Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Power 655 ngày 13/7/2024
Kỳ quay thưởng #1060 | Ngày quay thưởng 13/7/2024
 • 02
 • 12
 • 13
 • 33
 • 44
 • 52
 • 34
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
132,641,850,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,633,637,950 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 132,641,850,900 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,633,637,950 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 31
GIẢI 2 4 số 500,000 1,455
GIẢI 3 3 số 50,000 30,846
Power 655 ngày 11/7/2024
Kỳ quay thưởng #1059 | Ngày quay thưởng 11/7/2024
 • 01
 • 02
 • 11
 • 21
 • 22
 • 23
 • 26
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
126,939,109,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,518,167,100 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 126,939,109,350 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,518,167,100 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 55
GIẢI 2 4 số 500,000 1,686
GIẢI 3 3 số 50,000 31,945
Power 655 ngày 9/7/2024
Kỳ quay thưởng #1058 | Ngày quay thưởng 9/7/2024
 • 06
 • 08
 • 09
 • 28
 • 33
 • 53
 • 10
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
119,737,487,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,717,986,850 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 119,737,487,100 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,717,986,850 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 15
GIẢI 2 4 số 500,000 1,735
GIẢI 3 3 số 50,000 35,548
Power 655 ngày 6/7/2024
Kỳ quay thưởng #1057 | Ngày quay thưởng 6/7/2024
 • 08
 • 10
 • 12
 • 22
 • 25
 • 55
 • 52
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
113,275,605,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
1,767,804,975 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 113,275,605,450 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 1,767,804,975 2
GIẢI 1 5 số 40,000,000 33
GIẢI 2 4 số 500,000 1,607
GIẢI 3 3 số 50,000 32,178
Power 655 ngày 4/7/2024
Kỳ quay thưởng #1056 | Ngày quay thưởng 4/7/2024
 • 10
 • 19
 • 20
 • 29
 • 34
 • 41
 • 08
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
108,455,115,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,556,097,400 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 108,455,115,900 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,556,097,400 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 21
GIẢI 2 4 số 500,000 1,287
GIẢI 3 3 số 50,000 27,533
Power 655 ngày 2/7/2024
Kỳ quay thưởng #1056 | Ngày quay thưởng 2/7/2024
 • 10
 • 19
 • 20
 • 29
 • 34
 • 41
 • 08
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
108,455,115,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,556,097,400 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 108,455,115,900 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,556,097,400 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 21
GIẢI 2 4 số 500,000 1,287
GIẢI 3 3 số 50,000 27,533
Power 655 ngày 29/6/2024
Kỳ quay thưởng #1054 | Ngày quay thưởng 29/6/2024
 • 11
 • 15
 • 32
 • 34
 • 46
 • 48
 • 47
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
94,939,428,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
5,994,603,600 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 94,939,428,000 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 5,994,603,600 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 15
GIẢI 2 4 số 500,000 1,055
GIẢI 3 3 số 50,000 22,771
Power 655 ngày 27/6/2024
Kỳ quay thưởng #1053 | Ngày quay thưởng 27/6/2024
 • 07
 • 21
 • 22
 • 41
 • 43
 • 46
 • 32
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
87,506,345,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
5,168,705,500 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 87,506,345,100 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 5,168,705,500 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 21
GIẢI 2 4 số 500,000 1,017
GIẢI 3 3 số 50,000 21,877
Power 655 ngày 25/6/2024
Kỳ quay thưởng #1052 | Ngày quay thưởng 25/6/2024
 • 01
 • 05
 • 09
 • 13
 • 18
 • 27
 • 08
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
80,672,952,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,409,439,650 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 80,672,952,450 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,409,439,650 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 22
GIẢI 2 4 số 500,000 1,434
GIẢI 3 3 số 50,000 27,369
Power 655 ngày 22/6/2024
Kỳ quay thưởng #1051 | Ngày quay thưởng 22/6/2024
 • 17
 • 25
 • 31
 • 35
 • 41
 • 42
 • 36
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
76,722,113,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,970,457,500 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 76,722,113,100 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,970,457,500 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 29
GIẢI 2 4 số 500,000 1,120
GIẢI 3 3 số 50,000 21,119