Thong ke XSQT – Thống kê xổ số Quảng Trị miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Quảng Trị – Thống kê XSQT đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSQT – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Quảng Trị là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSQT sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSQT TỪ 21-12-2023 ĐẾN 11-07-2024

588741
413452
192601
391035
384727
437580
185911
385355
642858
839446
856748
868014
596178
129129
900167
184007
833501
998654
126179
896991
827848
810920
193859
791206
574749
289941
904097
641417
326890
698911

Thống kê lô gan Quảng Trị – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Quảng Trị là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSQT TỪ 21-12-2023 ĐẾN 11-07-2024

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
61 28 kỳ (190 ngày) 6.6667% 2024-01-04
44 25 kỳ (169 ngày) 16.6667% 2024-01-25
87 24 kỳ (162 ngày) 20% 2024-02-01
09 23 kỳ (155 ngày) 23.3333% 2024-02-08
21 21 kỳ (141 ngày) 30% 2024-02-22
24 20 kỳ (134 ngày) 33.3333% 2024-02-29
46 18 kỳ (120 ngày) 40% 2024-03-14
34 18 kỳ (120 ngày) 40% 2024-03-14
69 17 kỳ (113 ngày) 43.3333% 2024-03-21
47 16 kỳ (106 ngày) 46.6667% 2024-03-28
83 15 kỳ (99 ngày) 50% 2024-04-04
12 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2024-04-11
16 14 kỳ (92 ngày) 53.3333% 2024-04-11
07 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-04-18
78 13 kỳ (85 ngày) 56.6667% 2024-04-18
79 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-04-25
35 12 kỳ (78 ngày) 60% 2024-04-25
38 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-05-02
05 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-05-02
30 11 kỳ (71 ngày) 63.3333% 2024-05-02
86 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-05-09
58 10 kỳ (64 ngày) 66.6667% 2024-05-09
73 9 kỳ (57 ngày) 70% 2024-05-16
27 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
88 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
29 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
80 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
20 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
14 8 kỳ (50 ngày) 73.3333% 2024-05-23
25 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
74 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
01 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
70 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
02 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
06 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
72 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
62 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
93 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
42 7 kỳ (43 ngày) 76.6667% 2024-05-30
18 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
94 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
28 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
13 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
39 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
96 6 kỳ (36 ngày) 80% 2024-06-06
32 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
95 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
64 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
31 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
45 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
68 5 kỳ (29 ngày) 83.3333% 2024-06-13
10 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
40 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
51 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
57 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
65 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
55 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
67 4 kỳ (22 ngày) 86.6667% 2024-06-20
82 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
91 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
97 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
63 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
36 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
76 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
56 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
81 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
22 3 kỳ (15 ngày) 90% 2024-06-27
48 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
77 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
75 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
15 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
54 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
49 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
99 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
89 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
03 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
53 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
59 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
90 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
66 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
17 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
98 2 kỳ (8 ngày) 93.3333% 2024-07-04
11 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
08 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
43 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
23 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
37 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
33 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
41 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
19 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
85 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
50 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
04 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
92 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
52 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
60 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
84 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
00 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11
26 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2024-07-11

Thống kê tần suất Quảng Trị – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSQT – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Quảng Trị, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSQT TỪ 21-12-2023 ĐẾN 11-07-2024

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
11 12 lần 96.6667% 2024-07-11
48 11 lần 93.3333% 2024-07-04
08 10 lần 96.6667% 2024-07-11
43 10 lần 96.6667% 2024-07-11
77 10 lần 93.3333% 2024-07-04
71 9 lần 96.6667% 2024-07-11
82 9 lần 90% 2024-06-27
10 9 lần 86.6667% 2024-06-20
23 8 lần 96.6667% 2024-07-11
37 8 lần 96.6667% 2024-07-11
33 8 lần 96.6667% 2024-07-11
75 8 lần 93.3333% 2024-07-04
15 8 lần 93.3333% 2024-07-04
54 8 lần 93.3333% 2024-07-04
32 8 lần 83.3333% 2024-06-13
27 8 lần 73.3333% 2024-05-23
41 7 lần 96.6667% 2024-07-11
49 7 lần 93.3333% 2024-07-04
99 7 lần 93.3333% 2024-07-04
89 7 lần 93.3333% 2024-07-04
03 7 lần 93.3333% 2024-07-04
91 7 lần 90% 2024-06-27
40 7 lần 86.6667% 2024-06-20
18 7 lần 80% 2024-06-06
94 7 lần 80% 2024-06-06
28 7 lần 80% 2024-06-06
13 7 lần 80% 2024-06-06
25 7 lần 76.6667% 2024-05-30
74 7 lần 76.6667% 2024-05-30
88 7 lần 73.3333% 2024-05-23
73 7 lần 70% 2024-05-16
38 7 lần 63.3333% 2024-05-02
07 7 lần 56.6667% 2024-04-18
19 6 lần 96.6667% 2024-07-11
85 6 lần 96.6667% 2024-07-11
50 6 lần 96.6667% 2024-07-11
53 6 lần 93.3333% 2024-07-04
59 6 lần 93.3333% 2024-07-04
97 6 lần 90% 2024-06-27
63 6 lần 90% 2024-06-27
51 6 lần 86.6667% 2024-06-20
01 6 lần 76.6667% 2024-05-30
29 6 lần 73.3333% 2024-05-23
80 6 lần 73.3333% 2024-05-23
86 6 lần 66.6667% 2024-05-09
05 6 lần 63.3333% 2024-05-02
04 5 lần 96.6667% 2024-07-11
92 5 lần 96.6667% 2024-07-11
90 5 lần 93.3333% 2024-07-04
66 5 lần 93.3333% 2024-07-04
17 5 lần 93.3333% 2024-07-04
36 5 lần 90% 2024-06-27
76 5 lần 90% 2024-06-27
56 5 lần 90% 2024-06-27
81 5 lần 90% 2024-06-27
57 5 lần 86.6667% 2024-06-20
65 5 lần 86.6667% 2024-06-20
55 5 lần 86.6667% 2024-06-20
95 5 lần 83.3333% 2024-06-13
64 5 lần 83.3333% 2024-06-13
39 5 lần 80% 2024-06-06
70 5 lần 76.6667% 2024-05-30
02 5 lần 76.6667% 2024-05-30
20 5 lần 73.3333% 2024-05-23
30 5 lần 63.3333% 2024-05-02
79 5 lần 60% 2024-04-25
52 4 lần 96.6667% 2024-07-11
60 4 lần 96.6667% 2024-07-11
84 4 lần 96.6667% 2024-07-11
98 4 lần 93.3333% 2024-07-04
31 4 lần 83.3333% 2024-06-13
96 4 lần 80% 2024-06-06
06 4 lần 76.6667% 2024-05-30
72 4 lần 76.6667% 2024-05-30
58 4 lần 66.6667% 2024-05-09
35 4 lần 60% 2024-04-25
12 4 lần 53.3333% 2024-04-11
09 4 lần 23.3333% 2024-02-08
22 3 lần 90% 2024-06-27
67 3 lần 86.6667% 2024-06-20
45 3 lần 83.3333% 2024-06-13
62 3 lần 76.6667% 2024-05-30
14 3 lần 73.3333% 2024-05-23
78 3 lần 56.6667% 2024-04-18
83 3 lần 50% 2024-04-04
69 3 lần 43.3333% 2024-03-21
46 3 lần 40% 2024-03-14
34 3 lần 40% 2024-03-14
00 2 lần 96.6667% 2024-07-11
26 2 lần 96.6667% 2024-07-11
68 2 lần 83.3333% 2024-06-13
93 2 lần 76.6667% 2024-05-30
42 2 lần 76.6667% 2024-05-30
16 2 lần 53.3333% 2024-04-11
47 2 lần 46.6667% 2024-03-28
24 2 lần 33.3333% 2024-02-29
21 2 lần 30% 2024-02-22
87 1 lần 20% 2024-02-01
44 1 lần 16.6667% 2024-01-25
61 1 lần 6.6667% 2024-01-04

Thống kê đầu đuôi Quảng Trị – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Quảng Trị hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Quảng Trị.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSQT TỪ 21-12-2023 ĐẾN 11-07-2024

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 8, 0, 4, 3, 6, 2, 1, 5, 7, 9 56 0 6, 0, 5, 9, 4, 1, 7, 2, 8, 3 54
1 1, 9, 5, 7, 0, 8, 3, 4, 2, 6 63 1 1, 7, 4, 9, 8, 5, 3, 0, 2, 6 59
2 3, 6, 2, 8, 5, 7, 0, 9, 4, 1 50 2 5, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 0, 1 47
3 7, 3, 6, 1, 2, 9, 0, 8, 5, 4 57 3 4, 2, 3, 5, 0, 6, 1, 9, 7, 8 64
4 3, 1, 8, 9, 0, 5, 2, 7, 6, 4 53 4 8, 0, 5, 6, 9, 7, 1, 3, 2, 4 45
5 2, 0, 3, 9, 4, 6, 7, 5, 1, 8 55 5 8, 7, 1, 6, 5, 9, 4, 2, 0, 3 57
6 0, 6, 3, 7, 5, 8, 4, 2, 9, 1 37 6 2, 6, 3, 7, 5, 9, 0, 8, 1, 4 41
7 1, 7, 5, 6, 2, 0, 4, 3, 9, 8 63 7 3, 7, 1, 9, 6, 5, 2, 0, 4, 8 55
8 5, 4, 9, 1, 2, 0, 8, 6, 3, 7 54 8 0, 4, 9, 6, 1, 2, 8, 5, 3, 7 62
9 2, 0, 8, 9, 1, 7, 5, 6, 4, 3 52 9 1, 5, 4, 9, 8, 3, 2, 7, 6, 0 56

Thống kê xổ số Quảng Trị là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Quảng Trị cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSQT được phát hành khi nào?

Xổ số Quảng Trị thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 5 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSQT kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành x đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 5: Bình Định - Quảng Bình

Thống kê xổ số Quảng Trị đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Quảng Trị được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Quảng Trị sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Quảng Trị: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất xổ số Quảng Trị: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Trị: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSQT góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSQT hay Quay thử XSQT ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Quảng Trị tại xsmb99?

Thống kê QT tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Quảng Trị tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSQT”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Quảng Trị tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Quảng Trị từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSQT hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung