Thong ke XSDBI – Thống kê kết quả xổ số Bình Định miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Bình Định – Thống kê XSDBI đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSBDI – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Bình Định là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSBDI sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSBDI TỪ 21-12-2023 ĐẾN 11-07-2024

509339
579838
443605
440661
355932
037760
348464
642864
159648
070593
525120
950417
849263
666069
315683
217426
413781
645366
288648
517422
051442
229333
725475
109868
609435
866431
283930
660713
563819
402055

Thống kê lô gan Bình Định – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Bình Định là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSBDI TỪ 21-12-2023 ĐẾN 11-07-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
64 21 kỳ (141 ngày) 30% 2024-02-22
80 21 kỳ (141 ngày) 30% 2024-02-22
96 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2024-03-07
94 18 kỳ (120 ngày) 40% 2024-03-14
67 18 kỳ (120 ngày) 40% 2024-03-14
53 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2024-03-21
40 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-04-18
49 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-04-18
84 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-04-18
25 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-04-18
15 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-04-18
59 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-04-25
11 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-04-25
90 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-04-25
45 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-05-02
82 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-05-02
93 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-05-09
10 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-05-09
54 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-05-09
37 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-05-09
12 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-05-09
57 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-05-09
06 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-05-16
56 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-05-16
76 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-05-16
00 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-05-16
44 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-05-16
38 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
86 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
85 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
33 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
60 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
34 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
70 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
46 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
92 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
35 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
87 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
58 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
73 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
69 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
07 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
41 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
04 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
79 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
77 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
22 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
32 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
89 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
02 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
83 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
98 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
68 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
28 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
14 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
30 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
71 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
23 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
74 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
20 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
66 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
43 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
91 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
29 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
47 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
08 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
27 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
51 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
13 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
72 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
17 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
78 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
42 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
21 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
52 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
19 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
24 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
63 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
16 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
18 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
62 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
09 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
05 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
31 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
26 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
65 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
36 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
50 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
61 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
48 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
39 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
81 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
97 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
55 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
95 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
99 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
88 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
03 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11

Thống kê tần suất Bình Định – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSBDI – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Bình Định, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSBDI TỪ 21-12-2023 ĐẾN 11-07-2024

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
09 10 lần 96.6667% 2024-07-11
83 10 lần 86.6667% 2024-06-20
33 10 lần 76.6667% 2024-05-30
05 9 lần 96.6667% 2024-07-11
31 9 lần 96.6667% 2024-07-11
26 9 lần 96.6667% 2024-07-11
65 9 lần 96.6667% 2024-07-11
17 9 lần 93.3333% 2024-07-04
98 9 lần 86.6667% 2024-06-20
92 9 lần 80% 2024-06-06
36 8 lần 96.6667% 2024-07-11
50 8 lần 96.6667% 2024-07-11
78 8 lần 93.3333% 2024-07-04
42 8 lần 93.3333% 2024-07-04
23 8 lần 90% 2024-06-27
41 8 lần 83.3333% 2024-06-13
35 8 lần 80% 2024-06-06
93 8 lần 66.6667% 2024-05-09
10 8 lần 66.6667% 2024-05-09
40 8 lần 56.6667% 2024-04-18
61 7 lần 96.6667% 2024-07-11
48 7 lần 96.6667% 2024-07-11
39 7 lần 96.6667% 2024-07-11
21 7 lần 93.3333% 2024-07-04
52 7 lần 93.3333% 2024-07-04
74 7 lần 90% 2024-06-27
20 7 lần 90% 2024-06-27
66 7 lần 90% 2024-06-27
60 7 lần 76.6667% 2024-05-30
38 7 lần 73.3333% 2024-05-23
81 6 lần 96.6667% 2024-07-11
97 6 lần 96.6667% 2024-07-11
19 6 lần 93.3333% 2024-07-04
75 6 lần 93.3333% 2024-07-04
24 6 lần 93.3333% 2024-07-04
43 6 lần 90% 2024-06-27
91 6 lần 90% 2024-06-27
68 6 lần 86.6667% 2024-06-20
28 6 lần 86.6667% 2024-06-20
14 6 lần 86.6667% 2024-06-20
04 6 lần 83.3333% 2024-06-13
79 6 lần 83.3333% 2024-06-13
87 6 lần 80% 2024-06-06
86 6 lần 73.3333% 2024-05-23
06 6 lần 70% 2024-05-16
55 5 lần 96.6667% 2024-07-11
01 5 lần 96.6667% 2024-07-11
63 5 lần 93.3333% 2024-07-04
16 5 lần 93.3333% 2024-07-04
18 5 lần 93.3333% 2024-07-04
62 5 lần 93.3333% 2024-07-04
29 5 lần 90% 2024-06-27
47 5 lần 90% 2024-06-27
08 5 lần 90% 2024-06-27
30 5 lần 86.6667% 2024-06-20
77 5 lần 83.3333% 2024-06-13
22 5 lần 83.3333% 2024-06-13
58 5 lần 80% 2024-06-06
56 5 lần 70% 2024-05-16
54 5 lần 66.6667% 2024-05-09
37 5 lần 66.6667% 2024-05-09
59 5 lần 60% 2024-04-25
49 5 lần 56.6667% 2024-04-18
95 4 lần 96.6667% 2024-07-11
27 4 lần 90% 2024-06-27
51 4 lần 90% 2024-06-27
71 4 lần 86.6667% 2024-06-20
32 4 lần 83.3333% 2024-06-13
73 4 lần 80% 2024-06-06
34 4 lần 76.6667% 2024-05-30
45 4 lần 63.3333% 2024-05-02
82 4 lần 63.3333% 2024-05-02
11 4 lần 60% 2024-04-25
84 4 lần 56.6667% 2024-04-18
25 4 lần 56.6667% 2024-04-18
64 4 lần 30% 2024-02-22
99 3 lần 96.6667% 2024-07-11
88 3 lần 96.6667% 2024-07-11
03 3 lần 96.6667% 2024-07-11
13 3 lần 90% 2024-06-27
72 3 lần 90% 2024-06-27
89 3 lần 83.3333% 2024-06-13
02 3 lần 83.3333% 2024-06-13
69 3 lần 80% 2024-06-06
70 3 lần 76.6667% 2024-05-30
46 3 lần 76.6667% 2024-05-30
76 3 lần 70% 2024-05-16
00 3 lần 70% 2024-05-16
12 3 lần 66.6667% 2024-05-09
57 3 lần 66.6667% 2024-05-09
53 3 lần 43.3333% 2024-03-21
94 3 lần 40% 2024-03-14
67 3 lần 40% 2024-03-14
96 3 lần 36.6667% 2024-03-07
07 2 lần 80% 2024-06-06
85 2 lần 73.3333% 2024-05-23
90 2 lần 60% 2024-04-25
15 2 lần 56.6667% 2024-04-18
80 2 lần 30% 2024-02-22
44 1 lần 70% 2024-05-16

Thống kê đầu đuôi Bình Định – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Bình Định hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Bình Định.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSBDI TỪ 21-12-2023 ĐẾN 11-07-2024

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 5, 9, 1, 3, 8, 4, 2, 7, 6, 0 52 0 5, 2, 3, 7, 6, 0, 1, 9, 4, 8 53
1 9, 6, 8, 7, 3, 4, 2, 0, 1, 5 51 1 6, 8, 3, 0, 2, 9, 5, 7, 4, 1 60
2 6, 1, 4, 9, 0, 3, 7, 8, 2, 5 61 2 5, 4, 6, 7, 2, 0, 3, 9, 1, 8 51
3 6, 1, 9, 0, 2, 5, 3, 4, 8, 7 67 3 0, 6, 1, 4, 2, 8, 7, 3, 9, 5 60
4 8, 2, 3, 7, 1, 6, 4, 5, 0, 9 55 4 2, 7, 1, 0, 3, 4, 5, 8, 9, 6 46
5 5, 0, 2, 1, 8, 6, 4, 7, 9, 3 50 5 5, 9, 0, 6, 7, 3, 8, 4, 1, 2 53
6 1, 5, 3, 2, 6, 8, 9, 0, 7, 4 56 6 3, 2, 1, 6, 4, 8, 0, 7, 5, 9 55
7 8, 5, 2, 4, 1, 7, 9, 3, 0, 6 49 7 9, 1, 4, 2, 7, 0, 8, 5, 3, 6 48
8 1, 8, 3, 9, 7, 6, 5, 2, 4, 0 46 8 4, 8, 7, 1, 0, 6, 9, 2, 5, 3 61
9 5, 7, 9, 1, 8, 2, 3, 0, 4, 6 53 9 0, 9, 3, 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4 53

Thống kê xổ số Bình Định là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Bình Định cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSBDI được phát hành khi nào?

Xổ số Bình Định thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 5 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSBDI kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 5: Quảng Trị - Quảng Bình

Thống kê xổ số Bình Định đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Bình Định được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Bình Định sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt XSBDI: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Bình Định: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất Bình Định: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Định: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSBDI góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSBDI hay Quay thử XSBDI ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Bình Định tại xsmb99?

Thống kê BDI tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Bình Định tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSBDI”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Bình Định tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Bình Định từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSBDI hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung