Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Power 655 ngày 18/4/2024
Kỳ quay thưởng #1023 | Ngày quay thưởng 18/4/2024
 • 01
 • 21
 • 23
 • 33
 • 43
 • 54
 • 28
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
38,633,758,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,625,181,100 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 38,633,758,050 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,625,181,100 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 18
GIẢI 2 4 số 500,000 729
GIẢI 3 3 số 50,000 14,634
Power 655 ngày 16/4/2024
Kỳ quay thưởng #1022 | Ngày quay thưởng 16/4/2024
 • 03
 • 05
 • 32
 • 40
 • 46
 • 50
 • 37
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
36,274,024,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,362,988,500 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 36,274,024,650 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,362,988,500 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 12
GIẢI 2 4 số 500,000 741
GIẢI 3 3 số 50,000 16,464
Power 655 ngày 13/4/2024
Kỳ quay thưởng #1021 | Ngày quay thưởng 13/4/2024
 • 29
 • 36
 • 37
 • 38
 • 40
 • 42
 • 46
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
33,007,128,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,334,125,350 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 33,007,128,150 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,334,125,350 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 9
GIẢI 2 4 số 500,000 787
GIẢI 3 3 số 50,000 16,665
Power 655 ngày 11/4/2024
Kỳ quay thưởng #1020 | Ngày quay thưởng 11/4/2024
 • 03
 • 06
 • 15
 • 25
 • 33
 • 43
 • 55
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
157,093,357,425 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
2,288,150,825 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 157,093,357,425 2
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 2,288,150,825 2
GIẢI 1 5 số 40,000,000 103
GIẢI 2 4 số 500,000 4,108
GIẢI 3 3 số 50,000 72,534
Power 655 ngày 9/4/2024
Kỳ quay thưởng #1019 | Ngày quay thưởng 9/4/2024
 • 04
 • 12
 • 27
 • 44
 • 46
 • 51
 • 22
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
25,409,725,000 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 300,000,000,000 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 25,409,725,000 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 41
GIẢI 2 4 số 500,000 3,112
GIẢI 3 3 số 50,000 69,136
Power 655 ngày 6/4/2024
Kỳ quay thưởng #1018 | Ngày quay thưởng 6/4/2024
 • 09
 • 13
 • 20
 • 30
 • 39
 • 54
 • 23
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
67,784,892,000 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 300,000,000,000 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 67,784,892,000 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 47
GIẢI 2 4 số 500,000 3,272
GIẢI 3 3 số 50,000 73,555
Power 655 ngày 4/4/2024
Kỳ quay thưởng #1017 | Ngày quay thưởng 4/4/2024
 • 03
 • 08
 • 12
 • 25
 • 47
 • 48
 • 15
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
337,543,447,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
7,171,494,150 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 337,543,447,350 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 7,171,494,150 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 32
GIẢI 2 4 số 500,000 3,348
GIẢI 3 3 số 50,000 67,843
Power 655 ngày 2/4/2024
Kỳ quay thưởng #1016 | Ngày quay thưởng 2/4/2024
 • 01
 • 12
 • 18
 • 20
 • 51
 • 52
 • 37
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
317,948,300,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,994,255,600 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 317,948,300,400 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,994,255,600 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 43
GIẢI 2 4 số 500,000 3,182
GIẢI 3 3 số 50,000 66,871
Power 655 ngày 30/3/2024
Kỳ quay thưởng #1015 | Ngày quay thưởng 30/3/2024
 • 14
 • 17
 • 27
 • 38
 • 54
 • 55
 • 23
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
10,983,938,000 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 300,000,000,000 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 10,983,938,000 2
GIẢI 1 5 số 40,000,000 31
GIẢI 2 4 số 500,000 2,901
GIẢI 3 3 số 50,000 62,094
Power 655 ngày 28/3/2024
Kỳ quay thưởng #1014 | Ngày quay thưởng 28/3/2024
 • 01
 • 07
 • 18
 • 26
 • 38
 • 49
 • 21
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
7,915,123,550 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 300,000,000,000 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 7,915,123,550 2
GIẢI 1 5 số 40,000,000 71
GIẢI 2 4 số 500,000 3,289
GIẢI 3 3 số 50,000 61,928