Kết quả xổ số điện toán vietlott 6/55 tại Việt Nam

Kỳ quay thưởng #449 | Ngày quay thưởng 11-07-2020
 • 03
 • 04
 • 06
 • 14
 • 20
 • 38
 • 35
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
74,543,157,300 đồng
Tăng 2,141,677,350đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,237,964,150 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 74,543,157,300 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,237,964,150 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 10
Giải nhì 4 số 500,000 692
Giải ba 3 số 50,000 14,975
Kỳ quay thưởng #448 | Ngày quay thưởng 09-07-2020
 • 03
 • 10
 • 11
 • 17
 • 26
 • 54
 • 21
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
72,401,479,950 đồng
Tăng 2,038,842,450đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,472,460,950 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 72,401,479,950 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,472,460,950 1
Giải nhất 5 số 40,000,000 11
Giải nhì 4 số 500,000 650
Giải ba 3 số 50,000 14,427
Kỳ quay thưởng #447 | Ngày quay thưởng 07-07-2020
 • 07
 • 24
 • 32
 • 35
 • 48
 • 50
 • 01
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
70,362,637,500 đồng
Tăng 2,213,306,100đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,245,922,900 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 70,362,637,500 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,245,922,900 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 12
Giải nhì 4 số 500,000 720
Giải ba 3 số 50,000 14,501
Kỳ quay thưởng #446 | Ngày quay thưởng 04-07-2020
 • 03
 • 09
 • 10
 • 18
 • 29
 • 45
 • 36
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
68,149,331,400 đồng
Tăng 1,782,728,100đ so với kỳ trước
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,853,016,050 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 68,149,331,400 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,853,016,050 1
Giải nhất 5 số 40,000,000 11
Giải nhì 4 số 500,000 817
Giải ba 3 số 50,000 16,254
Kỳ quay thưởng #445 | Ngày quay thưởng 02-07-2020
 • 04
 • 10
 • 20
 • 38
 • 48
 • 53
 • 05
Giá trị Jackpot 1 lần quay này
66,366,603,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 lần quay này
3,654,935,150 đồng
Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 66,366,603,300 0
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 3,654,935,150 0
Giải nhất 5 số 40,000,000 10
Giải nhì 4 số 500,000 524
Giải ba 3 số 50,000 11,779