Kết quả xổ số điện toán vietlott Max 4D tại Việt Nam

Kỳ quay thưởng #588 | Ngày quay thưởng 26-09-2020
1
5818
2
9723
3
7012
4
6299
5
3671
6
4682
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
5818
15,000,000 5
Giải nhì
7012
4682
6,500,000 5
Giải ba
9723
6299
3671
3,000,000 19
Giải KK 1
818
1,000,000 27
Giải KK 2
18
100,000 451
Kỳ quay thưởng #588 | Ngày quay thưởng 24-09-2020
1
7626
2
4626
3
3185
4
5481
5
7077
6
1920
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
7626
15,000,000 3
Giải nhì
5481
1920
6,500,000 3
Giải ba
4626
3185
7077
3,000,000 24
Giải KK 1
626
1,000,000 24
Giải KK 2
26
100,000 335
Kỳ quay thưởng #587 | Ngày quay thưởng 22-09-2020
1
7696
2
4296
3
9118
4
9924
5
5596
6
1171
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
4296
15,000,000 4
Giải nhì
7696
1171
6,500,000 7
Giải ba
9118
9924
5596
3,000,000 6
Giải KK 1
296
1,000,000 43
Giải KK 2
96
100,000 559
Kỳ quay thưởng #586 | Ngày quay thưởng 19-09-2020
1
1119
2
6686
3
2716
4
3567
5
2554
6
1828
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
2716
15,000,000 4
Giải nhì
2554
1828
6,500,000 11
Giải ba
1119
6686
3567
3,000,000 46
Giải KK 1
716
1,000,000 20
Giải KK 2
16
100,000 211
Kỳ quay thưởng #585 | Ngày quay thưởng 17-09-2020
1
8946
2
4013
3
3800
4
0082
5
5449
6
5085
Giải thưởng Vé trúng Giá trị Số người trúng
Giải nhất
8946
15,000,000 1
Giải nhì
0082
5085
6,500,000 7
Giải ba
4013
3800
5449
3,000,000 7
Giải KK 1
946
1,000,000 31
Giải KK 2
46
100,000 440