Kết quả xổ số điện toán vietlott Max 4D tại Việt Nam

Kỳ quay thưởng #557 | Ngày quay thưởng 11-07-2020
1
2952
2
4319
3
5141
4
5051
5
3412
6
7968
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
4319
15,000,000 4
Giải nhì
2952
3412
6,500,000 8
Giải ba
5141
5051
7968
3,000,000 12
Giải KK 1
319
1,000,000 38
Giải KK 2
19
100,000 455
Kỳ quay thưởng #556 | Ngày quay thưởng 09-07-2020
1
1337
2
2648
3
5757
4
7939
5
2768
6
5884
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
5757
15,000,000 1
Giải nhì
2768
7939
6,500,000 3
Giải ba
1337
2648
5884
3,000,000 14
Giải KK 1
757
1,000,000 59
Giải KK 2
57
100,000 395
Kỳ quay thưởng #555 | Ngày quay thưởng 07-07-2020
1
5142
2
9281
3
4968
4
5407
5
6458
6
5588
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
4968
15,000,000 2
Giải nhì
5588
5142
6,500,000 8
Giải ba
9281
5407
6458
3,000,000 10
Giải KK 1
968
1,000,000 39
Giải KK 2
68
100,000 662
Kỳ quay thưởng #554 | Ngày quay thưởng 04-07-2020
1
0561
2
2101
3
1175
4
5697
5
3007
6
3592
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
0561
15,000,000 1
Giải nhì
5697
1175
6,500,000 2
Giải ba
2101
3007
3592
3,000,000 11
Giải KK 1
561
1,000,000 18
Giải KK 2
61
100,000 350
Kỳ quay thưởng #553 | Ngày quay thưởng 02-07-2020
1
5833
2
2554
3
4215
4
4358
5
0419
6
4102
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
0419
15,000,000 9
Giải nhì
4102
2554
6,500,000 5
Giải ba
5833
4215
4358
3,000,000 33
Giải KK 1
419
1,000,000 53
Giải KK 2
19
100,000 513