Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Power 655 ngày 28/3/2023
Kỳ quay thưởng #858 | Ngày quay thưởng 28/3/2023
 • 06
 • 21
 • 24
 • 41
 • 50
 • 53
 • 13
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
33,425,088,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,007,380,800 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 33,425,088,600 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,007,380,800 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 12
GIẢI 2 4 số 500,000 423
GIẢI 3 3 số 50,000 9,501
Power 655 ngày 25/3/2023
Kỳ quay thưởng #857 | Ngày quay thưởng 25/3/2023
 • 17
 • 18
 • 28
 • 40
 • 49
 • 54
 • 16
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
31,734,697,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,819,559,600 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 31,734,697,800 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,819,559,600 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 2
GIẢI 2 4 số 500,000 344
GIẢI 3 3 số 50,000 8,107
Power 655 ngày 23/3/2023
Kỳ quay thưởng #856 | Ngày quay thưởng 23/3/2023
 • 04
 • 07
 • 22
 • 33
 • 40
 • 49
 • 39
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
71,024,943,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,626,815,400 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 71,024,943,450 1
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,626,815,400 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 13
GIẢI 2 4 số 500,000 660
GIẢI 3 3 số 50,000 14,859
Power 655 ngày 21/3/2023
Kỳ quay thưởng #855 | Ngày quay thưởng 21/3/2023
 • 07
 • 17
 • 31
 • 43
 • 45
 • 49
 • 52
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
68,288,184,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,322,731,050 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 68,288,184,300 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,322,731,050 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 12
GIẢI 2 4 số 500,000 834
GIẢI 3 3 số 50,000 17,796
Power 655 ngày 18/3/2023
Kỳ quay thưởng #854 | Ngày quay thưởng 18/3/2023
 • 18
 • 24
 • 32
 • 33
 • 51
 • 53
 • 36
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
65,383,604,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,348,904,850 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 65,383,604,850 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,348,904,850 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 4
GIẢI 2 4 số 500,000 668
GIẢI 3 3 số 50,000 15,243
Power 655 ngày 16/3/2023
Kỳ quay thưởng #853 | Ngày quay thưởng 16/3/2023
 • 06
 • 23
 • 34
 • 48
 • 50
 • 55
 • 02
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
62,243,461,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,823,636,850 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 62,243,461,200 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,823,636,850 1
GIẢI 1 5 số 40,000,000 8
GIẢI 2 4 số 500,000 616
GIẢI 3 3 số 50,000 14,140
Power 655 ngày 14/3/2023
Kỳ quay thưởng #852 | Ngày quay thưởng 14/3/2023
 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 27
 • 35
 • 31
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
59,309,461,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,497,636,900 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 59,309,461,650 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,497,636,900 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 9
GIẢI 2 4 số 500,000 850
GIẢI 3 3 số 50,000 18,681
Power 655 ngày 11/3/2023
Kỳ quay thưởng #851 | Ngày quay thưởng 11/3/2023
 • 13
 • 23
 • 25
 • 30
 • 35
 • 44
 • 08
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
56,487,021,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,184,032,400 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 56,487,021,150 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,184,032,400 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 20
GIẢI 2 4 số 500,000 841
GIẢI 3 3 số 50,000 16,495
Power 655 ngày 9/3/2023
Kỳ quay thưởng #850 | Ngày quay thưởng 9/3/2023
 • 12
 • 22
 • 28
 • 34
 • 53
 • 54
 • 40
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
54,468,180,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,959,716,750 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 54,468,180,300 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,959,716,750 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 10
GIẢI 2 4 số 500,000 593
GIẢI 3 3 số 50,000 14,227
Power 655 ngày 7/3/2023
Kỳ quay thưởng #849 | Ngày quay thưởng 7/3/2023
 • 08
 • 22
 • 25
 • 27
 • 39
 • 50
 • 28
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
52,053,289,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,691,395,500 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 52,053,289,050 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,691,395,500 0
GIẢI 1 5 số 40,000,000 19
GIẢI 2 4 số 500,000 846
GIẢI 3 3 số 50,000 16,361