Thong ke XSQB – Thống kê xổ số Quảng Bình miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Quảng Bình – Thống kê XSQB đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSQB – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Quảng Bình là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSQB sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSQB TỪ 02-11-2023 ĐẾN 23-05-2024

652366
796730
249035
935249
247509
943345
758980
227879
547014
790475
727281
471039
023868
839421
672489
941018
365867
096454
715054
399171
882454
447955
610560
597576
559649
137522
249510
592097
843919
052696

Thống kê lô gan Quảng Bình – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Quảng Bình là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSQB TỪ 02-11-2023 ĐẾN 23-05-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
93 21 kỳ (141 ngày) 30% 2024-01-04
25 19 kỳ (127 ngày) 36.6667% 2024-01-18
77 18 kỳ (120 ngày) 40% 2024-01-25
94 15 kỳ (99 ngày) 50% 2024-02-15
57 15 kỳ (99 ngày) 50% 2024-02-15
30 15 kỳ (99 ngày) 50% 2024-02-15
88 15 kỳ (99 ngày) 50% 2024-02-15
99 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2024-02-22
48 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2024-02-22
11 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-02-29
72 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-02-29
98 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-02-29
79 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-03-07
78 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-03-07
84 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-03-07
91 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-03-14
12 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-03-14
82 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-03-14
58 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-03-14
28 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-21
09 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-21
59 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-21
34 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-21
70 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-03-21
56 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-03-28
13 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-03-28
39 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-04-04
69 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-04-04
44 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-04-04
20 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-11
41 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-11
21 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-11
90 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-11
61 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-04-11
16 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-18
45 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-18
75 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-18
51 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-18
87 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-18
33 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-04-18
52 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
22 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
47 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
42 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
64 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
50 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
80 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
07 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
76 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-04-25
54 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
66 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
95 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
17 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
23 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
60 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
38 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
32 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
40 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
29 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
37 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-05-02
71 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
04 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
14 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
46 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
97 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
00 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
67 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
27 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
81 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
03 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-05-09
49 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
86 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
55 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
19 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
10 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
35 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
62 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
08 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
85 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
68 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
02 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
74 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
26 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
83 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
53 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-05-16
92 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
89 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
63 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
15 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
65 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
96 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
43 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
31 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
05 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
06 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
18 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23
24 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-05-23

Thống kê tần suất Quảng Bình – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSQB – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Quảng Bình, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSQB TỪ 02-11-2023 ĐẾN 23-05-2024

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
49 11 lần 93.3333% 2024-05-16
16 11 lần 80% 2024-04-18
54 10 lần 86.6667% 2024-05-02
92 9 lần 96.6667% 2024-05-23
71 9 lần 90% 2024-05-09
39 9 lần 73.3333% 2024-04-04
28 9 lần 66.6667% 2024-03-21
89 8 lần 96.6667% 2024-05-23
86 8 lần 93.3333% 2024-05-16
04 8 lần 90% 2024-05-09
14 8 lần 90% 2024-05-09
66 8 lần 86.6667% 2024-05-02
95 8 lần 86.6667% 2024-05-02
52 8 lần 83.3333% 2024-04-25
55 7 lần 93.3333% 2024-05-16
46 7 lần 90% 2024-05-09
17 7 lần 86.6667% 2024-05-02
23 7 lần 86.6667% 2024-05-02
22 7 lần 83.3333% 2024-04-25
47 7 lần 83.3333% 2024-04-25
42 7 lần 83.3333% 2024-04-25
45 7 lần 80% 2024-04-18
75 7 lần 80% 2024-04-18
51 7 lần 80% 2024-04-18
20 7 lần 76.6667% 2024-04-11
91 7 lần 63.3333% 2024-03-14
25 7 lần 36.6667% 2024-01-18
63 6 lần 96.6667% 2024-05-23
01 6 lần 96.6667% 2024-05-23
15 6 lần 96.6667% 2024-05-23
65 6 lần 96.6667% 2024-05-23
19 6 lần 93.3333% 2024-05-16
10 6 lần 93.3333% 2024-05-16
35 6 lần 93.3333% 2024-05-16
62 6 lần 93.3333% 2024-05-16
08 6 lần 93.3333% 2024-05-16
97 6 lần 90% 2024-05-09
00 6 lần 90% 2024-05-09
67 6 lần 90% 2024-05-09
27 6 lần 90% 2024-05-09
60 6 lần 86.6667% 2024-05-02
38 6 lần 86.6667% 2024-05-02
64 6 lần 83.3333% 2024-04-25
12 6 lần 63.3333% 2024-03-14
94 6 lần 50% 2024-02-15
96 5 lần 96.6667% 2024-05-23
85 5 lần 93.3333% 2024-05-16
68 5 lần 93.3333% 2024-05-16
81 5 lần 90% 2024-05-09
03 5 lần 90% 2024-05-09
32 5 lần 86.6667% 2024-05-02
50 5 lần 83.3333% 2024-04-25
80 5 lần 83.3333% 2024-04-25
07 5 lần 83.3333% 2024-04-25
41 5 lần 76.6667% 2024-04-11
21 5 lần 76.6667% 2024-04-11
69 5 lần 73.3333% 2024-04-04
56 5 lần 70% 2024-03-28
09 5 lần 66.6667% 2024-03-21
59 5 lần 66.6667% 2024-03-21
82 5 lần 63.3333% 2024-03-14
11 5 lần 56.6667% 2024-02-29
72 5 lần 56.6667% 2024-02-29
98 5 lần 56.6667% 2024-02-29
99 5 lần 53.3333% 2024-02-22
48 5 lần 53.3333% 2024-02-22
43 4 lần 96.6667% 2024-05-23
31 4 lần 96.6667% 2024-05-23
05 4 lần 96.6667% 2024-05-23
73 4 lần 96.6667% 2024-05-23
06 4 lần 96.6667% 2024-05-23
18 4 lần 96.6667% 2024-05-23
02 4 lần 93.3333% 2024-05-16
74 4 lần 93.3333% 2024-05-16
40 4 lần 86.6667% 2024-05-02
29 4 lần 86.6667% 2024-05-02
76 4 lần 83.3333% 2024-04-25
87 4 lần 80% 2024-04-18
33 4 lần 80% 2024-04-18
90 4 lần 76.6667% 2024-04-11
61 4 lần 76.6667% 2024-04-11
44 4 lần 73.3333% 2024-04-04
13 4 lần 70% 2024-03-28
79 4 lần 60% 2024-03-07
57 4 lần 50% 2024-02-15
24 3 lần 96.6667% 2024-05-23
26 3 lần 93.3333% 2024-05-16
34 3 lần 66.6667% 2024-03-21
78 3 lần 60% 2024-03-07
84 3 lần 60% 2024-03-07
30 3 lần 50% 2024-02-15
88 3 lần 50% 2024-02-15
77 3 lần 40% 2024-01-25
93 3 lần 30% 2024-01-04
83 2 lần 93.3333% 2024-05-16
37 2 lần 86.6667% 2024-05-02
70 2 lần 66.6667% 2024-03-21
58 2 lần 63.3333% 2024-03-14
53 1 lần 93.3333% 2024-05-16

Thống kê đầu đuôi Quảng Bình – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Quảng Bình hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Quảng Bình.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSQB TỪ 02-11-2023 ĐẾN 23-05-2024

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 1, 5, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 7, 9 53 0 1, 0, 6, 4, 5, 8, 9, 2, 7, 3 48
1 5, 8, 9, 0, 4, 7, 6, 3, 2, 1 63 1 3, 0, 7, 8, 5, 6, 4, 2, 9, 1 57
2 4, 6, 7, 3, 9, 2, 0, 1, 8, 5 58 2 9, 0, 6, 3, 2, 4, 5, 1, 8, 7 62
3 1, 5, 7, 8, 2, 3, 9, 4, 0 42 3 6, 4, 7, 8, 5, 0, 2, 3, 1, 9 40
4 3, 9, 6, 0, 7, 2, 5, 1, 4, 8 61 4 2, 7, 0, 1, 5, 6, 4, 3, 8, 9 55
5 5, 3, 4, 0, 2, 1, 6, 9, 8, 7 54 5 1, 0, 6, 5, 3, 8, 9, 4, 7, 2 63
6 3, 5, 2, 8, 7, 0, 6, 4, 1, 9 58 6 9, 0, 2, 8, 4, 6, 7, 1, 5 55
7 3, 4, 1, 6, 5, 0, 8, 9, 2, 7 45 7 9, 6, 2, 1, 3, 4, 0, 8, 5, 7 50
8 9, 3, 6, 5, 1, 0, 7, 2, 4, 8 48 8 1, 0, 6, 3, 2, 5, 7, 9, 4, 8 48
9 6, 2, 7, 5, 0, 1, 8, 9, 4, 3 58 9 8, 1, 4, 2, 3, 6, 0, 5, 7, 9 62

Thống kê xổ số Quảng Bình là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Quảng Bình cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSQB được phát hành khi nào?

Xổ số Quảng Bình thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 5 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSQB kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành x đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 5: Bình Định - Quảng Trị

Thống kê xổ số Quảng Bình đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Quảng Bình được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Quảng Bình sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Quảng Bình: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất loto Quảng Bình: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Bình: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSQB góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSQB hay Quay thử XSQB ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Quảng Bình tại xsmb99?

Thống kê QB tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Quảng Bình tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSQB”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Quảng Bình tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Quảng Bình từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSQB hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung