Thong ke XSNT – Thống kê kết quả xổ số Ninh Thuận miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê Ninh Thuận – Thống kê XSNT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSNT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Ninh Thuận là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSNT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSNT TỪ 18-09-2020 ĐẾN 09-04-2021

517744
333325
969462
175330
068312
706642
890299
239230
480458
681318
265750
613578
556335
505535
677611
121302
941402
014540
930093
584868
790114
248133
312872
744914
165133
099710
850304
366321
318276
862570

Thống kê lô gan Ninh Thuận – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Ninh Thuận là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSNT TỪ 18-09-2020 ĐẾN 09-04-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
16 21 kỳ (141 ngày) 30% 2020-11-20
56 18 kỳ (120 ngày) 40% 2020-12-11
65 18 kỳ (120 ngày) 40% 2020-12-11
29 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2020-12-18
94 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2020-12-18
69 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2020-12-25
97 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2020-12-25
88 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2020-12-25
89 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-01-01
42 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-01-01
02 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-01-08
95 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-01-15
48 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-01-15
71 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-01-15
34 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-01-22
82 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-01-22
58 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-01-29
68 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-01-29
24 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-01-29
57 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-05
73 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-05
44 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-05
84 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-05
74 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-05
01 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-02-05
30 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-19
09 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-19
77 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-19
66 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-19
99 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-19
92 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-19
98 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-02-19
41 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-26
26 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-26
13 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-26
19 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-26
61 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-26
39 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-26
37 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-02-26
63 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-05
07 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-05
08 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-05
33 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-03-05
79 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-12
10 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-12
00 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-12
47 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-12
35 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-12
22 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-12
45 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-03-12
23 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
03 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
15 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
43 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
80 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
91 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
04 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
40 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
72 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
55 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-03-19
87 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
36 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
54 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
21 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
83 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
05 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
25 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
75 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
81 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
38 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
27 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-03-26
78 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
28 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
49 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
90 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
52 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
67 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
64 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
20 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
18 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
46 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-04-02
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
59 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
12 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
86 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
50 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
11 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
96 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
06 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
62 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
53 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
85 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
93 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
60 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
31 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
32 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
76 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
14 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09
70 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-04-09

Thống kê tần suất Ninh Thuận – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSNT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Ninh Thuận, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSNT TỪ 18-09-2020 ĐẾN 09-04-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
90 12 lần 93.3333% 2021-04-02
30 11 lần 73.3333% 2021-02-19
12 11 lần 96.6667% 2021-04-09
86 10 lần 96.6667% 2021-04-09
36 10 lần 90% 2021-03-26
22 9 lần 83.3333% 2021-03-12
83 9 lần 90% 2021-03-26
53 9 lần 96.6667% 2021-04-09
31 9 lần 96.6667% 2021-04-09
13 9 lần 76.6667% 2021-02-26
37 9 lần 76.6667% 2021-02-26
78 8 lần 93.3333% 2021-04-02
27 8 lần 90% 2021-03-26
54 8 lần 90% 2021-03-26
02 8 lần 53.3333% 2021-01-08
03 8 lần 86.6667% 2021-03-19
67 8 lần 93.3333% 2021-04-02
14 8 lần 96.6667% 2021-04-09
76 8 lần 96.6667% 2021-04-09
93 8 lần 96.6667% 2021-04-09
62 8 lần 96.6667% 2021-04-09
72 7 lần 86.6667% 2021-03-19
63 7 lần 80% 2021-03-05
87 7 lần 90% 2021-03-26
77 7 lần 73.3333% 2021-02-19
70 7 lần 96.6667% 2021-04-09
52 7 lần 93.3333% 2021-04-02
57 7 lần 66.6667% 2021-02-05
50 7 lần 96.6667% 2021-04-09
11 7 lần 96.6667% 2021-04-09
35 6 lần 83.3333% 2021-03-12
18 6 lần 93.3333% 2021-04-02
47 6 lần 83.3333% 2021-03-12
96 6 lần 96.6667% 2021-04-09
61 6 lần 76.6667% 2021-02-26
40 6 lần 86.6667% 2021-03-19
55 6 lần 86.6667% 2021-03-19
58 6 lần 63.3333% 2021-01-29
19 6 lần 76.6667% 2021-02-26
06 6 lần 96.6667% 2021-04-09
25 6 lần 90% 2021-03-26
59 6 lần 96.6667% 2021-04-09
75 6 lần 90% 2021-03-26
46 6 lần 93.3333% 2021-04-02
84 6 lần 66.6667% 2021-02-05
41 5 lần 76.6667% 2021-02-26
26 5 lần 76.6667% 2021-02-26
42 5 lần 50% 2021-01-01
44 5 lần 66.6667% 2021-02-05
01 5 lần 66.6667% 2021-02-05
29 5 lần 43.3333% 2020-12-18
99 5 lần 73.3333% 2021-02-19
08 5 lần 80% 2021-03-05
33 5 lần 80% 2021-03-05
10 5 lần 83.3333% 2021-03-12
00 5 lần 83.3333% 2021-03-12
43 5 lần 86.6667% 2021-03-19
60 5 lần 96.6667% 2021-04-09
79 5 lần 83.3333% 2021-03-12
20 5 lần 93.3333% 2021-04-02
81 5 lần 90% 2021-03-26
64 5 lần 93.3333% 2021-04-02
91 5 lần 86.6667% 2021-03-19
23 5 lần 86.6667% 2021-03-19
80 5 lần 86.6667% 2021-03-19
71 4 lần 56.6667% 2021-01-15
82 4 lần 60% 2021-01-22
34 4 lần 60% 2021-01-22
74 4 lần 66.6667% 2021-02-05
21 4 lần 90% 2021-03-26
68 4 lần 63.3333% 2021-01-29
51 4 lần 96.6667% 2021-04-09
45 4 lần 83.3333% 2021-03-12
69 4 lần 46.6667% 2020-12-25
05 4 lần 90% 2021-03-26
15 4 lần 86.6667% 2021-03-19
85 4 lần 96.6667% 2021-04-09
48 3 lần 56.6667% 2021-01-15
95 3 lần 56.6667% 2021-01-15
94 3 lần 43.3333% 2020-12-18
32 3 lần 96.6667% 2021-04-09
39 3 lần 76.6667% 2021-02-26
24 3 lần 63.3333% 2021-01-29
09 3 lần 73.3333% 2021-02-19
49 3 lần 93.3333% 2021-04-02
07 3 lần 80% 2021-03-05
04 3 lần 86.6667% 2021-03-19
38 3 lần 90% 2021-03-26
28 3 lần 93.3333% 2021-04-02
56 2 lần 40% 2020-12-11
66 2 lần 73.3333% 2021-02-19
89 2 lần 50% 2021-01-01
98 2 lần 73.3333% 2021-02-19
92 2 lần 73.3333% 2021-02-19
88 1 lần 46.6667% 2020-12-25
97 1 lần 46.6667% 2020-12-25
65 1 lần 40% 2020-12-11
73 1 lần 66.6667% 2021-02-05
16 1 lần 30% 2020-11-20

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Ninh Thuận.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSNT TỪ 18-09-2020 ĐẾN 09-04-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 6, 5, 4, 3, 0, 8, 7, 9, 1, 2 50 0 7, 5, 6, 9, 2, 4, 8, 1, 0, 3 68
1 4, 1, 2, 8, 5, 0, 3, 9, 6 57 1 3, 1, 5, 2, 8, 9, 6, 4, 0, 7 54
2 8, 0, 1, 7, 5, 3, 2, 6, 4, 9 53 2 6, 3, 1, 5, 7, 2, 9, 8, 0, 4 64
3 2, 1, 8, 6, 5, 3, 9, 7, 0, 4 63 3 9, 5, 8, 0, 4, 2, 3, 6, 1, 7 66
4 9, 6, 3, 0, 7, 5, 1, 4, 8, 2 48 4 1, 6, 5, 0, 8, 7, 4, 2, 3, 9 49
5 3, 0, 1, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 6 62 5 8, 7, 2, 0, 1, 5, 4, 3, 9, 6 44
6 2, 0, 4, 7, 3, 1, 6, 8, 9, 5 50 6 8, 7, 9, 0, 4, 3, 2, 6, 5, 1 56
7 0, 6, 8, 5, 2, 9, 7, 3, 4, 1 57 7 6, 2, 8, 4, 0, 3, 7, 5, 9 56
8 6, 5, 1, 3, 7, 0, 4, 2, 9, 8 53 8 2, 7, 1, 3, 0, 9, 6, 5, 4, 8 41
9 3, 6, 0, 1, 8, 9, 2, 5, 7, 4 47 9 5, 4, 7, 3, 1, 0, 9, 8, 6, 2 42

Thống kê xsnt là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Ninh Thuận cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSNT được phát hành khi nào?

Xổ số Ninh Thuận thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 6 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSNT kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 6: Gia Lai

Thống kê xổ số Ninh Thuận đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Ninh Thuận được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Ninh Thuận sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

-Thống kê giải đặc biệt XSNT: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

-Thống kê lô gan NT: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

-Thống kê tuần suất Ninh Thuận: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

-Thống kê đầu đuôi NT: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSNT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSNT hay Quay thử XSNT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Ninh Thuận tại xsmb99?

Thống kê NT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Ninh Thuận tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSNT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Ninh Thuận tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Ninh Thuận từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSNT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSNT tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ thống kê những con số nhanh và chính xác 100%.

Chúc bạn tìm được con số ưng ý khi tham gia Thống kê XSNT tại xsmb99!