Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Kỳ quay thưởng #674 | Ngày quay thưởng 18/1/2022
 • 06
 • 15
 • 16
 • 33
 • 41
 • 43
 • 51
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
40,661,845,500 đồng
Tăng 2,267,574,300đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,428,404,250 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 40,661,845,500 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,428,404,250 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 15
Giải nhì 4 số 500,000 721
Giải ba 3 số 50,000 15,339
Kỳ quay thưởng #673 | Ngày quay thưởng 15/1/2022
 • 20
 • 26
 • 41
 • 46
 • 47
 • 48
 • 18
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
38,394,271,200 đồng
Tăng 2,251,207,800đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
4,176,451,550 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 38,394,271,200 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 4,176,451,550 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 12
Giải nhì 4 số 500,000 473
Giải ba 3 số 50,000 10,831
Kỳ quay thưởng #672 | Ngày quay thưởng 13/1/2022
 • 07
 • 12
 • 17
 • 26
 • 37
 • 46
 • 28
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
36,143,063,400 đồng
Tăng 1,829,966,850đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,926,317,350 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 36,143,063,400 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,926,317,350 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 13
Giải nhì 4 số 500,000 719
Giải ba 3 số 50,000 13,837
Kỳ quay thưởng #671 | Ngày quay thưởng 11/1/2022
 • 12
 • 25
 • 26
 • 28
 • 33
 • 46
 • 22
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
34,313,096,550 đồng
Tăng 2,271,816,000đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,722,987,700 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 34,313,096,550 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,722,987,700 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 7
Giải nhì 4 số 500,000 668
Giải ba 3 số 50,000 15,316
Kỳ quay thưởng #670 | Ngày quay thưởng 8/1/2022
 • 06
 • 17
 • 37
 • 41
 • 48
 • 50
 • 13
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
32,041,280,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,470,563,700 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 32,041,280,550 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,470,563,700 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 5
Giải nhì 4 số 500,000 488
Giải ba 3 số 50,000 10,830