Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Kỳ quay thưởng #810 | Ngày quay thưởng 3/12/2022
 • 16
 • 17
 • 27
 • 48
 • 52
 • 53
 • 24
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
108,784,806,600 đồng
Tăng 5,208,437,700đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,106,678,150 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 108,784,806,600 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,106,678,150 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 18
Giải nhì 4 số 500,000 1,282
Giải ba 3 số 50,000 28,205
Kỳ quay thưởng #809 | Ngày quay thưởng 1/12/2022
 • 11
 • 14
 • 29
 • 31
 • 52
 • 54
 • 07
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
103,576,368,900 đồng
Tăng 4,751,665,650đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,527,962,850 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 103,576,368,900 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,527,962,850 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 16
Giải nhì 4 số 500,000 1,176
Giải ba 3 số 50,000 27,323
Kỳ quay thưởng #808 | Ngày quay thưởng 29/11/2022
 • 02
 • 13
 • 16
 • 18
 • 41
 • 42
 • 19
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
98,824,703,250 đồng
Tăng 4,490,868,150đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,332,824,400 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 98,824,703,250 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,332,824,400 1
Giải nhất 5 số 40,000,000 25
Giải nhì 4 số 500,000 1,328
Giải ba 3 số 50,000 28,763
Kỳ quay thưởng #807 | Ngày quay thưởng 26/11/2022
 • 08
 • 23
 • 24
 • 48
 • 49
 • 52
 • 01
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
94,333,835,100 đồng
Tăng 3,981,723,750đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,833,839,050 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 94,333,835,100 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,833,839,050 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 22
Giải nhì 4 số 500,000 1,074
Giải ba 3 số 50,000 23,690
Kỳ quay thưởng #806 | Ngày quay thưởng 24/11/2022
 • 04
 • 06
 • 18
 • 27
 • 52
 • 53
 • 10
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
90,352,111,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,391,425,300 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 90,352,111,350 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,391,425,300 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 25
Giải nhì 4 số 500,000 1,167
Giải ba 3 số 50,000 25,093