06 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-22
90 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-22
60 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-22
29 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-22
02 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-22
25 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
48 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
00 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
16 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
03 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
35 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
63 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
53 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
27 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
50 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
84 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
88 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-08-29
44 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
09 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
18 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
13 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
67 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
58 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
30 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
82 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
11 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
39 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
89 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-05
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
32 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
61 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
31 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
12 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
81 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
28 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
26 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
78 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
34 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
42 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
36 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
05 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
52 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
73 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
51 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-12
22 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
93 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
10 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
66 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
72 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
77 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
95 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
99 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
47 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
69 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
46 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
49 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
23 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
59 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19
55 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-19

Thống kê tần suất Vũng Tàu – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSVT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Vũng Tàu, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSVT TỪ 28-02-2023 ĐẾN 19-09-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
14 15 lần 76.6667% 2023-08-08
25 12 lần 86.6667% 2023-08-29
22 11 lần 96.6667% 2023-09-19
75 10 lần 93.3333% 2023-09-12
44 10 lần 90% 2023-09-05
48 10 lần 86.6667% 2023-08-29
93 9 lần 96.6667% 2023-09-19
10 9 lần 96.6667% 2023-09-19
32 9 lần 93.3333% 2023-09-12
61 8 lần 93.3333% 2023-09-12
31 8 lần 93.3333% 2023-09-12
12 8 lần 93.3333% 2023-09-12
08 8 lần 83.3333% 2023-08-22
65 8 lần 63.3333% 2023-07-11
66 7 lần 96.6667% 2023-09-19
72 7 lần 96.6667% 2023-09-19
77 7 lần 96.6667% 2023-09-19
95 7 lần 96.6667% 2023-09-19
81 7 lần 93.3333% 2023-09-12
28 7 lần 93.3333% 2023-09-12
26 7 lần 93.3333% 2023-09-12
09 7 lần 90% 2023-09-05
18 7 lần 90% 2023-09-05
97 7 lần 80% 2023-08-15
07 7 lần 80% 2023-08-15
85 7 lần 80% 2023-08-15
54 7 lần 56.6667% 2023-06-27
99 6 lần 96.6667% 2023-09-19
47 6 lần 96.6667% 2023-09-19
69 6 lần 96.6667% 2023-09-19
46 6 lần 96.6667% 2023-09-19
78 6 lần 93.3333% 2023-09-12
34 6 lần 93.3333% 2023-09-12
42 6 lần 93.3333% 2023-09-12
36 6 lần 93.3333% 2023-09-12
13 6 lần 90% 2023-09-05
00 6 lần 86.6667% 2023-08-29
16 6 lần 86.6667% 2023-08-29
03 6 lần 86.6667% 2023-08-29
35 6 lần 86.6667% 2023-08-29
17 6 lần 83.3333% 2023-08-22
06 6 lần 83.3333% 2023-08-22
74 6 lần 80% 2023-08-15
01 6 lần 73.3333% 2023-08-01
57 6 lần 73.3333% 2023-08-01
56 6 lần 73.3333% 2023-08-01
76 6 lần 73.3333% 2023-08-01
38 6 lần 63.3333% 2023-07-11
87 6 lần 40% 2023-05-23
68 6 lần 36.6667% 2023-05-16
49 5 lần 96.6667% 2023-09-19
23 5 lần 96.6667% 2023-09-19
05 5 lần 93.3333% 2023-09-12
52 5 lần 93.3333% 2023-09-12
67 5 lần 90% 2023-09-05
58 5 lần 90% 2023-09-05
63 5 lần 86.6667% 2023-08-29
53 5 lần 86.6667% 2023-08-29
27 5 lần 86.6667% 2023-08-29
90 5 lần 83.3333% 2023-08-22
60 5 lần 83.3333% 2023-08-22
21 5 lần 76.6667% 2023-08-08
40 5 lần 76.6667% 2023-08-08
62 5 lần 66.6667% 2023-07-18
64 5 lần 63.3333% 2023-07-11
71 5 lần 53.3333% 2023-06-20
59 4 lần 96.6667% 2023-09-19
19 4 lần 96.6667% 2023-09-19
73 4 lần 93.3333% 2023-09-12
30 4 lần 90% 2023-09-05
82 4 lần 90% 2023-09-05
50 4 lần 86.6667% 2023-08-29
84 4 lần 86.6667% 2023-08-29
79 4 lần 73.3333% 2023-08-01
98 4 lần 60% 2023-07-04
33 4 lần 56.6667% 2023-06-27
86 4 lần 53.3333% 2023-06-20
55 3 lần 96.6667% 2023-09-19
51 3 lần 93.3333% 2023-09-12
11 3 lần 90% 2023-09-05
88 3 lần 86.6667% 2023-08-29
29 3 lần 83.3333% 2023-08-22
45 3 lần 80% 2023-08-15
91 3 lần 73.3333% 2023-08-01
80 3 lần 70% 2023-07-25
41 3 lần 53.3333% 2023-06-20
04 3 lần 50% 2023-06-13
39 2 lần 90% 2023-09-05
89 2 lần 90% 2023-09-05
02 2 lần 83.3333% 2023-08-22
20 2 lần 76.6667% 2023-08-08
24 2 lần 70% 2023-07-25
96 2 lần 63.3333% 2023-07-11
83 2 lần 60% 2023-07-04
92 2 lần 13.3333% 2023-03-28
15 2 lần 13.3333% 2023-03-28
70 1 lần 76.6667% 2023-08-08
43 1 lần 66.6667% 2023-07-18
94 1 lần 66.6667% 2023-07-18
37 1 lần 6.6667% 2023-03-14

Thống kê đầu đuôi Vũng Tàu – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Vũng Tàu hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Vũng Tàu.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSVT TỪ 28-02-2023 ĐẾN 19-09-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 5, 9, 0, 3, 8, 2, 6, 7, 1, 4 56 0 1, 3, 5, 0, 9, 6, 4, 2, 7, 8 44
1 9, 0, 2, 1, 3, 8, 6, 7, 4, 5 66 1 8, 6, 5, 3, 1, 2, 0, 9, 4, 7 51
2 3, 2, 8, 6, 5, 7, 9, 1, 0, 4 59 2 7, 2, 3, 5, 1, 4, 8, 0, 6, 9 59
3 2, 1, 4, 6, 9, 0, 5, 8, 3, 7 52 3 9, 2, 7, 1, 6, 5, 0, 4, 8, 3 47
4 7, 9, 6, 2, 4, 8, 5, 0, 3, 1 55 4 3, 4, 8, 7, 1, 2, 9, 6, 5, 0 59
5 9, 5, 1, 2, 8, 0, 3, 7, 6, 4 48 5 5, 9, 0, 7, 2, 3, 4, 8, 6, 1 63
6 6, 9, 1, 7, 3, 0, 2, 5, 4, 8 60 6 6, 4, 2, 3, 1, 0, 5, 7, 9, 8 56
7 2, 7, 3, 8, 5, 4, 0, 6, 9, 1 56 7 4, 7, 6, 2, 1, 9, 0, 5, 8, 3 56
8 1, 2, 9, 4, 8, 5, 0, 3, 6, 7 42 8 7, 2, 5, 1, 4, 8, 0, 3, 9, 6 62
9 9, 3, 5, 0, 7, 1, 4, 6, 8, 2 46 9 5, 9, 4, 6, 1, 0, 3, 8, 2, 7 43

Thống kê xổ số Vũng Tàu là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Vũng Tàu cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSVT được phát hành khi nào?

Xổ số Vũng Tàu thuộc chuyên mục XSMN được quay số mở thưởng vào lúc 4h15' – 4h30’ Thứ 3 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSVT kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMN Thứ 3: Bến Tre - Bạc Liêu

Thống kê xổ số Vũng Tàu đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Vũng Tàu được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Vũng Tàu sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Vũng Tàu: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất lo to Vũng Tàu: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Vũng Tàu: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSVT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSVT hay Quay thử XSVT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Vũng Tàu tại xsmb99?

Thống kê VT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Vũng Tàu tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSVT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Vũng Tàu tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Vũng Tàu từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSVT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Nam