Thong ke XSKonTum – Thống kê xổ số Kon Tum miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Kon Tum – Thống kê XSKonTum đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSKonTum – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Kon Tum là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSKonTum sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSKT TỪ 05-03-2023 ĐẾN 24-09-2023

212286
077717
560105
579113
334320
619438
889572
304673
835919
663950
603489
602436
876090
767900
093884
795706
900618
496524
538869
598878
437292
864681
246670
337246
368137
650472
274909
643539
179674
848314

Thống kê lô gan Kon Tum – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Kon Tum là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSKT TỪ 05-03-2023 ĐẾN 24-09-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
22 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2023-04-30
26 22 kỳ (148 ngày) 26.6667% 2023-04-30
23 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2023-05-21
86 18 kỳ (120 ngày) 40% 2023-05-28
71 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-18
90 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-18
62 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-18
21 15 kỳ (99 ngày) 50% 2023-06-18
80 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2023-06-25
96 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2023-07-02
91 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-09
08 12 kỳ (78 ngày) 60% 2023-07-09
93 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2023-07-16
19 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-23
76 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-23
99 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2023-07-23
67 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-07-30
88 9 kỳ (57 ngày) 70% 2023-07-30
66 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-06
13 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-06
82 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2023-08-06
18 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
02 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
81 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
45 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
87 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
50 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
68 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
47 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2023-08-13
78 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
79 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
89 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
94 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
83 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
98 6 kỳ (36 ngày) 80% 2023-08-20
56 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
29 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
57 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
41 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
60 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
43 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
17 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
73 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
65 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
95 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
53 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2023-08-27
12 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
46 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
49 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
09 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
48 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
24 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
69 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
00 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
84 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
51 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
35 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
32 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2023-09-03
39 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
92 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
38 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
28 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
07 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
15 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
42 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
27 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
72 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
34 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
05 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
54 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
11 3 kỳ (15 ngày) 90% 2023-09-10
03 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
06 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
33 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
44 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
85 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
20 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
30 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
61 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
36 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
74 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
25 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
58 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2023-09-17
10 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
04 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
14 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
55 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
64 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
77 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
97 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
59 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
31 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
70 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
37 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
52 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
40 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
16 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24
63 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-09-24

Thống kê tần suất Kon Tum – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSKonTum – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Kon Tum, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSKT TỪ 05-03-2023 ĐẾN 24-09-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
03 12 lần 93.3333% 2023-09-17
10 10 lần 96.6667% 2023-09-24
06 10 lần 93.3333% 2023-09-17
39 10 lần 90% 2023-09-10
92 10 lần 90% 2023-09-10
56 10 lần 83.3333% 2023-08-27
04 9 lần 96.6667% 2023-09-24
33 9 lần 93.3333% 2023-09-17
12 9 lần 86.6667% 2023-09-03
78 9 lần 80% 2023-08-20
14 8 lần 96.6667% 2023-09-24
44 8 lần 93.3333% 2023-09-17
38 8 lần 90% 2023-09-10
28 8 lần 90% 2023-09-10
07 8 lần 90% 2023-09-10
15 8 lần 90% 2023-09-10
46 8 lần 86.6667% 2023-09-03
29 8 lần 83.3333% 2023-08-27
18 8 lần 76.6667% 2023-08-13
19 8 lần 66.6667% 2023-07-23
71 8 lần 50% 2023-06-18
55 7 lần 96.6667% 2023-09-24
64 7 lần 96.6667% 2023-09-24
77 7 lần 96.6667% 2023-09-24
42 7 lần 90% 2023-09-10
49 7 lần 86.6667% 2023-09-03
57 7 lần 83.3333% 2023-08-27
02 7 lần 76.6667% 2023-08-13
66 7 lần 73.3333% 2023-08-06
97 6 lần 96.6667% 2023-09-24
59 6 lần 96.6667% 2023-09-24
85 6 lần 93.3333% 2023-09-17
20 6 lần 93.3333% 2023-09-17
75 6 lần 93.3333% 2023-09-17
27 6 lần 90% 2023-09-10
72 6 lần 90% 2023-09-10
34 6 lần 90% 2023-09-10
09 6 lần 86.6667% 2023-09-03
41 6 lần 83.3333% 2023-08-27
79 6 lần 80% 2023-08-20
89 6 lần 80% 2023-08-20
91 6 lần 60% 2023-07-09
31 5 lần 96.6667% 2023-09-24
70 5 lần 96.6667% 2023-09-24
30 5 lần 93.3333% 2023-09-17
61 5 lần 93.3333% 2023-09-17
36 5 lần 93.3333% 2023-09-17
48 5 lần 86.6667% 2023-09-03
24 5 lần 86.6667% 2023-09-03
69 5 lần 86.6667% 2023-09-03
60 5 lần 83.3333% 2023-08-27
43 5 lần 83.3333% 2023-08-27
17 5 lần 83.3333% 2023-08-27
73 5 lần 83.3333% 2023-08-27
94 5 lần 80% 2023-08-20
81 5 lần 76.6667% 2023-08-13
45 5 lần 76.6667% 2023-08-13
87 5 lần 76.6667% 2023-08-13
50 5 lần 76.6667% 2023-08-13
68 5 lần 76.6667% 2023-08-13
13 5 lần 73.3333% 2023-08-06
90 5 lần 50% 2023-06-18
74 4 lần 93.3333% 2023-09-17
25 4 lần 93.3333% 2023-09-17
58 4 lần 93.3333% 2023-09-17
05 4 lần 90% 2023-09-10
54 4 lần 90% 2023-09-10
00 4 lần 86.6667% 2023-09-03
84 4 lần 86.6667% 2023-09-03
65 4 lần 83.3333% 2023-08-27
47 4 lần 76.6667% 2023-08-13
76 4 lần 66.6667% 2023-07-23
99 4 lần 66.6667% 2023-07-23
93 4 lần 63.3333% 2023-07-16
96 4 lần 56.6667% 2023-07-02
80 4 lần 53.3333% 2023-06-25
62 4 lần 50% 2023-06-18
37 3 lần 96.6667% 2023-09-24
52 3 lần 96.6667% 2023-09-24
40 3 lần 96.6667% 2023-09-24
01 3 lần 96.6667% 2023-09-24
16 3 lần 96.6667% 2023-09-24
63 3 lần 96.6667% 2023-09-24
51 3 lần 86.6667% 2023-09-03
35 3 lần 86.6667% 2023-09-03
32 3 lần 86.6667% 2023-09-03
95 3 lần 83.3333% 2023-08-27
83 3 lần 80% 2023-08-20
98 3 lần 80% 2023-08-20
67 3 lần 70% 2023-07-30
08 3 lần 60% 2023-07-09
86 3 lần 40% 2023-05-28
11 2 lần 90% 2023-09-10
53 2 lần 83.3333% 2023-08-27
88 2 lần 70% 2023-07-30
21 2 lần 50% 2023-06-18
23 2 lần 36.6667% 2023-05-21
22 2 lần 26.6667% 2023-04-30
26 2 lần 26.6667% 2023-04-30
82 1 lần 73.3333% 2023-08-06

Thống kê đầu đuôi Kon Tum – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Kon Tum hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Kon Tum.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSKT TỪ 05-03-2023 ĐẾN 24-09-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 4, 1, 6, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 8 66 0 1, 4, 7, 3, 2, 0, 6, 5, 8, 9 52
1 4, 0, 6, 1, 5, 2, 7, 8, 3, 9 66 1 3, 0, 6, 1, 5, 4, 8, 9, 7, 2 45
2 5, 0, 7, 8, 4, 9, 1, 3, 2, 6 45 2 5, 9, 7, 4, 1, 3, 0, 8, 6, 2 52
3 1, 7, 0, 3, 6, 9, 8, 4, 5, 2 57 3 6, 3, 0, 4, 5, 7, 8, 1, 9, 2 50
4 0, 4, 2, 8, 6, 9, 3, 1, 5, 7 58 4 1, 0, 6, 7, 4, 5, 3, 2, 8, 9 60
5 5, 2, 9, 8, 4, 1, 7, 6, 3, 0 51 5 5, 8, 2, 7, 0, 1, 3, 9, 6, 4 50
6 4, 3, 1, 9, 0, 5, 8, 6, 7, 2 48 6 1, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 2 56
7 0, 7, 4, 5, 2, 3, 9, 8, 6, 1 60 7 9, 3, 7, 2, 0, 1, 5, 4, 8, 6 54
8 5, 4, 9, 3, 1, 7, 2, 8, 0, 6 39 8 5, 3, 2, 4, 9, 7, 1, 6, 8, 0 55
9 7, 2, 5, 4, 8, 9, 3, 1, 6, 0 50 9 5, 3, 0, 6, 4, 2, 7, 8, 9, 1 66

Thống kê xổ số Kon Tum là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Kon Tum cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSKonTum được phát hành khi nào?

Xổ số Kon Tum thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Chủ nhật hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSKonTum kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Chủ nhật: Khánh Hòa

Thống kê xổ số Kon Tum đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Kon Tum được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Kon Tum sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Kon Tum: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất loto Kon Tum: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi Kon Tum: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSKonTum góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSKonTum hay Quay thử XSKonTum ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Kon Tum tại xsmb99?

Thống kê KonTum tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Kon Tum tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSKonTum”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Kon Tum tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Kon Tum từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSKonTum hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung