Thong ke XSDNG – Thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Đà Nẵng – Thống kê XSDNG đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XDNG – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Đà Nẵng là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSDNG sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDNG TỪ 28-03-2020 ĐẾN 01-08-2020

926228
918486
933125
012884
482928
188923
389652
929214
313247
073189
120134
153980
283324
611745
885385
418487
693928
278297
740247
762043
269328
848322
484459
754444
625057
170144
746980
831979
881601
978315

Thống kê lô gan Đà Nẵng – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Đà Nẵng là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSDNG TỪ 28-03-2020 ĐẾN 01-08-2020

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
78 29 kỳ (99 ngày) 3.3333% 2020-04-25
56 21 kỳ (71 ngày) 30% 2020-05-23
68 20 kỳ (67 ngày) 33.3333% 2020-05-27
69 20 kỳ (67 ngày) 33.3333% 2020-05-27
32 17 kỳ (57 ngày) 43.3333% 2020-06-06
50 15 kỳ (50 ngày) 50% 2020-06-13
25 14 kỳ (46 ngày) 53.3333% 2020-06-17
84 14 kỳ (46 ngày) 53.3333% 2020-06-17
16 14 kỳ (46 ngày) 53.3333% 2020-06-17
63 13 kỳ (43 ngày) 56.6667% 2020-06-20
65 13 kỳ (43 ngày) 56.6667% 2020-06-20
11 13 kỳ (43 ngày) 56.6667% 2020-06-20
91 12 kỳ (39 ngày) 60% 2020-06-24
70 12 kỳ (39 ngày) 60% 2020-06-24
30 12 kỳ (39 ngày) 60% 2020-06-24
47 12 kỳ (39 ngày) 60% 2020-06-24
06 12 kỳ (39 ngày) 60% 2020-06-24
33 12 kỳ (39 ngày) 60% 2020-06-24
36 10 kỳ (32 ngày) 66.6667% 2020-07-01
95 10 kỳ (32 ngày) 66.6667% 2020-07-01
02 10 kỳ (32 ngày) 66.6667% 2020-07-01
67 9 kỳ (29 ngày) 70% 2020-07-04
31 9 kỳ (29 ngày) 70% 2020-07-04
04 9 kỳ (29 ngày) 70% 2020-07-04
87 8 kỳ (25 ngày) 73.3333% 2020-07-08
43 8 kỳ (25 ngày) 73.3333% 2020-07-08
07 8 kỳ (25 ngày) 73.3333% 2020-07-08
98 8 kỳ (25 ngày) 73.3333% 2020-07-08
29 8 kỳ (25 ngày) 73.3333% 2020-07-08
49 8 kỳ (25 ngày) 73.3333% 2020-07-08
42 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2020-07-11
00 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2020-07-11
82 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2020-07-11
76 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2020-07-11
81 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2020-07-11
57 6 kỳ (18 ngày) 80% 2020-07-15
48 6 kỳ (18 ngày) 80% 2020-07-15
73 6 kỳ (18 ngày) 80% 2020-07-15
94 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
74 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
23 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
20 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
66 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
05 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
35 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
24 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
44 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2020-07-18
85 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
80 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
45 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
03 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
19 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
88 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
72 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
83 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
14 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
46 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
17 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
22 4 kỳ (11 ngày) 86.6667% 2020-07-22
61 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
09 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
08 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
64 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
75 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
34 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
28 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
21 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
79 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
41 3 kỳ (8 ngày) 90% 2020-07-25
58 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
93 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
37 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
59 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
92 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
89 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
52 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
13 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
62 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
40 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
10 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
01 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
39 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
99 2 kỳ (4 ngày) 93.3333% 2020-07-29
97 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
53 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
77 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
60 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
38 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
12 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
90 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
27 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
26 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
86 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
18 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
54 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
55 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01
96 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2020-08-01

Thống kê tần suất Đà Nẵng – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSDNG – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Đà Nẵng, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSDNG TỪ 28-03-2020 ĐẾN 01-08-2020

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
28 13 lần 90% 2020-07-25
10 11 lần 93.3333% 2020-07-29
64 10 lần 90% 2020-07-25
53 9 lần 96.6667% 2020-08-01
97 9 lần 96.6667% 2020-08-01
58 8 lần 93.3333% 2020-07-29
08 8 lần 90% 2020-07-25
09 8 lần 90% 2020-07-25
46 8 lần 86.6667% 2020-07-22
14 8 lần 86.6667% 2020-07-22
44 8 lần 83.3333% 2020-07-18
59 8 lần 93.3333% 2020-07-29
20 8 lần 83.3333% 2020-07-18
98 8 lần 73.3333% 2020-07-08
84 8 lần 53.3333% 2020-06-17
86 8 lần 96.6667% 2020-08-01
74 8 lần 83.3333% 2020-07-18
23 7 lần 83.3333% 2020-07-18
54 7 lần 96.6667% 2020-08-01
85 7 lần 86.6667% 2020-07-22
88 7 lần 86.6667% 2020-07-22
94 7 lần 83.3333% 2020-07-18
76 7 lần 76.6667% 2020-07-11
07 7 lần 73.3333% 2020-07-08
66 7 lần 83.3333% 2020-07-18
50 7 lần 50% 2020-06-13
68 7 lần 33.3333% 2020-05-27
79 7 lần 90% 2020-07-25
15 7 lần 96.6667% 2020-08-01
17 7 lần 86.6667% 2020-07-22
77 7 lần 96.6667% 2020-08-01
60 7 lần 96.6667% 2020-08-01
93 7 lần 93.3333% 2020-07-29
62 7 lần 93.3333% 2020-07-29
12 7 lần 96.6667% 2020-08-01
83 6 lần 86.6667% 2020-07-22
90 6 lần 96.6667% 2020-08-01
27 6 lần 96.6667% 2020-08-01
05 6 lần 83.3333% 2020-07-18
48 6 lần 80% 2020-07-15
73 6 lần 80% 2020-07-15
81 6 lần 76.6667% 2020-07-11
37 6 lần 93.3333% 2020-07-29
89 6 lần 93.3333% 2020-07-29
41 6 lần 90% 2020-07-25
52 6 lần 93.3333% 2020-07-29
36 6 lần 66.6667% 2020-07-01
40 6 lần 93.3333% 2020-07-29
70 6 lần 60% 2020-06-24
18 6 lần 96.6667% 2020-08-01
04 5 lần 70% 2020-07-04
43 5 lần 73.3333% 2020-07-08
29 5 lần 73.3333% 2020-07-08
02 5 lần 66.6667% 2020-07-01
39 5 lần 93.3333% 2020-07-29
57 5 lần 80% 2020-07-15
16 5 lần 53.3333% 2020-06-17
55 5 lần 96.6667% 2020-08-01
82 5 lần 76.6667% 2020-07-11
21 5 lần 90% 2020-07-25
45 5 lần 86.6667% 2020-07-22
03 5 lần 86.6667% 2020-07-22
34 5 lần 90% 2020-07-25
22 5 lần 86.6667% 2020-07-22
99 4 lần 93.3333% 2020-07-29
38 4 lần 96.6667% 2020-08-01
92 4 lần 93.3333% 2020-07-29
61 4 lần 90% 2020-07-25
24 4 lần 83.3333% 2020-07-18
80 4 lần 86.6667% 2020-07-22
87 4 lần 73.3333% 2020-07-08
35 4 lần 83.3333% 2020-07-18
01 4 lần 93.3333% 2020-07-29
00 4 lần 76.6667% 2020-07-11
51 4 lần 96.6667% 2020-08-01
32 3 lần 43.3333% 2020-06-06
11 3 lần 56.6667% 2020-06-20
13 3 lần 93.3333% 2020-07-29
65 3 lần 56.6667% 2020-06-20
91 3 lần 60% 2020-06-24
19 3 lần 86.6667% 2020-07-22
06 3 lần 60% 2020-06-24
96 3 lần 96.6667% 2020-08-01
26 3 lần 96.6667% 2020-08-01
95 3 lần 66.6667% 2020-07-01
42 3 lần 76.6667% 2020-07-11
67 3 lần 70% 2020-07-04
72 3 lần 86.6667% 2020-07-22
49 3 lần 73.3333% 2020-07-08
47 3 lần 60% 2020-06-24
71 2 lần 96.6667% 2020-08-01
56 2 lần 30% 2020-05-23
30 2 lần 60% 2020-06-24
25 2 lần 53.3333% 2020-06-17
63 2 lần 56.6667% 2020-06-20
33 2 lần 60% 2020-06-24
31 2 lần 70% 2020-07-04
69 1 lần 33.3333% 2020-05-27
75 1 lần 90% 2020-07-25
78 1 lần 3.3333% 2020-04-25

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Đà Nẵng.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSDNG TỪ 28-03-2020 ĐẾN 01-08-2020

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 1, 8, 9, 3, 5, 0, 7, 4, 2, 6 55 0 6, 9, 4, 1, 8, 2, 0, 7, 3, 5 61
1 5, 8, 2, 0, 3, 4, 9, 7, 1, 6 60 1 5, 7, 0, 6, 2, 4, 8, 3, 9, 1 39
2 7, 6, 8, 1, 2, 4, 0, 3, 9, 5 58 2 1, 6, 5, 9, 7, 2, 8, 4, 0, 3 48
3 8, 9, 7, 4, 5, 1, 6, 3, 0, 2 39 3 5, 9, 1, 8, 0, 2, 7, 4, 3, 6 52
4 0, 1, 6, 5, 4, 8, 2, 3, 9, 7 53 4 5, 6, 3, 1, 4, 9, 2, 7, 0, 8 70
5 4, 1, 5, 3, 2, 9, 8, 7, 0, 6 61 5 1, 5, 7, 8, 4, 0, 3, 9, 6, 2 43
6 0, 2, 4, 1, 6, 7, 5, 3, 9, 8 51 6 9, 8, 2, 4, 6, 7, 3, 0, 1, 5 52
7 7, 1, 9, 5, 2, 4, 3, 6, 0, 8 48 7 7, 9, 2, 3, 1, 5, 0, 8, 6, 4 57
8 6, 9, 0, 3, 8, 5, 2, 1, 7, 4 61 8 3, 1, 5, 0, 2, 8, 4, 9, 6, 7 68
9 7, 6, 0, 3, 9, 2, 4, 8, 5, 1 54 9 9, 8, 3, 5, 7, 0, 1, 2, 4, 6 50

Thống kê xsdng là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Đà Nẵng cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSDNG được phát hành khi nào?

Xổ số Đà Nẵng thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSDNG kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra cùng ngày, xsmb99 cũng phát hành 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 4: Khánh Hòa

Thống kê xổ số Đà Nẵng đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Đà Nẵng được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Đà Nẵng sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSDNG: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan DNG: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Đà Nẵng: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi DNG: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSDNG góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSDNG hay Quay thử XSDNG ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Đà Nẵng tại xsmb99?

Thống kê DNG tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Đà Nẵng tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSDNG”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Đà Nẵng tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Đà Nẵng từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSDNG hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSDNG tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSDNG tại xsmb99!