Thong ke XSPY – Thống kê xổ số Phú Yên miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Phú Yên – Thống kê XSPY đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSPY – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Phú Yên là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSPY sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSPY TỪ 16-05-2022 ĐẾN 05-12-2022

016727
013131
842882
851022
172136
268899
359272
834357
131420
658670
203001
406462
639157
838207
458321
311495
618848
776593
128273
957707
052774
488036
594322
493305
783630
771195
974705
376288
557810
323499

Thống kê lô gan Phú Yên – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Phú Yên là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSPY TỪ 16-05-2022 ĐẾN 05-12-2022

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
60 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2022-07-04
75 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2022-07-25
90 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2022-08-15
04 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2022-08-22
42 15 kỳ (99 ngày) 50% 2022-08-29
85 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2022-09-05
45 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2022-09-05
80 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-09-12
48 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-09-12
24 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-09-12
77 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2022-09-12
03 12 kỳ (78 ngày) 60% 2022-09-19
01 12 kỳ (78 ngày) 60% 2022-09-19
35 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2022-09-26
56 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2022-09-26
33 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2022-09-26
06 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2022-09-26
65 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2022-10-03
59 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2022-10-03
52 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2022-10-03
47 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2022-10-03
79 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2022-10-03
92 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-10-10
97 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-10-10
70 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-10-10
32 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-10-10
07 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-10-17
29 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-10-17
18 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-10-17
78 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-10-17
43 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-10-17
98 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-10-17
53 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-10-24
46 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-10-24
26 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-10-24
15 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-10-24
94 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-10-24
51 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-10-31
30 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-10-31
14 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-10-31
91 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-10-31
41 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-10-31
13 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-11-07
69 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-11-07
31 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-11-07
49 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-11-07
61 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-11-07
34 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-11-07
82 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-11-07
57 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
62 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
37 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
44 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
74 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
05 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
00 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
87 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
64 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-11-14
84 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
95 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
27 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
11 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
67 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
25 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
83 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
38 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
20 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
12 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-11-21
81 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
96 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
28 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
66 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
88 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
21 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
10 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
76 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
54 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
71 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
39 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
19 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
08 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
50 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
89 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
86 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-11-28
93 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
09 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
68 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
23 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
58 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
63 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
36 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
17 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
16 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
22 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
55 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
40 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
72 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
02 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05
99 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-12-05

Thống kê tần suất Phú Yên – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSPY – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Phú Yên, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSPY TỪ 16-05-2022 ĐẾN 05-12-2022

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
93 10 lần 96.6667% 2022-12-05
81 10 lần 93.3333% 2022-11-28
09 9 lần 96.6667% 2022-12-05
68 9 lần 96.6667% 2022-12-05
23 9 lần 96.6667% 2022-12-05
84 9 lần 90% 2022-11-21
57 9 lần 86.6667% 2022-11-14
13 9 lần 83.3333% 2022-11-07
69 9 lần 83.3333% 2022-11-07
51 9 lần 80% 2022-10-31
53 9 lần 76.6667% 2022-10-24
58 8 lần 96.6667% 2022-12-05
63 8 lần 96.6667% 2022-12-05
36 8 lần 96.6667% 2022-12-05
95 8 lần 90% 2022-11-21
07 8 lần 73.3333% 2022-10-17
65 8 lần 66.6667% 2022-10-03
75 8 lần 33.3333% 2022-07-25
17 7 lần 96.6667% 2022-12-05
16 7 lần 96.6667% 2022-12-05
22 7 lần 96.6667% 2022-12-05
73 7 lần 96.6667% 2022-12-05
96 7 lần 93.3333% 2022-11-28
28 7 lần 93.3333% 2022-11-28
66 7 lần 93.3333% 2022-11-28
27 7 lần 90% 2022-11-21
62 7 lần 86.6667% 2022-11-14
29 7 lần 73.3333% 2022-10-17
59 7 lần 66.6667% 2022-10-03
52 7 lần 66.6667% 2022-10-03
80 7 lần 56.6667% 2022-09-12
48 7 lần 56.6667% 2022-09-12
55 6 lần 96.6667% 2022-12-05
40 6 lần 96.6667% 2022-12-05
72 6 lần 96.6667% 2022-12-05
88 6 lần 93.3333% 2022-11-28
21 6 lần 93.3333% 2022-11-28
11 6 lần 90% 2022-11-21
37 6 lần 86.6667% 2022-11-14
30 6 lần 80% 2022-10-31
14 6 lần 80% 2022-10-31
18 6 lần 73.3333% 2022-10-17
92 6 lần 70% 2022-10-10
35 6 lần 63.3333% 2022-09-26
03 6 lần 60% 2022-09-19
02 5 lần 96.6667% 2022-12-05
10 5 lần 93.3333% 2022-11-28
76 5 lần 93.3333% 2022-11-28
54 5 lần 93.3333% 2022-11-28
67 5 lần 90% 2022-11-21
25 5 lần 90% 2022-11-21
44 5 lần 86.6667% 2022-11-14
74 5 lần 86.6667% 2022-11-14
31 5 lần 83.3333% 2022-11-07
49 5 lần 83.3333% 2022-11-07
61 5 lần 83.3333% 2022-11-07
91 5 lần 80% 2022-10-31
97 5 lần 70% 2022-10-10
70 5 lần 70% 2022-10-10
56 5 lần 63.3333% 2022-09-26
01 5 lần 60% 2022-09-19
99 4 lần 96.6667% 2022-12-05
71 4 lần 93.3333% 2022-11-28
39 4 lần 93.3333% 2022-11-28
19 4 lần 93.3333% 2022-11-28
08 4 lần 93.3333% 2022-11-28
50 4 lần 93.3333% 2022-11-28
83 4 lần 90% 2022-11-21
38 4 lần 90% 2022-11-21
05 4 lần 86.6667% 2022-11-14
00 4 lần 86.6667% 2022-11-14
34 4 lần 83.3333% 2022-11-07
46 4 lần 76.6667% 2022-10-24
26 4 lần 76.6667% 2022-10-24
78 4 lần 73.3333% 2022-10-17
47 4 lần 66.6667% 2022-10-03
33 4 lần 63.3333% 2022-09-26
24 4 lần 56.6667% 2022-09-12
77 4 lần 56.6667% 2022-09-12
85 4 lần 53.3333% 2022-09-05
04 4 lần 46.6667% 2022-08-22
20 3 lần 90% 2022-11-21
87 3 lần 86.6667% 2022-11-14
82 3 lần 83.3333% 2022-11-07
41 3 lần 80% 2022-10-31
15 3 lần 76.6667% 2022-10-24
43 3 lần 73.3333% 2022-10-17
98 3 lần 73.3333% 2022-10-17
79 3 lần 66.6667% 2022-10-03
06 3 lần 63.3333% 2022-09-26
90 3 lần 43.3333% 2022-08-15
89 2 lần 93.3333% 2022-11-28
86 2 lần 93.3333% 2022-11-28
12 2 lần 90% 2022-11-21
64 2 lần 86.6667% 2022-11-14
94 2 lần 76.6667% 2022-10-24
32 2 lần 70% 2022-10-10
45 2 lần 53.3333% 2022-09-05
60 2 lần 23.3333% 2022-07-04
42 1 lần 50% 2022-08-29

Thống kê đầu đuôi Phú Yên – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Phú Yên hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Phú Yên.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSPY TỪ 16-05-2022 ĐẾN 05-12-2022

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 9, 2, 8, 5, 0, 7, 6, 1, 3, 4 52 0 4, 1, 5, 2, 0, 3, 7, 8, 9, 6 45
1 7, 6, 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8 55 1 7, 2, 8, 1, 3, 6, 5, 9, 4, 0 58
2 3, 2, 1, 8, 0, 7, 5, 6, 9, 4 59 2 2, 7, 0, 1, 6, 8, 9, 3, 5, 4 46
3 6, 9, 8, 7, 1, 4, 0, 2, 3, 5 49 3 2, 9, 6, 7, 8, 1, 5, 4, 3, 0 69
4 0, 4, 9, 1, 6, 3, 7, 8, 5, 2 40 4 5, 8, 6, 4, 7, 3, 1, 9, 2, 0 46
5 5, 8, 4, 0, 7, 1, 3, 9, 2, 6 69 5 5, 9, 2, 0, 1, 6, 3, 8, 4, 7 54
6 8, 3, 6, 7, 4, 2, 1, 9, 5, 0 62 6 1, 3, 7, 8, 9, 6, 4, 2, 0, 5 52
7 3, 2, 1, 6, 4, 8, 0, 9, 7, 5 51 7 1, 6, 2, 5, 3, 8, 0, 9, 4, 7 58
8 8, 9, 6, 1, 3, 4, 7, 2, 0, 5 50 8 6, 5, 8, 2, 0, 3, 9, 1, 7, 4 58
9 9, 3, 6, 5, 1, 4, 8, 7, 2, 0 53 9 9, 0, 3, 1, 8, 4, 6, 2, 7, 5 54

Thống kê xổ số Phú Yên là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Phú Yên cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSPY được phát hành khi nào?

Xổ số Phú Yên thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 2 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSPY kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm x đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 2: Thừa Thiên Huế

Thống kê xổ số Phú Yên đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Phú Yên được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Phú Yên sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Phú Yên: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần sất loto Phú Yên: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Phú Yên: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSPY góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSPY hay Quay thử XSPY ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Phú Yên tại xsmb99?

Thống kê PY tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Phú Yên tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSPY”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Phú Yên tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Phú Yên từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSPY hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung