Thong ke XSQNG – Thống kê xổ số Quảng Ngãi miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Quảng Ngãi – Thống kê XSQNG đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSQNG – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Quảng Ngãi là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSQNG sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSQNG TỪ 18-12-2021 ĐẾN 02-07-2022

258026
762003
202864
811308
620947
479618
930165
481894
197889
003694
323451
816278
348724
301671
198095
850844
301890
979643
804560
599053
109725
042146
452711
413218
998806
429240
571001
149036
592283

Thống kê lô gan Quảng Ngãi – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Quảng Ngãi là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSQNG TỪ 18-12-2021 ĐẾN 02-07-2022

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
22 27 kỳ (176 ngày) 10% 2022-01-08
72 24 kỳ (155 ngày) 20% 2022-01-29
84 23 kỳ (148 ngày) 23.3333% 2022-02-05
65 22 kỳ (141 ngày) 26.6667% 2022-02-12
41 21 kỳ (134 ngày) 30% 2022-02-19
96 19 kỳ (120 ngày) 36.6667% 2022-03-05
61 18 kỳ (113 ngày) 40% 2022-03-12
88 17 kỳ (106 ngày) 43.3333% 2022-03-19
77 16 kỳ (99 ngày) 46.6667% 2022-03-26
55 15 kỳ (92 ngày) 50% 2022-04-02
44 15 kỳ (92 ngày) 50% 2022-04-02
48 13 kỳ (78 ngày) 56.6667% 2022-04-16
03 13 kỳ (78 ngày) 56.6667% 2022-04-16
92 13 kỳ (78 ngày) 56.6667% 2022-04-16
76 12 kỳ (71 ngày) 60% 2022-04-23
85 12 kỳ (71 ngày) 60% 2022-04-23
99 11 kỳ (64 ngày) 63.3333% 2022-04-30
93 11 kỳ (64 ngày) 63.3333% 2022-04-30
10 kỳ (60 ngày) 66.6667% 2022-05-04
35 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-07
04 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-07
62 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-07
24 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-07
60 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-07
31 9 kỳ (57 ngày) 70% 2022-05-07
89 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-05-14
46 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-05-14
82 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-05-14
68 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-05-14
08 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2022-05-14
51 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-21
29 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-21
75 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-21
11 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-21
63 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2022-05-21
27 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-28
42 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-28
17 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-28
86 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-28
54 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-28
15 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-28
37 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-28
18 6 kỳ (36 ngày) 80% 2022-05-28
23 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
49 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
73 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
97 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
20 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
53 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
06 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
79 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
45 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2022-06-04
33 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-11
30 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-11
12 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-11
16 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-11
94 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-11
52 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-11
39 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-11
95 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2022-06-11
34 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
50 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
56 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
66 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
90 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
70 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
14 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
07 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
64 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
01 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
09 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
28 3 kỳ (15 ngày) 90% 2022-06-18
80 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
19 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
25 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
00 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
02 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
36 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
21 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
78 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
43 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
40 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
87 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
69 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
57 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
47 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2022-06-25
26 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
05 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
83 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
67 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
38 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
74 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
98 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
81 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
10 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
91 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
13 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
59 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02
58 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2022-07-02

Thống kê tần suất Quảng Ngãi – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSQNG – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Quảng Ngãi, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSQNG TỪ 18-12-2021 ĐẾN 02-07-2022

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
18 lần 66.6667% 2022-05-04
70 11 lần 90% 2022-06-18
19 10 lần 93.3333% 2022-06-25
83 9 lần 96.6667% 2022-07-02
12 9 lần 86.6667% 2022-06-11
20 9 lần 83.3333% 2022-06-04
64 9 lần 90% 2022-06-18
35 8 lần 70% 2022-05-07
80 8 lần 93.3333% 2022-06-25
90 8 lần 90% 2022-06-18
68 8 lần 73.3333% 2022-05-14
52 8 lần 86.6667% 2022-06-11
36 8 lần 93.3333% 2022-06-25
21 8 lần 93.3333% 2022-06-25
73 8 lần 83.3333% 2022-06-04
30 8 lần 86.6667% 2022-06-11
38 8 lần 96.6667% 2022-07-02
59 8 lần 96.6667% 2022-07-02
50 7 lần 90% 2022-06-18
92 7 lần 56.6667% 2022-04-16
03 7 lần 56.6667% 2022-04-16
39 7 lần 86.6667% 2022-06-11
37 7 lần 80% 2022-05-28
54 7 lần 80% 2022-05-28
26 7 lần 96.6667% 2022-07-02
86 7 lần 80% 2022-05-28
87 7 lần 93.3333% 2022-06-25
05 7 lần 96.6667% 2022-07-02
67 7 lần 96.6667% 2022-07-02
08 6 lần 73.3333% 2022-05-14
94 6 lần 86.6667% 2022-06-11
60 6 lần 70% 2022-05-07
79 6 lần 83.3333% 2022-06-04
11 6 lần 76.6667% 2022-05-21
27 6 lần 80% 2022-05-28
31 6 lần 70% 2022-05-07
48 6 lần 56.6667% 2022-04-16
02 6 lần 93.3333% 2022-06-25
98 6 lần 96.6667% 2022-07-02
75 6 lần 76.6667% 2022-05-21
71 6 lần 96.6667% 2022-07-02
09 6 lần 90% 2022-06-18
01 6 lần 90% 2022-06-18
47 6 lần 93.3333% 2022-06-25
57 6 lần 93.3333% 2022-06-25
74 6 lần 96.6667% 2022-07-02
18 5 lần 80% 2022-05-28
14 5 lần 90% 2022-06-18
89 5 lần 73.3333% 2022-05-14
91 5 lần 96.6667% 2022-07-02
58 5 lần 96.6667% 2022-07-02
82 5 lần 73.3333% 2022-05-14
29 5 lần 76.6667% 2022-05-21
13 5 lần 96.6667% 2022-07-02
49 5 lần 83.3333% 2022-06-04
23 5 lần 83.3333% 2022-06-04
40 5 lần 93.3333% 2022-06-25
43 5 lần 93.3333% 2022-06-25
78 5 lần 93.3333% 2022-06-25
25 5 lần 93.3333% 2022-06-25
95 5 lần 86.6667% 2022-06-11
56 5 lần 90% 2022-06-18
76 4 lần 60% 2022-04-23
96 4 lần 36.6667% 2022-03-05
41 4 lần 30% 2022-02-19
04 4 lần 70% 2022-05-07
65 4 lần 26.6667% 2022-02-12
46 4 lần 73.3333% 2022-05-14
53 4 lần 83.3333% 2022-06-04
51 4 lần 76.6667% 2022-05-21
06 4 lần 83.3333% 2022-06-04
69 4 lần 93.3333% 2022-06-25
00 4 lần 93.3333% 2022-06-25
28 4 lần 90% 2022-06-18
07 4 lần 90% 2022-06-18
63 4 lần 76.6667% 2022-05-21
33 4 lần 86.6667% 2022-06-11
34 4 lần 90% 2022-06-18
42 4 lần 80% 2022-05-28
97 4 lần 83.3333% 2022-06-04
44 3 lần 50% 2022-04-02
77 3 lần 46.6667% 2022-03-26
66 3 lần 90% 2022-06-18
93 3 lần 63.3333% 2022-04-30
99 3 lần 63.3333% 2022-04-30
10 3 lần 96.6667% 2022-07-02
81 3 lần 96.6667% 2022-07-02
88 3 lần 43.3333% 2022-03-19
72 2 lần 20% 2022-01-29
15 2 lần 80% 2022-05-28
61 2 lần 40% 2022-03-12
24 2 lần 70% 2022-05-07
55 2 lần 50% 2022-04-02
16 2 lần 86.6667% 2022-06-11
17 2 lần 80% 2022-05-28
85 2 lần 60% 2022-04-23
62 2 lần 70% 2022-05-07
45 2 lần 83.3333% 2022-06-04
84 1 lần 23.3333% 2022-02-05
22 1 lần 10% 2022-01-08

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Quảng Ngãi hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Quảng Ngãi.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSQNG TỪ 18-12-2021 ĐẾN 02-07-2022

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 5, 2, 0, 1, 9, 7, 6, 8, 4, 3 54 0 1, 4, 8, 0, 7, 9, 5, 3, 2, 6 69
1 0, 3, 9, 4, 6, 2, 8, 7, 5, 1 49 1 8, 7, 9, 2, 0, 1, 5, 3, 6, 4 50
2 6, 1, 5, 8, 0, 3, 7, 9, 4, 2 52 2 0, 5, 1, 4, 8, 6, 9, 7, 2 44
3 8, 6, 4, 3, 0, 9, 7, 1, 5 60 3 8, 1, 4, 3, 5, 7, 2, 6, 9, 0 54
4 0, 7, 3, 5, 9, 2, 6, 8, 4, 1 44 4 7, 3, 1, 6, 9, 5, 2, 0, 4, 8 47
5 8, 9, 7, 6, 0, 2, 3, 4, 1, 5 56 5 0, 2, 9, 4, 1, 7, 3, 8, 5, 6 43
6 7, 9, 6, 4, 3, 8, 2, 0, 1, 5 49 6 2, 3, 5, 6, 1, 0, 8, 4, 7, 9 48
7 4, 1, 8, 0, 3, 9, 5, 6, 7, 2 57 7 6, 8, 4, 5, 0, 9, 2, 3, 1, 7 52
8 3, 1, 7, 0, 6, 2, 9, 5, 8, 4 50 8 3, 5, 9, 7, 2, 1, 0, 6, 4, 8 56
9 8, 1, 0, 5, 4, 7, 3, 9, 2, 6 51 9 5, 6, 1, 0, 3, 4, 7, 2, 8, 9 59

Thống kê xổ số Quảng Ngãi là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Quảng Ngãi cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSQNG được phát hành khi nào?

Xổ số Quảng Ngãi thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 7 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSQNG kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 2 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 7: Đà Nẵng - Đắk Nông

Thống kê xổ số Quảng Ngãi đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Quảng Ngãi được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Quảng Ngãi sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Quảng Ngãi: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất loto Quảng Ngãi: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Ngãi: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSQNG góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSQNG hay Quay thử XSQNG ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Quảng Ngãi tại xsmb99?

Thống kê QNG tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Quảng Ngãi tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSQNG”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Quảng Ngãi tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Quảng Ngãi từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSQNG hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung