Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Kỳ quay thưởng #635 | Ngày quay thưởng 19/10/2021
 • 03
 • 09
 • 25
 • 29
 • 46
 • 50
 • 18
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
82,941,970,800 đồng
Tăng 3,318,043,050đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,368,671,450 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 82,941,970,800 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,368,671,450 1
Giải nhất 5 số 40,000,000 10
Giải nhì 4 số 500,000 861
Giải ba 3 số 50,000 18,432
Kỳ quay thưởng #634 | Ngày quay thưởng 16/10/2021
 • 09
 • 17
 • 22
 • 28
 • 50
 • 55
 • 07
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
79,623,927,750 đồng
Tăng 2,918,020,950đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
5,168,372,250 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 79,623,927,750 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 5,168,372,250 1
Giải nhất 5 số 40,000,000 7
Giải nhì 4 số 500,000 756
Giải ba 3 số 50,000 16,062
Kỳ quay thưởng #633 | Ngày quay thưởng 14/10/2021
 • 09
 • 21
 • 24
 • 30
 • 41
 • 44
 • 40
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
76,705,906,800 đồng
Tăng 2,376,516,600đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,844,147,700 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 76,705,906,800 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,844,147,700 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 13
Giải nhì 4 số 500,000 731
Giải ba 3 số 50,000 15,520
Kỳ quay thưởng #632 | Ngày quay thưởng 12/10/2021
 • 14
 • 17
 • 31
 • 33
 • 42
 • 50
 • 40
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
74,329,390,200 đồng
Tăng 2,751,657,750đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,580,090,300 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 74,329,390,200 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,580,090,300 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 13
Giải nhì 4 số 500,000 715
Giải ba 3 số 50,000 14,821
Kỳ quay thưởng #631 | Ngày quay thưởng 9/10/2021
 • 01
 • 22
 • 25
 • 38
 • 39
 • 54
 • 19
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
71,577,732,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,274,350,550 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 71,577,732,450 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,274,350,550 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 7
Giải nhì 4 số 500,000 609
Giải ba 3 số 50,000 13,743