Thong ke XSDNO – Thống kê xổ số Đắk Nông miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Đắk Nông – Thống kê XSDNO đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSDNO – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Đắk Nông là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSDNO sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSDNO TỪ 26-06-2021 ĐẾN 15-01-2022

129903
088165
425487
552114
922213
343438
957308
484678
126283
127433
440199
452892
719236
141166
735007
112407
232741
332808
942657
290163
986356
353103
322696
142046
808868
300208
133633
301038

Thống kê lô gan Đắk Nông – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Đắk Nông là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSDNO TỪ 26-06-2021 ĐẾN 15-01-2022

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
24 kỳ (162 ngày) 20% 2021-08-07
16 21 kỳ (141 ngày) 30% 2021-08-28
22 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2021-09-04
94 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-09-25
97 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-10-02
39 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-10-02
05 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-10-09
74 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-10-16
40 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-10-23
98 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-10-30
78 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-10-30
79 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-10-30
61 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-11-06
84 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-11-06
66 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-11-06
43 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-11-06
28 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-11-13
83 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-11-13
53 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-11-13
54 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-11-20
45 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-11-20
67 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-11-20
23 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-11-20
63 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-11-27
56 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-11-27
93 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-11-27
91 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-12-04
71 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-12-04
32 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-12-04
85 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-12-04
35 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
01 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
44 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
15 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
41 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
76 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
55 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
47 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
69 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
96 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
90 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
10 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-12-11
87 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
09 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
81 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
00 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
77 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
70 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
50 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
95 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
60 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
30 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-12-18
89 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-12-25
02 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-12-25
75 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-12-25
68 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-12-25
13 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-12-25
46 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-12-25
80 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-12-25
65 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-12-25
17 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
49 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
42 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
12 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
57 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
31 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
20 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
82 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
06 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
92 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
08 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-01-01
21 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
18 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
24 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
99 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
62 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
73 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
48 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
11 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
33 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
14 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
59 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
58 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
25 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-01-08
26 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
64 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
27 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
03 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
04 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
72 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
52 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
88 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
29 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
38 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
07 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
34 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
36 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
37 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15
86 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-01-15

Thống kê tần suất Đắk Nông – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSDNO – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Đắk Nông, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSDNO TỪ 26-06-2021 ĐẾN 15-01-2022

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
36 lần 20% 2021-08-07
45 11 lần 70% 2021-11-20
18 11 lần 93.3333% 2022-01-08
99 11 lần 93.3333% 2022-01-08
21 9 lần 93.3333% 2022-01-08
38 9 lần 96.6667% 2022-01-15
81 8 lần 83.3333% 2021-12-18
63 8 lần 73.3333% 2021-11-27
02 8 lần 86.6667% 2021-12-25
65 8 lần 86.6667% 2021-12-25
69 8 lần 80% 2021-12-11
17 8 lần 90% 2022-01-01
62 8 lần 93.3333% 2022-01-08
48 8 lần 93.3333% 2022-01-08
11 7 lần 93.3333% 2022-01-08
68 7 lần 86.6667% 2021-12-25
90 7 lần 80% 2021-12-11
27 7 lần 96.6667% 2022-01-15
03 7 lần 96.6667% 2022-01-15
12 7 lần 90% 2022-01-01
13 7 lần 86.6667% 2021-12-25
46 7 lần 86.6667% 2021-12-25
80 7 lần 86.6667% 2021-12-25
50 7 lần 83.3333% 2021-12-18
66 6 lần 63.3333% 2021-11-06
97 6 lần 46.6667% 2021-10-02
95 6 lần 83.3333% 2021-12-18
39 6 lần 46.6667% 2021-10-02
91 6 lần 76.6667% 2021-12-04
04 6 lần 96.6667% 2022-01-15
77 6 lần 83.3333% 2021-12-18
78 6 lần 60% 2021-10-30
41 6 lần 80% 2021-12-11
76 6 lần 80% 2021-12-11
82 6 lần 90% 2022-01-01
72 6 lần 96.6667% 2022-01-15
92 6 lần 90% 2022-01-01
52 6 lần 96.6667% 2022-01-15
51 6 lần 96.6667% 2022-01-15
08 6 lần 90% 2022-01-01
33 6 lần 93.3333% 2022-01-08
14 6 lần 93.3333% 2022-01-08
07 6 lần 96.6667% 2022-01-15
16 5 lần 30% 2021-08-28
23 5 lần 70% 2021-11-20
56 5 lần 73.3333% 2021-11-27
85 5 lần 76.6667% 2021-12-04
34 5 lần 96.6667% 2022-01-15
86 5 lần 96.6667% 2022-01-15
87 5 lần 83.3333% 2021-12-18
58 5 lần 93.3333% 2022-01-08
44 5 lần 80% 2021-12-11
36 5 lần 96.6667% 2022-01-15
37 5 lần 96.6667% 2022-01-15
09 4 lần 83.3333% 2021-12-18
83 4 lần 66.6667% 2021-11-13
57 4 lần 90% 2022-01-01
26 4 lần 96.6667% 2022-01-15
19 4 lần 96.6667% 2022-01-15
93 4 lần 73.3333% 2021-11-27
06 4 lần 90% 2022-01-01
32 4 lần 76.6667% 2021-12-04
20 4 lần 90% 2022-01-01
84 4 lần 63.3333% 2021-11-06
47 4 lần 80% 2021-12-11
25 4 lần 93.3333% 2022-01-08
53 4 lần 66.6667% 2021-11-13
89 4 lần 86.6667% 2021-12-25
55 4 lần 80% 2021-12-11
64 4 lần 96.6667% 2022-01-15
59 4 lần 93.3333% 2022-01-08
96 4 lần 80% 2021-12-11
73 4 lần 93.3333% 2022-01-08
49 4 lần 90% 2022-01-01
00 4 lần 83.3333% 2021-12-18
70 4 lần 83.3333% 2021-12-18
74 3 lần 53.3333% 2021-10-16
42 3 lần 90% 2022-01-01
05 3 lần 50% 2021-10-09
88 3 lần 96.6667% 2022-01-15
22 3 lần 33.3333% 2021-09-04
43 3 lần 63.3333% 2021-11-06
98 3 lần 60% 2021-10-30
30 3 lần 83.3333% 2021-12-18
29 3 lần 96.6667% 2022-01-15
35 3 lần 80% 2021-12-11
54 3 lần 70% 2021-11-20
71 3 lần 76.6667% 2021-12-04
75 3 lần 86.6667% 2021-12-25
31 3 lần 90% 2022-01-01
15 3 lần 80% 2021-12-11
24 3 lần 93.3333% 2022-01-08
60 2 lần 83.3333% 2021-12-18
28 2 lần 66.6667% 2021-11-13
01 2 lần 80% 2021-12-11
61 2 lần 63.3333% 2021-11-06
40 2 lần 56.6667% 2021-10-23
10 1 lần 80% 2021-12-11
67 1 lần 70% 2021-11-20
94 1 lần 43.3333% 2021-09-25
79 1 lần 60% 2021-10-30

Thống kê đầu đuôi Đắk Nông – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Đắk Nông hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Đắk Nông.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSDNO TỪ 26-06-2021 ĐẾN 15-01-2022

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 7, 4, 3, 8, 6, 2, 9, 0, 1, 5 50 0 2, 8, 5, 3, 7, 0, 6, 9, 1, 4 41
1 9, 4, 1, 8, 2, 7, 3, 5, 0, 6 59 1 5, 2, 1, 3, 8, 4, 0, 7, 9, 6 52
2 6, 7, 9, 4, 1, 5, 0, 3, 8, 2 44 2 5, 7, 6, 1, 9, 4, 8, 0, 3, 2 57
3 8, 7, 6, 4, 3, 1, 0, 5, 2, 9 49 3 0, 3, 7, 1, 6, 9, 2, 5, 8, 4 52
4 8, 9, 2, 6, 1, 4, 7, 5, 3, 0 53 4 0, 6, 3, 2, 1, 4, 5, 8, 7, 9 40
5 2, 1, 8, 9, 7, 0, 5, 6, 4, 3 48 5 2, 6, 7, 9, 1, 5, 3, 8, 4, 0 50
6 4, 2, 8, 5, 0, 9, 3, 7, 6, 1 54 6 2, 3, 8, 0, 4, 9, 7, 5, 6, 1 51
7 2, 3, 5, 0, 7, 6, 1, 9, 8, 4 42 7 3, 0, 2, 5, 1, 8, 7, 4, 6, 9 52
8 8, 6, 2, 0, 9, 1, 7, 5, 3, 4 51 8 3, 8, 4, 5, 1, 0, 6, 2, 7, 9 60
9 9, 2, 5, 6, 0, 1, 3, 8, 7, 4 54 9 1, 2, 9, 5, 4, 8, 0, 6, 7, 3 49

Thống kê xổ số Đắk Nông là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Đắk Nông cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSDNO được phát hành khi nào?

Xổ số Đắk Nông thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 7 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSDNO kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 7: Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thống kê xổ số Đắk Nông đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Đắk Nông được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Đắk Nông sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Đắk Nông: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất loto Đắk Nông: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi Đắk Nông: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSDNO góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSDNO hay Quay thử XSDNO ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Đắk Nông tại xsmb99?

Thống kê DNO tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Đắk Nông tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSDNO”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Đắk Nông tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Đắk Nông từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSDNO hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung