Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Kỳ quay thưởng #509 | Ngày quay thưởng 01-12-2020
 • 06
 • 10
 • 12
 • 24
 • 34
 • 43
 • 15
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
51,943,715,400 đồng
Tăng 1,725,263,100đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,559,367,200 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 51,943,715,400 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,559,367,200 1
Giải nhất 5 số 40,000,000 15
Giải nhì 4 số 500,000 821
Giải ba 3 số 50,000 15,481
Kỳ quay thưởng #508 | Ngày quay thưởng 28-11-2020
 • 01
 • 20
 • 36
 • 44
 • 45
 • 49
 • 52
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
50,218,452,300 đồng
Tăng 2,029,374,450đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,367,671,300 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 50,218,452,300 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,367,671,300 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 7
Giải nhì 4 số 500,000 489
Giải ba 3 số 50,000 10,045
Kỳ quay thưởng #507 | Ngày quay thưởng 26-11-2020
 • 18
 • 19
 • 29
 • 31
 • 36
 • 52
 • 50
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
48,189,077,850 đồng
Tăng 1,883,106,000đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,142,185,250 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 48,189,077,850 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,142,185,250 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 7
Giải nhì 4 số 500,000 568
Giải ba 3 số 50,000 11,465
Kỳ quay thưởng #506 | Ngày quay thưởng 24-11-2020
 • 04
 • 07
 • 19
 • 20
 • 22
 • 53
 • 23
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
46,305,971,850 đồng
Tăng 1,705,539,150đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,932,951,250 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 46,305,971,850 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,932,951,250 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 14
Giải nhì 4 số 500,000 705
Giải ba 3 số 50,000 14,055
Kỳ quay thưởng #505 | Ngày quay thưởng 21-11-2020
 • 08
 • 14
 • 19
 • 20
 • 49
 • 51
 • 28
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
44,600,432,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,743,446,900 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 44,600,432,700 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,743,446,900 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 11
Giải nhì 4 số 500,000 563
Giải ba 3 số 50,000 11,389