Thong ke XSNT – Thống kê xổ số Ninh Thuận miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Ninh Thuận – Thống kê XSNT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSNT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Ninh Thuận là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSNT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSNT TỪ 26-03-2021 ĐẾN 15-10-2021

366321
318276
862570
761627
499218
412804
201182
724854
069063
291441
999506
607428
303729
163353
382396
336123
289385
289354
903997
489709
430430
744511
167630
562273
011607
851226
754157
650266
628444

Thống kê lô gan Ninh Thuận – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Ninh Thuận là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSNT TỪ 26-03-2021 ĐẾN 15-10-2021

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
21 18 kỳ (120 ngày) 40% 2021-06-18
27 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2021-06-25
77 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
96 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2021-07-02
56 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-07-09
39 15 kỳ (99 ngày) 50% 2021-07-09
92 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-07-16
36 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2021-07-16
76 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-07-23
13 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2021-07-23
33 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-07-30
28 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-07-30
63 12 kỳ (78 ngày) 60% 2021-07-30
11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2021-08-06
14 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-08-13
10 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-08-13
89 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-08-13
45 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2021-08-13
62 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-08-20
22 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-08-20
01 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-08-20
95 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-08-20
18 9 kỳ (57 ngày) 70% 2021-08-20
06 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-08-27
00 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-08-27
38 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-08-27
69 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-08-27
60 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-08-27
09 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2021-08-27
15 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-09-03
34 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-09-03
59 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-09-03
30 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-09-03
31 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-09-03
12 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2021-09-03
80 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-09-10
46 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-09-10
04 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-09-10
73 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-09-10
24 6 kỳ (36 ngày) 80% 2021-09-10
23 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-09-17
70 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-09-17
07 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-09-17
05 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-09-17
49 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-09-17
91 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2021-09-17
79 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
50 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
74 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
86 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
20 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
26 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
11 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
02 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
88 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
17 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
98 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2021-09-24
61 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
67 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
25 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
40 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
78 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
53 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
71 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
83 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
57 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
97 3 kỳ (15 ngày) 90% 2021-10-01
66 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
29 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
64 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
72 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
32 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
93 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
65 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
52 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
99 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
03 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
48 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
55 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
68 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
58 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2021-10-08
85 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
08 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
90 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
82 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
84 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
44 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
47 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
43 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
81 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
41 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
42 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
87 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
35 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
16 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15
54 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2021-10-15

Thống kê tần suất Ninh Thuận – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSNT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Ninh Thuận, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSNT TỪ 26-03-2021 ĐẾN 15-10-2021

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
18 lần 63.3333% 2021-08-06
44 11 lần 96.6667% 2021-10-15
40 11 lần 90% 2021-10-01
20 11 lần 86.6667% 2021-09-24
41 10 lần 96.6667% 2021-10-15
70 10 lần 83.3333% 2021-09-17
53 10 lần 90% 2021-10-01
04 8 lần 80% 2021-09-10
27 8 lần 43.3333% 2021-06-25
78 8 lần 90% 2021-10-01
54 8 lần 96.6667% 2021-10-15
71 8 lần 90% 2021-10-01
85 8 lần 96.6667% 2021-10-15
61 7 lần 90% 2021-10-01
25 7 lần 90% 2021-10-01
52 7 lần 93.3333% 2021-10-08
17 7 lần 86.6667% 2021-09-24
88 7 lần 86.6667% 2021-09-24
11 7 lần 86.6667% 2021-09-24
96 7 lần 46.6667% 2021-07-02
76 7 lần 56.6667% 2021-07-23
83 7 lần 90% 2021-10-01
38 7 lần 73.3333% 2021-08-27
69 7 lần 73.3333% 2021-08-27
18 7 lần 70% 2021-08-20
62 7 lần 70% 2021-08-20
95 7 lần 70% 2021-08-20
90 7 lần 96.6667% 2021-10-15
28 7 lần 60% 2021-07-30
05 7 lần 83.3333% 2021-09-17
07 6 lần 83.3333% 2021-09-17
79 6 lần 86.6667% 2021-09-24
24 6 lần 80% 2021-09-10
09 6 lần 73.3333% 2021-08-27
86 6 lần 86.6667% 2021-09-24
75 6 lần 93.3333% 2021-10-08
82 6 lần 96.6667% 2021-10-15
68 6 lần 93.3333% 2021-10-08
51 6 lần 96.6667% 2021-10-15
15 5 lần 76.6667% 2021-09-03
12 5 lần 76.6667% 2021-09-03
31 5 lần 76.6667% 2021-09-03
06 5 lần 73.3333% 2021-08-27
80 5 lần 80% 2021-09-10
84 5 lần 96.6667% 2021-10-15
65 5 lần 93.3333% 2021-10-08
00 5 lần 73.3333% 2021-08-27
50 5 lần 86.6667% 2021-09-24
43 5 lần 96.6667% 2021-10-15
13 5 lần 56.6667% 2021-07-23
45 5 lần 66.6667% 2021-08-13
55 5 lần 93.3333% 2021-10-08
42 5 lần 96.6667% 2021-10-15
89 5 lần 66.6667% 2021-08-13
32 5 lần 93.3333% 2021-10-08
48 5 lần 93.3333% 2021-10-08
02 5 lần 86.6667% 2021-09-24
01 5 lần 70% 2021-08-20
14 5 lần 66.6667% 2021-08-13
03 5 lần 93.3333% 2021-10-08
99 5 lần 93.3333% 2021-10-08
22 4 lần 70% 2021-08-20
87 4 lần 96.6667% 2021-10-15
35 4 lần 96.6667% 2021-10-15
60 4 lần 73.3333% 2021-08-27
19 4 lần 96.6667% 2021-10-15
67 4 lần 90% 2021-10-01
59 4 lần 76.6667% 2021-09-03
30 4 lần 76.6667% 2021-09-03
58 4 lần 93.3333% 2021-10-08
97 4 lần 90% 2021-10-01
93 4 lần 93.3333% 2021-10-08
74 4 lần 86.6667% 2021-09-24
98 4 lần 86.6667% 2021-09-24
16 4 lần 96.6667% 2021-10-15
29 4 lần 93.3333% 2021-10-08
23 4 lần 83.3333% 2021-09-17
36 4 lần 53.3333% 2021-07-16
66 4 lần 93.3333% 2021-10-08
46 4 lần 80% 2021-09-10
10 4 lần 66.6667% 2021-08-13
39 3 lần 50% 2021-07-09
56 3 lần 50% 2021-07-09
92 3 lần 53.3333% 2021-07-16
81 3 lần 96.6667% 2021-10-15
34 3 lần 76.6667% 2021-09-03
33 3 lần 60% 2021-07-30
47 3 lần 96.6667% 2021-10-15
57 3 lần 90% 2021-10-01
49 3 lần 83.3333% 2021-09-17
91 3 lần 83.3333% 2021-09-17
72 3 lần 93.3333% 2021-10-08
64 3 lần 93.3333% 2021-10-08
21 3 lần 40% 2021-06-18
63 2 lần 60% 2021-07-30
08 2 lần 96.6667% 2021-10-15
73 2 lần 80% 2021-09-10
26 2 lần 86.6667% 2021-09-24
77 1 lần 46.6667% 2021-07-02

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Ninh Thuận.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSNT TỪ 26-03-2021 ĐẾN 15-10-2021

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 8, 3, 2, 7, 5, 4, 6, 9, 0, 1 54 0 9, 4, 2, 5, 7, 8, 3, 0, 6, 1 66
1 6, 9, 7, 1, 5, 2, 8, 4, 0, 3 53 1 8, 5, 4, 6, 7, 1, 9, 3, 0, 2 57
2 9, 5, 6, 0, 3, 4, 2, 8, 7, 1 56 2 4, 8, 7, 5, 3, 0, 1, 2, 6, 9 50
3 5, 2, 0, 4, 1, 8, 3, 6, 9 38 3 4, 9, 0, 8, 5, 2, 7, 3, 6, 1 47
4 4, 1, 2, 3, 7, 8, 0, 9, 6, 5 62 4 4, 5, 8, 6, 7, 2, 0, 3, 1 53
5 4, 1, 5, 2, 8, 7, 3, 0, 9, 6 55 5 8, 3, 7, 6, 5, 2, 0, 1, 9, 4 59
6 6, 5, 8, 4, 7, 1, 9, 0, 2, 3 49 6 1, 6, 2, 8, 4, 0, 7, 3, 5, 9 46
7 5, 2, 8, 1, 4, 9, 0, 3, 6, 7 55 7 4, 8, 5, 6, 9, 1, 0, 7, 2 40
8 5, 1, 4, 2, 7, 3, 8, 6, 0, 9 56 8 0, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 1, 2 57
9 0, 3, 9, 7, 8, 1, 5, 2, 6 44 9 1, 2, 9, 7, 4, 5, 0, 6, 8, 3 47

Thống kê xổ số Ninh Thuận là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Ninh Thuận cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSNT được phát hành khi nào?

Xổ số Ninh Thuận thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 6 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSNT kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 6: Gia Lai

Thống kê xổ số Ninh Thuận đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Ninh Thuận được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Ninh Thuận sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Ninh Thuận: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất loto Ninh Thuận: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Ninh Thuận: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSNT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSNT hay Quay thử XSNT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Ninh Thuận tại xsmb99?

Thống kê NT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Ninh Thuận tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSNT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Ninh Thuận tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Ninh Thuận từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSNT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung