Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Power 655 ngày 23/9/2023
Kỳ quay thưởng #935 | Ngày quay thưởng 23/9/2023
 • 20
 • 27
 • 36
 • 43
 • 45
 • 47
 • 35
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
72,457,474,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
5,226,019,500 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 72,457,474,800 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 5,226,019,500 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 5
GIẢI 2 4 số 500,000 635
GIẢI 3 3 số 50,000 14,725
Power 655 ngày 21/9/2023
Kỳ quay thưởng #934 | Ngày quay thưởng 21/9/2023
 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
67,899,735,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,719,604,000 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 67,899,735,300 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,719,604,000 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 8
GIẢI 2 4 số 500,000 676
GIẢI 3 3 số 50,000 13,877
Power 655 ngày 19/9/2023
Kỳ quay thưởng #933 | Ngày quay thưởng 19/9/2023
 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
64,650,236,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,358,548,600 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 64,650,236,700 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,358,548,600 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 4
GIẢI 2 4 số 500,000 555
GIẢI 3 3 số 50,000 13,751
Power 655 ngày 16/9/2023
Kỳ quay thưởng #932 | Ngày quay thưởng 16/9/2023
 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
61,815,809,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,043,612,250 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 61,815,809,550 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,043,612,250 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 6
GIẢI 2 4 số 500,000 584
GIẢI 3 3 số 50,000 12,178
Power 655 ngày 14/9/2023
Kỳ quay thưởng #931 | Ngày quay thưởng 14/9/2023
 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
59,333,976,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,767,853,000 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 59,333,976,300 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,767,853,000 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 1
GIẢI 2 4 số 500,000 642
GIẢI 3 3 số 50,000 13,037
Power 655 ngày 12/9/2023
Kỳ quay thưởng #930 | Ngày quay thưởng 12/9/2023
 • 26
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
56,990,967,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,507,518,700 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 56,990,967,600 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,507,518,700 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 9
GIẢI 2 4 số 500,000 563
GIẢI 3 3 số 50,000 13,789
Power 655 ngày 9/9/2023
Kỳ quay thưởng #929 | Ngày quay thưởng 9/9/2023
 • 13
 • 20
 • 32
 • 37
 • 43
 • 49
 • 40
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
54,554,601,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,236,811,350 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 54,554,601,450 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,236,811,350 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 10
GIẢI 2 4 số 500,000 584
GIẢI 3 3 số 50,000 12,414
Power 655 ngày 7/9/2023
Kỳ quay thưởng #928 | Ngày quay thưởng 7/9/2023
 • 01
 • 04
 • 36
 • 42
 • 45
 • 54
 • 32
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
52,423,299,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,296,715,600 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 52,423,299,300 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,296,715,600 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 6
GIẢI 2 4 số 500,000 550
GIẢI 3 3 số 50,000 12,410
Power 655 ngày 5/9/2023
Kỳ quay thưởng #927 | Ngày quay thưởng 5/9/2023
 • 02
 • 06
 • 19
 • 29
 • 34
 • 48
 • 39
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
50,166,294,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,045,937,300 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 50,166,294,600 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,045,937,300 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 18
GIẢI 2 4 số 500,000 606
GIẢI 3 3 số 50,000 13,334
Power 655 ngày 2/9/2023
Kỳ quay thưởng #926 | Ngày quay thưởng 2/9/2023
 • 12
 • 15
 • 32
 • 44
 • 46
 • 51
 • 48
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
48,434,457,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,853,510,950 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 48,434,457,450 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,853,510,950 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 7
GIẢI 2 4 số 500,000 494
GIẢI 3 3 số 50,000 10,534