Thong ke XSTTH – Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế – Thống kê XSTTH đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSTTH – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt Thừa Thiên Huế là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSTTH sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSTTH TỪ 20-08-2023 ĐẾN 27-11-2023

996311
405124
842075
464825
555275
507273
321036
120125
025671
612558
364275
914754
331524
022083
199151
786981
887031
784945
299807
022287
595693
536532
802913
451974
821295
183275
208763
968527
761434
533609

Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan Thừa Thiên Huế là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSTTH TỪ 20-08-2023 ĐẾN 27-11-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
67 24 kỳ (79 ngày) 20% 2023-09-10
59 18 kỳ (58 ngày) 40% 2023-10-01
83 17 kỳ (57 ngày) 43.3333% 2023-10-02
66 15 kỳ (50 ngày) 50% 2023-10-09
92 14 kỳ (44 ngày) 53.3333% 2023-10-15
31 14 kỳ (44 ngày) 53.3333% 2023-10-15
43 14 kỳ (44 ngày) 53.3333% 2023-10-15
11 13 kỳ (43 ngày) 56.6667% 2023-10-16
07 12 kỳ (37 ngày) 60% 2023-10-22
72 12 kỳ (37 ngày) 60% 2023-10-22
68 11 kỳ (36 ngày) 63.3333% 2023-10-23
21 10 kỳ (30 ngày) 66.6667% 2023-10-29
42 10 kỳ (30 ngày) 66.6667% 2023-10-29
54 10 kỳ (30 ngày) 66.6667% 2023-10-29
55 10 kỳ (30 ngày) 66.6667% 2023-10-29
97 9 kỳ (29 ngày) 70% 2023-10-30
99 9 kỳ (29 ngày) 70% 2023-10-30
26 9 kỳ (29 ngày) 70% 2023-10-30
76 8 kỳ (23 ngày) 73.3333% 2023-11-05
78 8 kỳ (23 ngày) 73.3333% 2023-11-05
16 8 kỳ (23 ngày) 73.3333% 2023-11-05
15 8 kỳ (23 ngày) 73.3333% 2023-11-05
30 8 kỳ (23 ngày) 73.3333% 2023-11-05
38 8 kỳ (23 ngày) 73.3333% 2023-11-05
44 8 kỳ (23 ngày) 73.3333% 2023-11-05
23 8 kỳ (23 ngày) 73.3333% 2023-11-05
28 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2023-11-06
02 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2023-11-06
50 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2023-11-06
08 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2023-11-06
56 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2023-11-06
74 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2023-11-06
49 7 kỳ (22 ngày) 76.6667% 2023-11-06
33 6 kỳ (16 ngày) 80% 2023-11-12
04 6 kỳ (16 ngày) 80% 2023-11-12
10 6 kỳ (16 ngày) 80% 2023-11-12
87 6 kỳ (16 ngày) 80% 2023-11-12
20 6 kỳ (16 ngày) 80% 2023-11-12
82 6 kỳ (16 ngày) 80% 2023-11-12
03 6 kỳ (16 ngày) 80% 2023-11-12
75 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2023-11-13
13 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2023-11-13
81 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2023-11-13
39 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2023-11-13
85 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2023-11-13
12 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2023-11-13
45 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2023-11-13
60 5 kỳ (15 ngày) 83.3333% 2023-11-13
48 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
06 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
61 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
40 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
90 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
63 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
62 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
35 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
41 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
96 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
14 4 kỳ (9 ngày) 86.6667% 2023-11-19
71 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
77 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
69 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
01 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
79 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
57 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
94 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
86 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
52 3 kỳ (8 ngày) 90% 2023-11-20
29 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
91 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
58 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
65 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
34 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
89 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
00 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
80 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
51 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
19 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
17 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
47 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
95 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
22 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
84 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
05 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-11-26
93 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
24 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
25 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
18 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
36 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
32 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
27 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
98 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
73 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
09 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
88 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
70 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
53 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
46 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
64 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27
37 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-11-27

Thống kê tần suất Thừa Thiên Huế – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSTTH – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng Thừa Thiên Huế, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSTTH TỪ 20-08-2023 ĐẾN 27-11-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
93 14 lần 96.6667% 2023-11-27
24 11 lần 96.6667% 2023-11-27
25 10 lần 96.6667% 2023-11-27
29 10 lần 93.3333% 2023-11-26
91 10 lần 93.3333% 2023-11-26
18 9 lần 96.6667% 2023-11-27
58 9 lần 93.3333% 2023-11-26
71 9 lần 90% 2023-11-20
48 9 lần 86.6667% 2023-11-19
33 9 lần 80% 2023-11-12
04 9 lần 80% 2023-11-12
36 8 lần 96.6667% 2023-11-27
10 8 lần 80% 2023-11-12
87 8 lần 80% 2023-11-12
28 8 lần 76.6667% 2023-11-06
32 7 lần 96.6667% 2023-11-27
27 7 lần 96.6667% 2023-11-27
65 7 lần 93.3333% 2023-11-26
77 7 lần 90% 2023-11-20
69 7 lần 90% 2023-11-20
06 7 lần 86.6667% 2023-11-19
61 7 lần 86.6667% 2023-11-19
75 7 lần 83.3333% 2023-11-13
13 7 lần 83.3333% 2023-11-13
81 7 lần 83.3333% 2023-11-13
02 7 lần 76.6667% 2023-11-06
76 7 lần 73.3333% 2023-11-05
98 6 lần 96.6667% 2023-11-27
73 6 lần 96.6667% 2023-11-27
34 6 lần 93.3333% 2023-11-26
89 6 lần 93.3333% 2023-11-26
00 6 lần 93.3333% 2023-11-26
01 6 lần 90% 2023-11-20
79 6 lần 90% 2023-11-20
40 6 lần 86.6667% 2023-11-19
90 6 lần 86.6667% 2023-11-19
39 6 lần 83.3333% 2023-11-13
50 6 lần 76.6667% 2023-11-06
97 6 lần 70% 2023-10-30
21 6 lần 66.6667% 2023-10-29
92 6 lần 53.3333% 2023-10-15
09 5 lần 96.6667% 2023-11-27
88 5 lần 96.6667% 2023-11-27
70 5 lần 96.6667% 2023-11-27
53 5 lần 96.6667% 2023-11-27
80 5 lần 93.3333% 2023-11-26
51 5 lần 93.3333% 2023-11-26
19 5 lần 93.3333% 2023-11-26
17 5 lần 93.3333% 2023-11-26
57 5 lần 90% 2023-11-20
85 5 lần 83.3333% 2023-11-13
20 5 lần 80% 2023-11-12
82 5 lần 80% 2023-11-12
78 5 lần 73.3333% 2023-11-05
16 5 lần 73.3333% 2023-11-05
15 5 lần 73.3333% 2023-11-05
99 5 lần 70% 2023-10-30
26 5 lần 70% 2023-10-30
42 5 lần 66.6667% 2023-10-29
07 5 lần 60% 2023-10-22
83 5 lần 43.3333% 2023-10-02
46 4 lần 96.6667% 2023-11-27
64 4 lần 96.6667% 2023-11-27
47 4 lần 93.3333% 2023-11-26
95 4 lần 93.3333% 2023-11-26
22 4 lần 93.3333% 2023-11-26
94 4 lần 90% 2023-11-20
63 4 lần 86.6667% 2023-11-19
62 4 lần 86.6667% 2023-11-19
35 4 lần 86.6667% 2023-11-19
41 4 lần 86.6667% 2023-11-19
12 4 lần 83.3333% 2023-11-13
45 4 lần 83.3333% 2023-11-13
08 4 lần 76.6667% 2023-11-06
56 4 lần 76.6667% 2023-11-06
30 4 lần 73.3333% 2023-11-05
38 4 lần 73.3333% 2023-11-05
54 4 lần 66.6667% 2023-10-29
68 4 lần 63.3333% 2023-10-23
31 4 lần 53.3333% 2023-10-15
66 4 lần 50% 2023-10-09
84 3 lần 93.3333% 2023-11-26
86 3 lần 90% 2023-11-20
96 3 lần 86.6667% 2023-11-19
14 3 lần 86.6667% 2023-11-19
60 3 lần 83.3333% 2023-11-13
03 3 lần 80% 2023-11-12
74 3 lần 76.6667% 2023-11-06
49 3 lần 76.6667% 2023-11-06
44 3 lần 73.3333% 2023-11-05
55 3 lần 66.6667% 2023-10-29
72 3 lần 60% 2023-10-22
11 3 lần 56.6667% 2023-10-16
43 3 lần 53.3333% 2023-10-15
67 3 lần 20% 2023-09-10
37 2 lần 96.6667% 2023-11-27
05 2 lần 93.3333% 2023-11-26
23 2 lần 73.3333% 2023-11-05
59 2 lần 40% 2023-10-01
52 1 lần 90% 2023-11-20

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số Thừa Thiên Huế.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSTTH TỪ 20-08-2023 ĐẾN 27-11-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 9, 0, 5, 1, 6, 4, 3, 8, 2, 7 54 0 7, 8, 0, 4, 9, 6, 2, 1, 5, 3 54
1 8, 9, 7, 4, 2, 3, 0, 6, 5, 1 54 1 5, 9, 0, 7, 6, 4, 8, 2, 1, 3 61
2 5, 4, 7, 9, 2, 0, 8, 3, 6, 1 68 2 3, 2, 5, 6, 1, 8, 0, 4, 7, 9 46
3 2, 6, 7, 4, 5, 9, 3, 0, 8, 1 54 3 9, 5, 7, 6, 1, 3, 0, 2, 4, 8 58
4 6, 7, 0, 8, 1, 5, 9, 4, 2, 3 45 4 6, 2, 3, 8, 9, 1, 0, 7, 4, 5 50
5 3, 1, 8, 2, 7, 6, 0, 5, 4, 9 44 5 2, 9, 6, 0, 3, 7, 4, 8, 1, 5 51
6 4, 5, 9, 3, 1, 2, 0, 8, 6, 7 47 6 4, 3, 8, 0, 9, 5, 7, 1, 2, 6 50
7 0, 3, 7, 9, 1, 5, 4, 8, 6, 2 58 7 3, 2, 4, 1, 7, 5, 8, 9, 0, 6 52
8 8, 4, 0, 9, 6, 1, 5, 2, 7, 3 52 8 8, 1, 9, 5, 4, 2, 0, 7, 3, 6 63
9 3, 8, 5, 1, 4, 6, 0, 9, 7, 2 64 9 0, 2, 8, 1, 6, 7, 3, 4, 9, 5 55

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê Thừa Thiên Huế cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê XSTTH được phát hành khi nào?

Xổ số Thừa Thiên Huế thuộc chuyên mục XSMT được quay số mở thưởng vào lúc 5h15' – 5h30’ Thứ 2 hàng tuần.

Sau khi quay số mở thưởng XSTTH kết thúc hệ thống tại xsmb99 sẽ tổng hợp và thống kê kết quả vào kho dữ liệu, từ đó sẽ đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Ngoài ra, cùng ngày xsmb99 cũng phát hành thêm 1 đài thuộc chuyên mục XSMT Thứ 2: Phú Yên

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê Thừa Thiên Huế được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê Thừa Thiên Huế sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất.

- Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Thống kê tần suất xổ số Thừa Thiên Huế: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Thống kê đầu đuôi xổ số Thừa Thiên Huế: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSTTH góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSTTH hay Quay thử XSTTH ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Vì sao phải tham khảo thống kê Thừa Thiên Huế tại xsmb99?

Thống kê TTH tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê Thừa Thiên Huế tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSTTH”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê Thừa Thiên Huế tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê Thừa Thiên Huế từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSTTH hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Xem nhiều hơn tại Thống kê xổ số miền Trung